Fire smilende elever. Illustrasjonsfoto.

Skolemiljø

Elevene har krav på et trygt arbeidsmiljø. Dette er det skoleleder og lærere som har ansvaret for. Manglende innsats mot mobbing må få konsekvenser. Skoleeier, skoleledelse og alle ansatte i skolen har plikt til å gripe inn mot mobbing.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • At mobberen må bytte skole når skolebytte er eneste utvei ved alvorlig mobbing
  • Styrke sanksjonsmulighetene i antimobbe-arbeidet
  • Gjøre det enklere å skifte ut skoleledelse og lærere som over tid ikke håndterer mobbesaker
Det er svært viktig at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. I dag ser vi at mange skoler forfaller, og at det er dårlige fysiske arbeidsforhold for elevene. Det må gjøres større investeringer i opprusting av skolebygg. Å investere i skolebygg er en investering for framtidig verdiskaping, og dette må vi prioritere.

Trygghet i skolehverdagen er en forutsetning for trivsel og læring og for at elevene gleder seg til å gå på skolen. Systematisk arbeid for et godt skolemiljø og forebygging av krenkende adferd er viktig. Det må slås hardt ned på krenkende adferd og alle typer mobbing, og det er viktig at elever og foresatte ikke føler seg maktesløse i slike situasjoner.

Elevene har krav på et trygt arbeidsmiljø. Dette er det skoleleder og lærere som har ansvaret for. Manglende innsats mot mobbing må få konsekvenser. Skoleeier, skoleledelse og alle ansatte i skolen har plikt til å gripe inn mot mobbing.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/kunnskap