Kvinner i hijab sett bakfra. Illustrasjonsfoto.

Innvandring

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Vi må sørge for at dem som kommer hit og får opphold, integreres og kan forsørge seg selv. Det siste Norge trenger er et nytt innvandringseksperiment fra Ap. Vi må unngå å bli som Sverige.