Foto. Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Ingvil Smines Tybring-Gjedde er Norges samfunnssikkerhetsminister.

Ingvil ble født i 1965 og er fra Oslo. Hun har bachelor og mastergrad fra Handelshøyskolen BI, og startet tidlig i arbeidslivet som profesjonell klatrer og tindevegleder for Krigsskolen på Norges Høyfjellskole.

Ingvil har alltid vært samfunnsengasjert, men ble først politisk aktiv i 2006 da hun meldte seg inn i Frogner FrP, hvor hun raskt ble styremedlem, deretter nestleder, og så leder i 2010. I 2015 stod hun på Oslo FrP sin valgliste for kommunevalget og ble valgt som 3. vara til Byutviklingskomiteen.

I 2015 ble Ingvil utnevnt som statssekretær i Olje- og energidepartementet for statsråd Tord Lien. Hun fikk videre tillit i departementet under Terje Søviknes etter statsrådsskiftet i 2017, og ble også utnevnt til statssekretær for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i 2019. Ingvil tiltrådde deretter som samfunnssikkerhetsminister i Justisdepartementet den 22. januar 2019.

Ingvil har jobbet i ulike stillinger mot olje- og gassnæringen i rundt 25 år, blant annet som sektoransvarlig for olje- og gassnæringen i Innovasjon Norge og i næringspolitisk seksjon i Utenriksdepartemente. I tillegg til dette har hun jobbet offshore som klatrer og NDT-tekniker.

Som samfunnsikkerhetsminister er Ingvil Smines Tybring-Gjedde opptatt av å styrke beredskapen i det sivile samfunn. Hun har alltid vært engasjert i det frivillige redningsarbeidet og tilbragt mye fritid som instruktør i både fjell- og skredredning.


Hva mener FrP om justis- og beredskapspolitikk? Les mer her:
https://www.frp.no/tema/trygghet

Hva skal FrP gjennomføre i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform/justis-og-beredskap

Hva har FrP gjennomført i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/justis-og-beredskap