Sikkerhet for folk, eiendom og verdier

Fremskrittspartiet mener statens viktigste oppgave er å garantere for tryggheten og sikkerheten til innbyggerne. Fremskrittspartiet vil forsterke både politiet og rettsvesenet.

Utviklingen i trusselbildet har blitt mer alvorlig, både i våre nærområder og her hjemme. Vi ser stadig flere skyteepisoder, grov vold og kriminalitet på åpen gate. Trygghet i hverdagen for den enkelte er viktig for den enkeltes livskvalitet. For å oppnå dette må hele justissektoren sees under ett, fra kriminell handling til dom og soning. Fremskrittspartiet foreslår en rekke tiltak for å styrke både politi, rettsvesen, kriminalomsorg og beredskap.

Et styrket politi

En forutsetning for å skape en trygg hverdag, er at politiet har kapasitet både til å følge opp hverdagskriminalitet og til å håndtere store og alvorlige hendelser. Politiet må ha kapasitet både til å trygge gatene og hindre at innbyggerne utsettes for kriminalitet. Samtidig må vi sørge for videreutvikling og vedlikehold av beredskapen for å håndtere større hendelser, terror og organisert kriminalitet.

Politiet må tilføres tilstrekkelig med midler for å sikre kortere responstid, synlig politi i gatene og økt tilstedeværelse i distriktene. Vi foreslår en styrking av politiet i vårt alternative budsjett. Dette er helt nødvendig for å sette politiet i stand til å utøve sitt viktige samfunnsoppdrag på en forsvarlig måte. Fremskrittspartiet foreslår derfor 140 millioner spesifikt for å sikre døgnbemanning hele året ved Politiets beredskapssenter, samt bygge opp antidronekapasiteter.

© Fremskrittspartiet

Kamp mot gjengkriminalitet

De siste årene har vi opplevd en betydelig økning i ungdoms- og gjengkriminalitet, både i hovedstaden og andre steder i landet. Barn ned i 13- årsalderen begår alvorlige kriminelle handlinger. Fremskrittspartiet mener det kreves umiddelbar ressurstilførsel for å stanse denne utviklingen og foreslår 150 millioner ekstra til å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet.

Samtidig må politiet gis bedre verktøy for å stanse utviklingen, slik vi har fremmet forslag om i Stortinget. Dette er avgjørende viktig for å bryte kriminelle løpebaner i ung alder, og for å sikre at flere barn og unge får de beste forutsetninger for gode liv.

Uavhengige og effektive domstoler

Fremskrittspartiet vil beholde gjeldende budsjettmodell for domstolene, som sikrer den tredje statsmakts Sikkerhet for folk, eiendom og verdier Justis uavhengighet. Det er også viktig med et økonomisk rammeverk som sikrer at effektiviteten i norske domstoler kan opprettholdes. Fremskrittspartiet vil derfor styrke domstolene med 102 millioner.

Styrking av kriminalomsorgen

Det er økende bekymring over bemanningssituasjonen i kriminalomsorgen. Ansatte føler at deres sikkerhet er svekket som følge av for lav bemanning, og det har vært flere alvorlige episoder hvor ansatte i norske fengsler har blitt angrepet. Dette fører igjen til økning i antall sykmeldinger og at dyktige folk slutter i kriminalomsorgen. Denne situasjonen må tas på alvor før det er for sent. Fremskrittspartiet foreslår derfor at kriminalomsorgen tilføres ytterligere 45 millioner til styrking av grunnbemanningen i norske fengsler.

Helhetlig beredskap

Situasjonen vi nå opplever med krig i våre nærområder, viser hvor viktig det er å bygge en helhetlig nasjonal beredskap. Samtidig har vi sett hvordan Sivilforsvaret spiller en nøkkelrolle i små og store kriser. Sivilforsvaret har et stort behov for tilføring av ytterligere ressurser, både for å styrke bemanningen, og for å erstatte foreldet utstyr og materiell. Fremskrittspartiet er opptatt av å anerkjenne den viktige rollen Sivilforsvaret spiller for å trygge vår nasjonale beredskap, og foreslår derfor å styrke Sivilforsvaret i 2023 med 50 millioner.

Verbalforslag

  • Stortinget ber regjeringen opprette egen post på statsbudsjettet for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB)
Justissektoren 593 000 000
Politiet. Politiets nasjonale beredskapssenter, styrking av beredskapsressurser/klartid 140 000 000
Politiet. Styrket grunnbemanning og beredskap i politidistriktene 100 000 000
Politiet. Tiltak mot gjengkriminalitet 150 000 000
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styrking av sivilforsvaret 50 000 000
Domstolene. Opprettholde drift på dagens nivå. Fortsettelse av digitaliseringsarbeid, økt bruk av lydopptak 102 000 000
Norsis 2 000 000
Kriminalomsorg, tilskudd organisasjoner 4 000 000
Kriminalomsorgen. Styrket grunnbemanning i kriminalomsorgen 45 000 000

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.