Utenriks

Norge først

Fremskrittspartiet vil

Vi prioriterer det viktigste først også i utenrikspolitikken. Norsk utenrikstjenestes fremste oppgave er å ivareta nasjonale interesser og nasjonal handlingsfrihet. Dette er særlig viktig i vår tid, der forholdene mellom stormaktene er i endring. Det er viktig at Norge posisjonerer seg slik at vår nasjonale sikkerhet og økonomiske interesser ivaretas.

Arbeidet i utenrikstjenesten bør konsentreres om økt frihandel og økonomisk samarbeid, og styrke relasjonene med allierte og likesinnede land. Blant kjerneoppgavene er å bistå norsk næringsliv og norske statsborgere i utlandet. Målsettingen er styrket norsk økonomi og verdiskaping, samt økt nasjonal sikkerhet og handlingsrom. Utenrikstjenesten må dimensjoneres for disse oppgavene.

Stopp sløseriet av skattepenger

Vi har mange viktige oppgaver som skal løses innenfor Norges grenser. Det økonomiske handlingsrommet krymper. Samtidig har stortingsflertallet bestemt at hele én prosent av BNI, eller mer enn 40 milliarder kroner, skal gå til bistand hvert eneste år. Dette gjør Norge til ett av verdens mest generøse land.

Visste du at vi gir over 50 prosent mer enn Sverige per innbygger og nesten dobbelt så mye som Danmark? Det er bare Sverige, Norge og Luxembourg som gir 1 prosent av BNI i bistand. 86 land får bistandspenger av Norge.

FNs anbefalte bistandsnivå er 0,7 prosent av BNI. Flere land som vi normalt sammenligner oss med, som for eksempel Danmark og Tyskland ligger på om lag 0,7 prosent. FrP mener at Norges bistandsnivå i første omgang må justeres ned til 0,7 prosent, som innebærer at de fleste postene får betydelig kutt.

I dag spres milliardene tynt utover til en lang rekke formål og mottakere, som fører til lite kontroll og fremvekst av en stor bistandsindustri. Bistandsmidlene må kanaliseres til tiltak og prosjekter med klare mål, som bidrar til at land og folk kommer seg ut av fattigdom.

Hovedmålet for all bistand må være at land blir i stand til å klare seg uten hjelp utenfra. Tiltak som målbart bidrar til økonomisk vekst, utvikling av privat sektor, økt utnyttelse av nasjonale ressurser og økt handel skal prioriteres. Dette kan også gi gode muligheter for norsk næringslivet i disse markedene.

Prioriterer hjelp i nærområdene

Flukt og massemigrasjon er blant de største utfordringene globalt. Det legger et stort press på mottakerland og lokalsamfunn. Hvis flest mulig skal hjelpes, er det både tryggere og mer kostnadseffektivt å hjelpe i nærområdene. Da slipper flyktninger å utsettes for unødvendige farer på lange reiser, som menneskesmuglere profitterer på.

Behovet for finansiering er stort, og mottakerlandene i nærområdene sitter ofte igjen med både ansvaret og regningen. Derfor mener FrP at hjelp til flyktninger, der de er, skal være høyt prioritert over bistandsbudsjettet.

Stiller krav til mottakere av norske skattepenger

Mottakere av norske skattepenger må vite at bistanden er midlertidig. Derfor er det viktig at bistandsprosjekter kommer med en sluttdato. Mottakerne må også forplikte seg til å jobbe for økonomisk vekst og utvikling, med formål om bistandsuavhengighet.

Dette inkluderer også å få kontroll på en eksplosiv befolkningsvekst, som er en av de fremste utfordringene for økonomisk utvikling i fattige land. Videre skal land som har økonomisk mulighet til å finansiere egne prosjekter, slik som Kina, ikke få norske skattepenger. Land og aktører slik som den palestinske selvstyremyndigheten, som prioriterer å gi betydelige summer til dømte terrorister over sitt budsjett og som indoktrinerer barn i hat og vold, skal ikke få støtte fra norske skattebetalere.

Prioriteringer:

 • Nødhjelp og humanitær bistand. Reversering av kutt: 270 000 000
 • Flyktninger og fordrevne: 800 000 000
 • Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling. Øremerket marin forsøpling: 50 000 000
 • Næringsutvikling og handel: 150 000 000

Reduksjoner:

 • Utenriksdepartementet, driftsutgifter. Kutter 5 prosent: - 119 448 750
 • Kultur- og informasjonsformål: - 8 600 000
 • Næringsfremme: - 10 600 000
 • EØS-finansieringsordningen: - 1 300 000 000
 • Den norske finansieringsordningen: - 1 200 000 000
 • Utenriksdepartementet, driftsutgifter. Kutter 30 prosent: - 502 896 000
 • Spesielle driftsutgifter. Kutter 30 prosent: - 40 675 000
 • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), driftsutgifter. Kutter 40 prosent: - 117 756 000
 • Norec. Driftsutgifter. Kutter 40 prosent: - 21 923 600
 • Norec. Utvekslingsordninger. Kutter 40 prosent: - 53 390 800
 • Fred og forsoning. Kutter 90 prosent: - 378 234 000
 • Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning. Kutter 30 prosent: - 54 018 000
 • FN og globale utfordringer. Kutter 60 prosent: - 190 882 800
 • Menneskerettigheter. Kutter 40 prosent: - 280 646 800
 • FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Kutter 80 prosent: - 157 600 000
 • Midtøsten og Nord-Afrika. Kutter 80 prosent. Midlene over denne posten går i hovedsak til Palestina, herunder budsjettstøtte til PA og til FN-organisasjonen UNRWA: - 601 608 800
 • Europa og Sentral-Asia. Kutter 60 prosent: - 393 980 400
 • Afghanistan. Kutter 80 prosent: - 380 192 800
 • Afrika. Kutter 50 prosent: - 1 226 346 500
 • Asia. Kutter 60 prosent: - 290 101 800
 • Latin-Amerika. Kutter 60 prosent: - 115 403 400
 • Helse. Kutter ca 10 prosent: - 387 729 700
 • Verdens helseorganisasjon (WHO). Kutter 10 prosent: - 23 550 000
 • UNAIDS. Kutter 80 prosent: - 36 000 000
 • Utdanning. Kutter 10 prosent: - 136 679 800
 • Forskning. Kutter 50 prosent: - 104 423 000
 • Kunnskapsbanken. Kutter 40 prosent: - 392 485 600
 • Matsikkerhet, fisk og landbruk. Reverserer økning: - 500 000 000
 • Fornybar energi. Kutter 40 prosent: - 326 600 000
 • Miljø og klima. Kutter 90 prosent: - 1 407 987 900
 • Likestilling. Kuttes med 40 prosent: - 73 327 600
 • UN Women. Kuttes med 50 prosent: - 50 150 000
 • UNFPA. FNs befolkningsprogram. Kuttes 50 prosent: - 294 800 000
 • Sivilt samfunn. 50 prosent kutt: - 1 240 332 500
 • FNs utviklingsprogram (UNDP). Kuttes 60 prosent: - 218 640 000
 • FNs barnefond (UNICEF). Kuttes 60 prosent: - 294 360 000
 • FNs fellesfond for bærekraftig utvikling. Kutter alt: - 15 000 000
 • Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN. Kutter alt: - 59 099 000
 • Verdensbanken. Kutter 40 prosent: - 429 740 000
 • Regionale banker og fond. Kutter 40 prosent: - 372 840 000
 • Strategisk samarbeid. Kutter 40 prosent: - 10 000 000
 • Flyktningtiltak i Norge: - 400 000 000

Verbalforslag:

 • Stortinget ber regjeringen om å utarbeide landbaserte strategier for hvordan norsk bistand på sikt kan fases ut i mottakerlandene.
 • Stortinget ber regjeringen om å kutte støtten til de palestinske selvstyremyndighetene inntil ordningen med «terrorlønn» er avviklet og inntil undervisningsmateriellet i skolene er utbedret.
 • Stortinget ber regjeringen om å stille krav om at land som mottar norsk bistand er konstruktive partnere i å håndtere utfordringer knyttet til flukt og migrasjon, og herunder være villige til å etablere asylsentre på sine territorium og bosette flyktninger.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.