Bilavgifter

Ja til lavere bilavgifter

Bilen er vårt mest fleksible og brukte transportmiddel. Mer enn 80 % av persontransporten gjøres med bil. Bilistene skal ikke være statens melkeku.

FrP sier nei til bompenger

Fremskrittspartiet vil redusere bilavgiftene. Lavere avgift på kjøp av bil vil gi en raskere utskifting av bilparken til moderne biler som er tryggere og som forurenser mindre. Bilistene skal ikke være en melkeku for staten.

Lavere bilavgifter er også god miljøpolitikk. Spesielt på vinterstid vet vi at flere av de større byene våre kan slite med dårlig luftkvalitet. Nye biler forurenser mindre enn gamle biler. Lavere avgifter på nye biler er derfor positivt også for luftkvaliteten i byene våre. Alle som prøver å tegne et bilde av bilen som en miljøsinke taler derfor mot bedre vitende.

Norge er et langstrakt land hvor bilbruk er en nødvendig del av infrastrukturen. FrP vil derfor at bilrelaterte avgifter som engangsavgift ved kjøp av ny bil, årsavgift og omregistreringsavgift skal reduseres betydelig, og at vrakpanten skal økes. Slik fornyes bilparken raskere, og den bli mer trafikksikker og miljøvennlig. Omregistreringsavgiften bør reduseres og kun dekke de faktiske kostnader ved omregistrering av kjøretøy.

Fremskrittspartiet vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Inntil dette skjer, bør eksisterende bompengeprosjekter få rentefrie lån/rentekompensasjon fra staten.

© Colourbox

Fremskrittspartiet vil:

  • Redusere engangsavgiften på bil betydelig
  • Redusere det høye avgiftsnivået på bil og bilbruk
  • Gi kommuner rentefrie lån som øremerket opprustning, vedlikehold og nybygging
  • Fjerne veibruksavgiften på drivstoff på fremkomstmiddel som ikke benytter vei
  • Nedbetale gjelden til bompengeselskapene og dermed fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier
  • At registrerings- og omregistreringsavgiften kun skal dekke selvkost
  • Øke bevilgningene til rassikring og viltsikring av veinettet
  • Øke vrakpanten på personbiler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.