To kvinner i hijab sett bakfra. Illustrasjonsfoto.

Familiegjenforening

Innstramminger for familiegjenforening er viktig for å sikre en kontrollert innvandring.

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Det gjelder også for familiegjenforening.

Ved utgangen av 2017 vil Norge ha tatt imot 100 000 familieinnvandrere siden 2011, og veksten akselererer. Nå er det på tide å tråkke hardt på bremsen. Innstramminger på familiegjenforening er viktig for å sikre en kontrollert innvandring.

Det er en selvfølge at man klarer å brødfø familien man henter til Norge. Den som ønsker familiegjenforening må sørge for å være tilstrekkelig integrert, kunne norsk språk og ha råd til å forsørge familien.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Begrense familieinnvandringsordningen
  • At dem som kommer gjennom familieinnvandring, ikke gis rett til ny eller videre familieinnvandring
  • Innføre språk- og kunnskapstester som voksne familieinnvandrere må bestå i hjemlandet før de kan få opphold i Norge
Muligheten for familieinnvandring begrenses til ektefelle over 24 år og egne barn under 18 år. Barn som kommer alene til Norge, er utsatt for grov omsorgssvikt, og skal derfor som hovedregel ikke kunne søke familiegjenforening. Familieinnvandring for ektefelle skal bare kunne innvilges hvis paret ikke har større samlet tilknytning til noe annet land enn til Norge. Bigami er ikke tillatt i Norge, og det skal derfor ikke være mulig å søke familiegjenforening med ektefelle mer enn én gang. Voksne som søker om familiegjenforening, må ha opparbeidet seg tilfredsstillende kunnskaper om norsk språk og samfunnsliv, samt dokumentere at de er i stand til å forsørge sin familie før søknad om familieinnvandring kan behandles. Personer fra EØS og enkelte andre land kan gis unntak fra skjerpede krav til familieinnvandring. Det bør kunne kreves DNA-test for å bevise slektskap.

Personer som er kommet til Norge gjennom familiegjenforening, skal ikke ha rett til ytterligere familiegjenforening. Det samme gjelder for familieetablering, med unntak av egne barn under 18 år. Personer som vil gjenforenes med familie fra opprinnelseslandet eller fra tredjeland, må ha fått permanent oppholdstillatelse i Norge.