Stortinget. Foto.

Foto: FrP - Colourbox

Statsforvaltningen

Fremskrittspartiet vil gjennomgå statsforvaltningen med sikte på å redusere antall direktorater, foreta forenklinger og avbyråkratisering for å frigjøre ressurser som kan brukes på en bedre måte for folk flest.

Partiprogram 2017 - 2021

Det har gjennom mange år vært en vekst i antall ansatte i departementer, direktorater og underliggende etater. Fremskrittspartiet vil gjennomgå statsforvaltningen med sikte på å redusere antall direktorater, foreta forenklinger og avbyråkratisering for å frigjøre ressurser som kan brukes på en bedre måte for folk flest.

I denne sammenheng vil det også være hensiktsmessig å vurdere lokaliseringen av statlige arbeidsplasser utenfor hovedstadsområdet og de største byene.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/kommunal-og-modernisering