Østfold
Foto. Ulf Isak Leirstein

Ulf Isak Leirstein

Bosted: Moss
Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/clappj

Jeg er opptatt av at vi må ha økt kontroll med hvem som kommer til landet, i tillegg til å sørge for at færre får opphold her slik at det er mulig å integrere på en god måte. Sosiale goder i Norge skal i større grad være forbeholdt norske statsborgere og skattebetalere. Med FrP i regjering har Østfold opplevd mye positivt, blant annet gjennom døgnbemanning av tollstasjoner som sikrer grensekontroll, nytt fengsel på Mysen, økte bevilgninger til veier og styrking av kommuneøkonomien, slik at kommuner kan gi bedre eldreomsorg og satse på utdanning. Det vil jeg at vi skal få fortsette med i fire nye år.

Følg meg gjerne på Facebook: www.facebook.com/ulfisakleirstein

Twitter: @ulfleirstein

Blogg: www.ulfleirstein.com

+ vis mer
x
Østfold
Erlend Wiborg. Foto.

Erlend Wiborg

Bosted: Moss
Komité: Arbeids- og sosialkomiteen
Pressebilder: https://fb.st/3u5l4x

Jeg er opptatt av at enkeltindividet skal ha større frihet. Folk flest vet best hvordan deres liv og økonomi bør styres og vi politikere bør blande oss minst mulig i deres hverdag. Det gjelder alt fra hvilken barnehage eller skole man skal sende barna i til hva man vil spise, drikke, hvilket sykehus man skal på eller hva slags omsorgstjenester folk ønsker når de har behov for det. I tillegg er det viktig for meg å være tilgjengelig for folk flest. Det skal være lett å kontakte meg for å gi tips, innspill, ris eller ros.

 Følg meg gjerne på Facebook: www.facebook.com/erlendwiborg

Twitter: @erlendwiborg

Blogg: www.erlendwiborg.com  

+ vis mer
x