Kriminalitet må få konsekvenser

– Det er helt uakseptabelt at vi har såkalte ungdomsgjenger som reiser rundt i byen og lager kvalm, og banker opp folk som er helt uskyldige, sier justisminister Jøran Kallmyr.

Vil ha ungdomskriminelle bort fra gatene

Hovedstaden herjes av gjengkriminalitet. Nå foreslår justisministeren å gjøre det lettere å låse inn kriminelle ungdommer mellom 16 og 18 med tvang.


Natt til lørdag 19. oktober rapporterte Oslo-politiet om et 20-talls voldshendelser i hovedstaden. I flere av tilfellene ble volden begått av grupper med ungdom som angrep et tilfeldige offer. Trenden med blind vold begått av ungdomsgjenger har vært økende over tid.

– Det er helt uakseptabelt at vi har såkalte ungdomsgjenger som reiser rundt i byen og lager kvalm, og banker opp folk som er helt uskyldige, sier justisminister Jøran Kallmyr.

Kriminalitet må få konsekvenser

Med FrP i regjering har det blitt over 350 flere politifolk i Oslo. Likevel går ungdomskriminaliteten i hovedstaden opp. Kallmyr mener at hovedutfordringen for politiet ikke er manglende bemanning, men snarere at de ikke har hjemmel til å reagere mot kriminelle ungdommer under 18 år.

– Realiteten er at vi har et stort problem med noen få ungdommer. De har lært seg at handlingene de gjør ikke får konsekvenser, og der ligger den store utfordringen. Vi kan ikke stå og se på at en gruppe med gjengangere utøver blind vold helg etter helg. Derfor mener FrP at vi må gjøre det lettere å låse inne kriminell ungdom med tvang, sier Kallmyr.
Realiteten er at vi har et stort problem med noen få ungdommer. De har lært seg at handlingene de gjør ikke får konsekvenser, og der ligger den store utfordringen.
Politibetjent. Illustrasjonsfoto.

Ungdomskriminaliteten i Oslo øker

  • Etter flere år med nedgang snudde utviklingen i 2016.

  • I 2018 ble det registrert i underkant av 2800 straffbare forhold i Oslo med gjerningsperson mellom 10 og 17 år. 

  • Det ble også satt rekord i antall unge gjengangere som har fire eller flere anmeldelser i løpet av et år.

Vil ha ny ungdomsenhet

Justisministeren tar til orde for et nytt tilbud i kriminalomsorgen, som skal være tilpasset ungdomskriminelle. Kallmyr mener at vi gjør ungdom en bjørnetjeneste ved å ikke vise at det er konsekvenser for kriminalitet, og avviser at problemene i hovedstaden kan løses gjennom preventivt arbeid alene.

– Ungdom som begår alvorlig kriminalitet må tas bort fra gatene våre. De må få et tilbud der de kan fullføre skolegang og få en struktur i livet sitt. Dette bør ikke være et ordinært fengsel, der ungdommene kan komme i kontakt med yrkeskriminelle og nye gjengmiljøer. Vi ønsker oss et nytt tilbud for unge mennesker som trenger både straff og veiledning, sier Kallmyr.

– Vi har vært for snille

I dag finnes det flere alternativer til ordinært fengsel. Kallmyr mener at ingen av disse er gode nok til å fange opp gruppen med ungdomskriminelle som nå herjer i hovedstaden.

– Vi er alle enige om at det ikke er en god idé å sette ungdom inn i et ordinært fengsel. Derfor har vi prøvd en rekke alternative tiltak tidligere. Utfordringen er imidlertid at mange av disse er avhengige av samtykke og gir begrensede muligheter til å ta bort bevegelsesfrihet. Vi har vært for snille i for lang tid, og nå er det på tide å sørge for at ungdomskriminaliteten får konsekvenser, sier Kallmyr.

Foto av Himanshu Gulati

FrP ønsker en tøffere linje

Allerede i mai slo FrPs landsmøte fast at det er nødvendig med en mye tøffere linje for å få bukt med ungdomskriminaliteten i norske byer. Landsmøtet pekte på at et viktig ledd i innsatsen må være å gi politiet, rettssystemet og barnevernsmyndighetene nye og bedre virkemidler for å møte den alvorlige utviklingen i kriminalitetsbildet.

Himanshu Gulati, som sitter i justiskomiteen for FrP, er enig med justisministeren i at dagens tilbud ikke er tilstrekkelig for mange ungdomskriminelle.

– Det er definitivt behov for et nytt tilbud med forsterkede barnevernsplasser, hvor det er særskilt oppfølging og begrensninger i bevegelsesfriheten. Dette vil både bidra til et nødvendig oppfølgings- og rehabiliteringsløp for den enkelte ungdom, samtidig som vi da løfter disse personene ut fra de ungdomsmiljøene hvor de fungerer som inspirasjons- og rekrutteringskilder, sier Gulati.
Dagens konsekvenser oppfattes ikke som tilstrekkelige til at foreldre aktivt hindrer barnas involvering i usunn og kriminell aktivitet. Da må nye virkemidler prøves.
Illustrasjosbilde av gjengkriminelle ungdommer.

Vil ansvarliggjøre foreldre

Gulati mener også at foreldre i mye større grad må bringes på banen og ansvarliggjøres når mindreårige begår kriminalitet. Han mener at foreldrenes aktive involvering og oppfølging i barns hverdag er den viktigste måten for å hindre at ungdom går inn i en kriminell bane.

– Blant personer som jobber i belastede bydeler i Oslo fortelles det om en tendens av at en økende gruppe foreldre og familier mangler respekt for myndighetene eller politiet. Det er en bekymringsfull og farlig utvikling, sier Gulati.

Ønsker å trekke tilbake ytelser

Gulati tar til orde for at ytelser til foreldre som kan knyttes opp til oppdragelsesplikten, som for eksempel barnetrygd, burde frafalle i en tidsperiode dersom mindreårige begår kriminalitet. Hensikten er å gjøre foreldre i utsatte grupper mer oppmerksomme og delaktige i hva barna driver med på fritiden, og å redusere antallet mindreårige som deltar i kriminalitet.

– Dagens konsekvenser oppfattes ikke som tilstrekkelige til at nok foreldre aktivt hindrer barnas involvering i usunn og kriminell aktivitet. Da må nye virkemidler prøves, sier Gulati.