Akershus
Navn Navesen

Hans Andreas Limi (56)

Bosted: Bærum
Yrke: Stortingsrepresentant

Jeg er gift, har tre barn og ett barnebarn, og jobbet med eiendoms- og næringsutvikling før jeg ble valgt inn på Stortinget i 2013. På fritiden er jeg bilentusiast og ivrig hobbysnekker. Mine hjertesaker er valgfrihet, like muligheter og forenkling. Det må selvsagt sees i kombinasjon med et velfungerende sikkerhetsnett som fanger opp dem som ikke har egne ressurser – det er en viktig verdi i det norske samfunnet at vi tar vare på de svake. Jeg er opptatt av lavere skatter og avgifter, særlig for å gi næringslivet gode rammebetingelser slik at de kan fortsette å investere og skape arbeidsplasser.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/HansAndreasLimi    

+ vis mer
x
Akershus
Navn Navesen

Himanshu Gulati (29)

Bosted: Lillestrøm
Yrke: Statssekretær

Jeg jobber som statssekretær ved Statsministerens kontor, og har tidligere vært formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). På fritiden liker jeg å reise og stå på slalåm. Jeg vil jobbe for en enklere hverdag for folk flest i Akershus.

Min hjertesak er bekjempelse av terroren vi ser sprer seg i verden rundt oss. Vi må slutte å være naive i møte med trusselen terror og ekstrem islamisme utgjør. For å beskytte Norge og våre innbyggere, bør vi ha generell bevæpning av politiet og sørge for å styrke PSTs ressurser, i tillegg til å ta vår del av ansvaret for å bekjempe IS. Det handler om trygghet.


+ vis mer
x
Akershus
Navn Navesen

Kari Kjønaas Kjos (55)

Bosted: Lørenskog
Yrke: Stortingsrepresentant

Jeg er gift, har to voksne barn og tre nydelige små barnebarn. I dag leder jeg Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hele livet har jeg vært opptatt av enkeltmennesker, rettferdighet og valgfrihet. Mine to viktigste saker har vært opptrappingsplanen for rus og innføringen av retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Mitt viktigste arbeid for neste periode blir å lage en opptrappingsplan for psykiske helse - barn og unge.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/karikjonaaskjos

+ vis mer
x
Aust-Agder
Navn Navesen

Åshild Bruun-Gundersen (30)

Bosted: Arendal
Yrke: Ingeniør
Jeg er gift, har to barn, og er gruppeleder i fylkestinget i Aust-Agder i tillegg til å være medlem av Bystyret i Arendal. Som en ekte Sørlending forsøker jeg å være i båt hele sommeren, og nyter friheten sammen med familien.

Min personlige hjertesak er samferdsel, noe jeg også jobber med til daglig. Gode veier sikrer trygghet for dem som reiser, samtidig som det knytter landet sammen og gir oss kortere reiseveier. I Aust-Agder er behovet stort.

Selv om jeg er opptatt av samferdsel, er jeg ingen sektorpolitiker. Folk trenger FrPs stemme for å få en enklere hverdag innenfor stort sett alle områder, fra skole og barnehage til eldreomsorg.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/BruunGundersen

+ vis mer
x
Buskerud
Navn Navesen

Morten Wold (50)

Bosted: Vikersund
Yrke: Stortingsrepresentant

Jeg er opptatt av at vi må sikre velferd og trygghet for fremtidens Norge. Jeg vil at vi skal ta enda bedre vare på dem som bygde landet, som i dag trenger vår hjelp, støtte og pleie. Jeg brenner for å endre den urettferdige avkortningen i pensjon. Jeg vil bygge mer veier og annen infrastruktur, og jeg ønsker strengere straffer for lovbrytere, og en enda mer restriktiv flyktning-, asyl- og innvandringspolitikk.

Følg meg gjerne på Facebook: www.facebook.com/mortenwoldfrp 

+ vis mer
x
Buskerud
Navn Navesen

Jon Engen-Helgheim (36)

Bosted: Drammen
Yrke: Driftssjef

Jeg er gift, har to barn, og er for tiden varaordfører i Drammen. En av mine hjertesaker er samferdsel, som jeg mener er svært viktig for Buskerud. Gode veier er viktig for å gi folk flest en forutsigbar og trygg reisehverdag. I tillegg er det viktig for meg at vi sørger for en ansvarlig innvandringspolitikk slik at vi sikrer fremtidens velferd og trygghet for folk flest. Hjertet mitt banker litt ekstra hardt for Forsvaret. Jeg er opptatt av at vi fortsetter styrkingen av Forsvaret som har funnet sted de siste fire årene.

+ vis mer
x
Finnmark
Navn Navesen

Bengt Rune Strifeldt (46)

Bosted: Alta
Yrke: Prosjektleder

Jeg er en samfunnsengasjert person som brenner for å hjelpe enkeltmennesker og er alltid tilgjengelig for de som ønsker å snakke med meg. Som finnmarking vet jeg hvor viktig naturen er for innbyggerne, både på sommer og vinter. Jeg vil fortsette å jobbe for best mulig tilrettelegging, slik at naturen er tilgjengelig for alle. Finnmark har enorme muligheter og jeg jobber for å kunne utnytte det potensialet vi har for økt verdiskapning innen etablerte næringer som fiskeri, havbruk, landbruk, olje og gass, mineralutvinning og turisme. Det er viktig både å beholde arbeidsplasser og skape nye – for det er i Finnmark det skjer.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/bengtrune.strifeldt

+ vis mer
x
Hedmark
Navn Navesen

Tor Andre Johnsen (48)

Bosted: Brumunddal
Yrke: Stortingsrepresentant
Jeg har to barn, og har sittet på Stortinget i fire år. På fritiden liker jeg gåturer og det gode liv på Sjusjøen og Mjøsa. Jeg kommer fra Ottestad i Stange kommune litt sør for Hamar, men bor nå i Brumunddal. Jeg har vært medlem av Fremskrittspartiet siden 1986, og sittet fylkestinget i Hedmark i 16 år i tillegg til å ha erfaring fra tre kommunestyrer: Stange, Hamar og Ringsaker.

For meg er frihet for enkeltmennesket svært viktig. Vi har altfor mange forbud, påbud, reguleringer og restriksjoner i Norge. De ønsker jeg å fjerne.

De politiske sakene som opptar meg mest i dag er flyktning- og asylpolitikk, samferdsel og å sørge for en positiv JA-holdning til næringsliv, kommuner og folk flest som er viktig for å skape vekst, utvikling og sysselsetting.
+ vis mer
x
Hordaland
Navn Navesen

Helge Andre Njåstad (37)

Bosted: Austevoll
Yrke: Stortingsrepresentant

Jeg har vært så heldig å få være stortingsrepresentant for FrP i 4 år. Før det var jeg ordfører i Austevoll kommune i 10 år, og har vært med i kommunestyret der siden 1999. Grunnen til at jeg ble medlem i FrP i 1997 var fordi jeg tror på enkeltmennesker og ønsker at politikere på alle nivå skal legge forholdene til rett for at enkeltmennesker kan få leve gode liv og leve ut sine drømmer. Samferdsel er jeg spesielt opptatt av, da jeg kommer fra en distriktskommune som er avhengig av ferge for å komme til fastlandet. Her har Norge store muligheter til å investere mer i infrastrukturen i vårt eget land og på den måten gjøre hele Norge attraktiv å bo i og drive næring i.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/helgeandrenjaastad  

+ vis mer
x
Hordaland
Navn Navesen

Silje Hjemdal (33)

Bosted: Bergen
Yrke: Politiker

Hvis jeg får æren av å være ombudskvinne for Hordaland på Stortinget, vil jeg arbeide for saker som sikrer forenkling, frihet og trygghet i folks hverdag. Jeg mener helse- og omsorgspolitikk er noe vi bør prioritere. Vi må sørge for at barna våre får en god oppvekst og at våre syke og pleietrengende får god helsehjelp. God helse er grunnmuren for aktivitet i både arbeids- og familielivet. For å skape en enklere hverdag for folk flest må vi ha gode skoler, sikre veier, trygge helse- og omsorgstjenester og et skapende næringsliv.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/folkevalgtFrP

+ vis mer
x
Møre og Romsdal
Navn Navesen

Sylvi Listhaug (39)

Bosted: Ørskog
Yrke: Statsråd

Jeg er gift og har tre barn. Jeg er utdannet adjunkt og har vært byråd i Oslo og landbruksminister. Nå er jeg innvandrings- og integreringsminister. En av mine hjertesaker er eldreomsorg, det er noe jeg alltid har vært svært opptatt av. Det er viktig for meg at dem som er gamle og syke skal få den hjelpen de trenger. I tillegg mener jeg vi må prioritere å få tatt de forferdelige menneskene som begår overgrep mot barn og straffe dem skikkelig. Samtidig er jeg opptatt av at vi skal fortsette å føre en streng og ansvarlig innvandringspolitikk, slik at vi sikrer velferd for fremtidige generasjoner og trygghet for folk flest.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/listhaugfrp  

Les bloggen min her: www.sylvi-listhaug.com

+ vis mer
x
Møre og Romsdal
Navn Navesen

Jon Georg Dale (33)

Bosted: Volda
Yrke: Statsråd
+ vis mer
x
Nordland
Navn Navesen

Kjell-Børge Freiberg (46)

Bosted: Hadsel
Yrke: Nylig avgått statssekretær
Jeg er gift, har tre barn, og er båtentusiast. Jeg er opptatt av å legge til rette for at Nordland kan ta ut sitt potensial innenfor tradisjonelt fiske og havbruk. I tillegg vil petroleumspolitikk være en viktig sak for Nordland i tiden som kommer. Vi må sørge for at vi ikke vernes i hjel, fordi det stopper verdiskapingen i fylket vårt. Jeg brenner litt ekstra for næringslivet, fordi det er gjennom trygge, attraktive og lønnsomme arbeidsplasser vi skaper det gode liv og sikrer vår felles velferd. Uten dette vil vi heller ikke kunne gi en god og verdig eldreomsorg, som definitivt er en hjertesak for meg. Alt henger sammen, og jeg mener politikere må bli flinkere til å se helheten i beslutningene som tas.
+ vis mer
x
Nordland
Navn Navesen

Hanne Dyveke Søttar (52)

Bosted: Mosjøen
Yrke: Jurist
Jeg er født og oppvokst i Mosjøen, byen midt i Norge, og flyttet tilbake hit i 2014 etter 30 år borte. Etter 20 år som folkevalgt la jeg politikken på hylla i 2011, men det viste seg å bare bli en liten pause. Jeg er fortsatt glødende opptatt av skatter og avgifter, næringspolitikk, justis og samferdsel, for å nevne noe. På fritiden er jeg enten på hytta ved Vefsnfjorden eller på fjelltur sammen med hunden min Frøya.
+ vis mer
x
Oppland
Navn Navesen

Morten Ørsal Johansen (52)

Bosted: Dokka
Yrke: Stortingsrepresentant
+ vis mer
x
Oslo
Navn Navesen

Siv Jensen (48)

Bosted: Oslo
Yrke: Partileder og finansminister

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/Siv.Jensen.FrP

+ vis mer
x
Oslo
Navn Navesen

Christian Tybring-Gjedde (54)

Bosted: Oslo
Yrke: Stortingsrepresentant

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/Christian.Tybring.Gjedde

+ vis mer
x
Østfold
Navn Navesen

Ulf Isak Leirstein (44)

Bosted: Moss
Yrke: Stortingsrepresentant

Jeg er opptatt av at vi må ha økt kontroll med hvem som kommer til landet, i tillegg til å sørge for at færre får opphold her slik at det er mulig å integrere på en god måte. Sosiale goder i Norge skal i større grad være forbeholdt norske statsborgere og skattebetalere. Med FrP i regjering har Østfold opplevd mye positivt, blant annet gjennom døgnbemanning av tollstasjoner som sikrer grensekontroll, nytt fengsel på Mysen, økte bevilgninger til veier og styrking av kommuneøkonomien, slik at kommuner kan gi bedre eldreomsorg og satse på utdanning. Det vil jeg at vi skal få fortsette med i fire nye år.

Følg meg gjerne på Facebook: www.facebook.com/ulfisakleirstein

Twitter: @ulfleirstein

Blogg: www.ulfleirstein.com

+ vis mer
x
Østfold
Navn Navesen

Erlend Wiborg (33)

Bosted: Moss
Yrke: Stortingsrepresentant

Jeg er opptatt av at enkeltindividet skal ha større frihet. Folk flest vet best hvordan deres liv og økonomi bør styres og vi politikere bør blande oss minst mulig i deres hverdag. Det gjelder alt fra hvilken barnehage eller skole man skal sende barna i til hva man vil spise, drikke, hvilket sykehus man skal på eller hva slags omsorgstjenester folk ønsker når de har behov for det. I tillegg er det viktig for meg å være tilgjengelig for folk flest. Det skal være lett å kontakte meg for å gi tips, innspill, ris eller ros.

 Følg meg gjerne på Facebook: www.facebook.com/erlendwiborg

Twitter: @erlendwiborg

Blogg: www.erlendwiborg.com  

+ vis mer
x
Rogaland
Navn Navesen

Solveig Horne (48)

Bosted: Sola
Yrke: Statsråd

Både som kommune/fylkespolitiker, stortingsrepresentant og nå som statsråd har jeg vært opptatt av familiepolitikk og barns rettigheter. Tidlig innsats og forebygging er viktig for å trygge barn og familier. Å være ombudsmann for innbyggerne er viktig for meg som politiker. Når jeg har "fri" bruker jeg tiden på familien, lage mat, leser bøker og reiser til Provence.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/solveighorne

+ vis mer
x
Rogaland
Navn Navesen

Roy Steffensen (37)

Bosted: Ålgård
Yrke: Stortingsrepresentant

Som stortingsrepresentant verdsetter jeg at mennesker er forskjellige, tar forskjellige valg og lever annerledes enn hva jeg selv ville gjort. Mitt mål er å flytte mest mulig makt fra politikere og byråkrater, og jeg vil at flere avgjørelser skal tas av den enkelte.

Jeg er selv samboer og småbarnspappa, men jeg tror ikke jeg vet hva som er best for alle andre familier fordi om. Jeg har tro på at du vet bedre enn meg hva som er best for deg og din familie, og derfor mener jeg du skal få bestemme mer over eget liv, egen eiendom og egne penger. 

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/roysteffensen

+ vis mer
x
Rogaland
Navn Navesen

Terje Halleland (51)

Bosted: Ølensvåg
Yrke: Byggmester

Som lokal- og regionalpolitiker har jeg arbeidet for en enklere hverdag for folk flest i snart 20 år. Av de tingene som jeg gjerne er mest stolt av, er alle de enkeltpersonene som jeg har fått hjulpet, støttet og veldig ofte bidratt til å finne løsninger for. Nå reiser jeg gjerne til Stortinget som din representant, og fortsetter det arbeidet som FrP har gjort i regjering. Vi skal bygge veier, gi tilgang på nye letearealer, redusere skatter og avgifter, redusere bompenger og ikke minst forenkle hverdagen for folk flest.

Jeg vil videre arbeide for å sikre E134 som hovedtrasé mellom Øst- og Vestlandet, sikre drift av flyplassen som alternativ til Avinor, sikre finansiering av nytt sykehus i Haugesund, i tillegg til den viktigste saken av alle: Å sikre våre eldre en verdig alderdom.

Følg meg gjerne på Facebook: www.facebook.com/TerjeHallelandFrP

Twitter: @TerjeHalleland

+ vis mer
x
Sør-Trøndelag
Navn Navesen

Sivert Bjørnstad (26)

Bosted: Trondheim
Yrke: Stortingsrepresentant

Jeg heter Sivert og er trønder, fotballsupporter og liberalist. Jeg har vært så heldig å få være stortingsrepresentant de siste fire årene og ønsker gjerne å fortsette med det. På Stortinget har jeg jobbet mye med utdanning og forskning, næringspolitikk, skatter og avgifter og samferdsel, alle tema som opptar meg mye. Når jeg ikke er politiker liker jeg best å være på hytta på Mausundvær utenfor Frøya.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/SivertPaTinget

+ vis mer
x
Telemark
Navn Navesen

Bård Hoksrud (44)

Bosted: Bamble
Yrke: Stortingsrepresentant

Jeg er gift, og har to barn. Med unntak av en fireårsperiode, har jeg sittet i kommunestyret i Bamble siden jeg var 18 år, og er i tillegg så heldig at jeg har fått lov å representere Telemark på Stortinget i 12 år - og var også statssekretær for samferdselsministeren i to år. Jeg brenner for en varm og verdig eldreomsorg, gode og trygge veier og å styrke sykehusene og sikre utbygging av strålesenter i Telemark. Med meg på Stortinget, får du en blid fyr med stort engasjement og pågangsmot, som alltid har tid til folk. Jeg vil gjerne fortsette som din ombudsmann på Stortinget.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/bardhoksrud

+ vis mer
x
Troms
Navn Navesen

Per-Willy Amundsen (46)

Bosted: Harstad
Yrke: Statsråd
Jeg er gift, har ett barn, og er justis- og beredskapsminister i Solberg-regjeringen. Jeg har tidligere jobbet som statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Før det var jeg stortingsrepresentant i åtte år, og har vært både innvandringspolitisk og miljøpolitisk talsmann i FrP. Før jeg ble valg inn på Stortinget jobbet jeg som forsknings- og utviklingssjef i IT-bransjen.

Jeg er opptatt av innbyggernes trygghet og sikkerhet, og har et stort hjerte for barn. Jeg vil føre en politikk som tar barns trygghet på alvor, blant annet gjennom høyere straffer for overgrep mot barn og utvidet IP-lagring for å sørge for at pedofile blir tatt.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/pwafrp

+ vis mer
x
Vest-Agder
Navn Navesen

Gisle Meininger Saudland (31)

Bosted: Flekkefjord
Yrke: Butikksjef og lokalpolitiker

Jeg har samboer og to barn, og er en ekte sørlandspatriot. Det vil jeg ta med meg på Stortinget. Jeg har store ambisjoner for landsdelen, og vil vise frem mulighetene våre. Det som engasjerer meg mest er nok bedre veier og mer penger til trafikksikkerhet. Det handler om trygghet for folk flest.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/GisleFrp

+ vis mer
x
Vestfold
Navn Navesen

Morten Stordalen (48)

Bosted: Re
Yrke: Stortingsrepresentant

Jeg er gift og har to barn. Min personlige hjertesak er valgfrihet for enkeltmennesket. Det handler om å ha respekt for individet og la folk velge selv. Jeg er opptatt av å bekjempe urettferdighet. Forskjellsbehandling og tvang gjør meg sint, og det provoserer meg når politikere ikke har respekt for skattebetalernes penger. Det er viktig for meg at vi heier på dem som lykkes, fordi det er de som skaper arbeidsplasser vi alle er avhengige av.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/mortenstordalenfrp

+ vis mer
x