Akershus
Foto. Hans Andreas Limi

Hans Andreas Limi

Bosted: Bærum
Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/3cl7y7

Jeg er gift, har tre barn og ett barnebarn, og jobbet med eiendoms- og næringsutvikling før jeg ble valgt inn på Stortinget i 2013. På fritiden er jeg bilentusiast og ivrig hobbysnekker. Mine hjertesaker er valgfrihet, like muligheter og forenkling. Det må selvsagt sees i kombinasjon med et velfungerende sikkerhetsnett som fanger opp dem som ikke har egne ressurser – det er en viktig verdi i det norske samfunnet at vi tar vare på de svake. Jeg er opptatt av lavere skatter og avgifter, særlig for å gi næringslivet gode rammebetingelser slik at de kan fortsette å investere og skape arbeidsplasser.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/HansAndreasLimi    

+ vis mer
x
Akershus
Foto. Himanshu Gulati

Himanshu Gulati

Bosted: Lillestrøm
Komité: Justiskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/uazn7s

Jeg har jobbet som statssekretær ved Statsministerens kontor, og har tidligere vært formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). På fritiden liker jeg å reise og stå på slalåm. Jeg vil jobbe for en enklere hverdag for folk flest i Akershus.

Min hjertesak er bekjempelse av terroren vi ser sprer seg i verden rundt oss. Vi må slutte å være naive i møte med trusselen terror og ekstrem islamisme utgjør. For å beskytte Norge og våre innbyggere, bør vi ha generell bevæpning av politiet og sørge for å styrke PSTs ressurser, i tillegg til å ta vår del av ansvaret for å bekjempe IS. Det handler om trygghet.

+ vis mer
x
Akershus
Foto. Kari Kjønaas Kjos

Kari Kjønaas Kjos

Bosted: Lørenskog
Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/b7thf7

Jeg er gift, har to voksne barn og tre nydelige små barnebarn. I dag leder jeg Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hele livet har jeg vært opptatt av enkeltmennesker, rettferdighet og valgfrihet. Mine to viktigste saker har vært opptrappingsplanen for rus og innføringen av retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Mitt viktigste arbeid for neste periode blir å lage en opptrappingsplan for psykiske helse - barn og unge.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/karikjonaaskjos

+ vis mer
x
Aust-Agder
Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Åshild Bruun-Gundersen

Bosted: Arendal
Komité: Helse- og omsorgskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/538c7z
Jeg er gift, har to barn, og er gruppeleder i fylkestinget i Aust-Agder i tillegg til å være medlem av Bystyret i Arendal. Som en ekte Sørlending forsøker jeg å være i båt hele sommeren, og nyter friheten sammen med familien.

Min personlige hjertesak er samferdsel, noe jeg også jobber med til daglig. Gode veier sikrer trygghet for dem som reiser, samtidig som det knytter landet sammen og gir oss kortere reiseveier. I Aust-Agder er behovet stort.

Selv om jeg er opptatt av samferdsel, er jeg ingen sektorpolitiker. Folk trenger FrPs stemme for å få en enklere hverdag innenfor stort sett alle områder, fra skole og barnehage til eldreomsorg.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/BruunGundersen

+ vis mer
x
Buskerud
Foto av Morten Wold

Morten Wold

Bosted: Vikersund
Komité: Familie- og kulturkomiteen
Pressebilder: https://fb.st/ktzkcv

Jeg er opptatt av at vi må sikre velferd og trygghet for fremtidens Norge. Jeg vil at vi skal ta enda bedre vare på dem som bygde landet, som i dag trenger vår hjelp, støtte og pleie. Jeg brenner for å endre den urettferdige avkortningen i pensjon. Jeg vil bygge mer veier og annen infrastruktur, og jeg ønsker strengere straffer for lovbrytere, og en enda mer restriktiv flyktning-, asyl- og innvandringspolitikk.

Følg meg gjerne på Facebook: www.facebook.com/mortenwoldfrp 

+ vis mer
x
Buskerud
Foto. Jon Engen-Helgheim

Jon Engen-Helgheim

Bosted: Drammen
Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/4tfemf

Jeg er gift, har to barn, og er for tiden varaordfører i Drammen. En av mine hjertesaker er samferdsel, som jeg mener er svært viktig for Buskerud. Gode veier er viktig for å gi folk flest en forutsigbar og trygg reisehverdag. I tillegg er det viktig for meg at vi sørger for en ansvarlig innvandringspolitikk slik at vi sikrer fremtidens velferd og trygghet for folk flest. Hjertet mitt banker litt ekstra hardt for Forsvaret. Jeg er opptatt av at vi fortsetter styrkingen av Forsvaret som har funnet sted de siste fire årene.

+ vis mer
x
Finnmark
Foto. Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt

Bosted: Alta
Komité: Næringskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/hqdlir

Jeg er en samfunnsengasjert person som brenner for å hjelpe enkeltmennesker og er alltid tilgjengelig for de som ønsker å snakke med meg. Som finnmarking vet jeg hvor viktig naturen er for innbyggerne, både på sommer og vinter. Jeg vil fortsette å jobbe for best mulig tilrettelegging, slik at naturen er tilgjengelig for alle. Finnmark har enorme muligheter og jeg jobber for å kunne utnytte det potensialet vi har for økt verdiskapning innen etablerte næringer som fiskeri, havbruk, landbruk, olje og gass, mineralutvinning og turisme. Det er viktig både å beholde arbeidsplasser og skape nye – for det er i Finnmark det skjer.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/bengtrune.strifeldt

+ vis mer
x
Hedmark
Foto. Tor Andre Johnsen

Tor Andre Johnsen

Bosted: Brumunddal
Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/4al2ae
Jeg har to barn, og har sittet på Stortinget i fire år. På fritiden liker jeg gåturer og det gode liv på Sjusjøen og Mjøsa. Jeg kommer fra Ottestad i Stange kommune litt sør for Hamar, men bor nå i Brumunddal. Jeg har vært medlem av Fremskrittspartiet siden 1986, og sittet fylkestinget i Hedmark i 16 år i tillegg til å ha erfaring fra tre kommunestyrer: Stange, Hamar og Ringsaker.

For meg er frihet for enkeltmennesket svært viktig. Vi har altfor mange forbud, påbud, reguleringer og restriksjoner i Norge. De ønsker jeg å fjerne.

De politiske sakene som opptar meg mest i dag er flyktning- og asylpolitikk, samferdsel og å sørge for en positiv JA-holdning til næringsliv, kommuner og folk flest som er viktig for å skape vekst, utvikling og sysselsetting.
+ vis mer
x
Hordaland
Foto. Helge Andre Njåstad

Helge Andre Njåstad

Bosted: Austevoll
Komité: Arbeids- og sosialkomiteen
Pressebilder: https://fb.st/0g81vm

Jeg har vært så heldig å få være stortingsrepresentant for FrP i 4 år. Før det var jeg ordfører i Austevoll kommune i 10 år, og har vært med i kommunestyret der siden 1999. Grunnen til at jeg ble medlem i FrP i 1997 var fordi jeg tror på enkeltmennesker og ønsker at politikere på alle nivå skal legge forholdene til rett for at enkeltmennesker kan få leve gode liv og leve ut sine drømmer. Samferdsel er jeg spesielt opptatt av, da jeg kommer fra en distriktskommune som er avhengig av ferge for å komme til fastlandet. Her har Norge store muligheter til å investere mer i infrastrukturen i vårt eget land og på den måten gjøre hele Norge attraktiv å bo i og drive næring i.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/helgeandrenjaastad  

+ vis mer
x
Hordaland
Foto. Silje Hjemdal

Silje Hjemdal

Bosted: Bergen
Komité: Familie- og kulturkomiteen
Pressebilder: https://fb.st/pypuw7

Hvis jeg får æren av å være ombudskvinne for Hordaland på Stortinget, vil jeg arbeide for saker som sikrer forenkling, frihet og trygghet i folks hverdag. Jeg mener helse- og omsorgspolitikk er noe vi bør prioritere. Vi må sørge for at barna våre får en god oppvekst og at våre syke og pleietrengende får god helsehjelp. God helse er grunnmuren for aktivitet i både arbeids- og familielivet. For å skape en enklere hverdag for folk flest må vi ha gode skoler, sikre veier, trygge helse- og omsorgstjenester og et skapende næringsliv.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/folkevalgtFrP

+ vis mer
x
Møre og Romsdal
Foto. Jan Steinar Engeli Johansen

Jan Steinar Engeli Johansen

Bosted: Averøy
Komité: Finanskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/jjpjf3


+ vis mer
x
Nordland

Dagfinn Henrik Olsen

Bosted: Bodø
Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen


+ vis mer
x
Nordland
Foto. Hanne Dyveke Søttar

Hanne Dyveke Søttar

Bosted: Mosjøen
Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/caeq0l
Jeg er født og oppvokst i Mosjøen, byen midt i Norge, og flyttet tilbake hit i 2014 etter 30 år borte. Etter 20 år som folkevalgt la jeg politikken på hylla i 2011, men det viste seg å bare bli en liten pause. Jeg er fortsatt glødende opptatt av skatter og avgifter, næringspolitikk, justis og samferdsel, for å nevne noe. På fritiden er jeg enten på hytta ved Vefsnfjorden eller på fjelltur sammen med hunden min Frøya.
+ vis mer
x
Oppland
Foto av Morten Ørsal Johansen

Morten Ørsal Johansen

Bosted: Dokka
Komité: Næringskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/qknbo1
+ vis mer
x
Oslo
Christian Tybring-Gjedde. Foto.

Christian Tybring-Gjedde

Bosted: Oslo
Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/zyid0c

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/Christian.Tybring.Gjedde

+ vis mer
x
Oslo
Foto. Mazyar Keshvari

Mazyar Keshvari

Bosted: Oslo
Komité: Utdannings- og forskningskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/t8wp2l


+ vis mer
x
Østfold
Erlend Wiborg. Foto.

Erlend Wiborg

Bosted: Moss
Komité: Arbeids- og sosialkomiteen
Pressebilder: https://fb.st/3u5l4x

Jeg er opptatt av at enkeltindividet skal ha større frihet. Folk flest vet best hvordan deres liv og økonomi bør styres og vi politikere bør blande oss minst mulig i deres hverdag. Det gjelder alt fra hvilken barnehage eller skole man skal sende barna i til hva man vil spise, drikke, hvilket sykehus man skal på eller hva slags omsorgstjenester folk ønsker når de har behov for det. I tillegg er det viktig for meg å være tilgjengelig for folk flest. Det skal være lett å kontakte meg for å gi tips, innspill, ris eller ros.

 Følg meg gjerne på Facebook: www.facebook.com/erlendwiborg

Twitter: @erlendwiborg

Blogg: www.erlendwiborg.com  

+ vis mer
x
Rogaland
Foto. Solveig Horne

Solveig Horne

Bosted: Sola
Komité: Justiskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/6uqbzu
+ vis mer
x
Rogaland
Foto. Roy Steffensen

Roy Steffensen

Bosted: Ålgård
Komité: Utdannings- og forskningskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/2ylyf2

Som stortingsrepresentant verdsetter jeg at mennesker er forskjellige, tar forskjellige valg og lever annerledes enn hva jeg selv ville gjort. Mitt mål er å flytte mest mulig makt fra politikere og byråkrater, og jeg vil at flere avgjørelser skal tas av den enkelte.

Jeg er selv samboer og småbarnspappa, men jeg tror ikke jeg vet hva som er best for alle andre familier fordi om. Jeg har tro på at du vet bedre enn meg hva som er best for deg og din familie, og derfor mener jeg du skal få bestemme mer over eget liv, egen eiendom og egne penger. 

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/roysteffensen

+ vis mer
x
Rogaland
Foto. Terje Halleland

Terje Halleland

Bosted: Ølensvåg
Komité: Energi- og miljøkomiteen
Pressebilder: https://fb.st/ivhelx

Som lokal- og regionalpolitiker har jeg arbeidet for en enklere hverdag for folk flest i snart 20 år. Av de tingene som jeg gjerne er mest stolt av, er alle de enkeltpersonene som jeg har fått hjulpet, støttet og veldig ofte bidratt til å finne løsninger for. Nå reiser jeg gjerne til Stortinget som din representant, og fortsetter det arbeidet som FrP har gjort i regjering. Vi skal bygge veier, gi tilgang på nye letearealer, redusere skatter og avgifter, redusere bompenger og ikke minst forenkle hverdagen for folk flest.

Jeg vil videre arbeide for å sikre E134 som hovedtrasé mellom Øst- og Vestlandet, sikre drift av flyplassen som alternativ til Avinor, sikre finansiering av nytt sykehus i Haugesund, i tillegg til den viktigste saken av alle: Å sikre våre eldre en verdig alderdom.

Følg meg gjerne på Facebook: www.facebook.com/TerjeHallelandFrP

Twitter: @TerjeHalleland

+ vis mer
x
Sør-Trøndelag
Foto. Sivert Haugen Bjørnstad

Sivert Bjørnstad

Bosted: Trondheim
Komité: Finanskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/zrn5lt

Jeg heter Sivert og er trønder, fotballsupporter og liberalist. På Stortinget har jeg jobbet mye med utdanning og forskning, næringspolitikk, skatter og avgifter og samferdsel, alle tema som opptar meg mye. Når jeg ikke er politiker liker jeg best å være på hytta på Mausundvær utenfor Frøya.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/SivertPaTinget

+ vis mer
x
Telemark
Bård Hoksrud. Foto.

Bård Hoksrud

Bosted: Bamble
Komité: Finanskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/2nyztf

Jeg er gift, og har to barn. Med unntak av en fireårsperiode, har jeg sittet i kommunestyret i Bamble siden jeg var 18 år, og er i tillegg så heldig at jeg har fått lov å representere Telemark på Stortinget i 12 år - og var også statssekretær for samferdselsministeren i to år. Jeg brenner for en varm og verdig eldreomsorg, gode og trygge veier og å styrke sykehusene og sikre utbygging av strålesenter i Telemark. Med meg på Stortinget, får du en blid fyr med stort engasjement og pågangsmot, som alltid har tid til folk. Jeg vil gjerne fortsette som din ombudsmann på Stortinget.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/bardhoksrud

+ vis mer
x
Troms
Foto. Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen

Bosted: Harstad
Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/mxbu5z
+ vis mer
x
Vest-Agder
Foto. Gisle Meininger Saudland

Gisle Meininger Saudland

Bosted: Flekkefjord
Komité: Energi- og miljøkomiteen
Pressebilder: https://fb.st/jlb2id

Jeg har samboer og to barn, og er en ekte sørlandspatriot. Det vil jeg ta med meg på Stortinget. Jeg har store ambisjoner for landsdelen, og vil vise frem mulighetene våre. Det som engasjerer meg mest er nok bedre veier og mer penger til trafikksikkerhet. Det handler om trygghet for folk flest.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/GisleFrp

+ vis mer
x
Vestfold
Foto. Morten Stordalen

Morten Stordalen

Bosted: Re
Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/0yh9fd

Jeg er gift og har to barn. Min personlige hjertesak er valgfrihet for enkeltmennesket. Det handler om å ha respekt for individet og la folk velge selv. Jeg er opptatt av å bekjempe urettferdighet. Forskjellsbehandling og tvang gjør meg sint, og det provoserer meg når politikere ikke har respekt for skattebetalernes penger. Det er viktig for meg at vi heier på dem som lykkes, fordi det er de som skaper arbeidsplasser vi alle er avhengige av.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/mortenstordalenfrp

+ vis mer
x