Politifolk og pansret kjøretøy. Illustrasjonsfoto.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samarbeidet mellom etterretningstjenesten og PST må styrkes for å avdekke potensielle terrorplaner mv., og det må vurderes flere muligheter for samarbeid også på andre områder mellom politi og forsvaret.

Partiprogram 2017 - 2021

Norge er et av verdens tryggeste land. Samtidig har vi også et av verdens mest åpne samfunn. Denne balansen er vanskelig, men den er også veldig viktig å bevare. Vår innsats for å bekjempe terror og annen alvorlig kriminalitet fortsetter med full styrke.

Samarbeidet mellom etterretningstjenesten og PST må styrkes for å avdekke potensielle terrorplaner mv., og det må vurderes flere muligheter for samarbeid også på andre områder mellom politi og forsvaret.

Sivilforsvaret må videreutvikles som støttetjeneste til hjelp under uønskede hendelser.

Ved søk etter omkomne eller antatt omkomne på havet skal sjøforsvaret og kystvakten bistå politiet i søket.

Ved opprettelsen av et digitalt grenseforsvar skal personvernhensyn ivaretas og ha høy prioritet.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/justis-og-beredskap