Forsvar og sikkerhet

Norge må i første omgang kunne håndtere en eventuell krise i landet og i nordområdene med egne ressurser. Allierte mottak må sikres gjennom vår evne å opprettholde suverenitet i en innsettelsesfase.
© Colourbox

Partiprogram 2017 - 2021

Ivaretakelse av innbyggernes sikkerhet er en av statens grunnleggende og viktigste oppgaver.

Forsvarets struktur baseres på vedtatt Langtidsplan for Forsvaret. Forsvarspolitikken fastsettes ut fra trusselbildet og langsiktige sikkerhetspolitiske behov. Sikkerhetspolitikken må ses i et bredt perspektiv hvor både potensielle konfliktscenarioer, alliansetilhørighet og politiske hensyn må legges til grunn.

Økende aktivitet i arktisk gjør at våre havområder blir stadig mer strategisk viktig. Russlands militære opprustning og økende aktivitet langs norskekysten understreker dette. Norges fiskeriressurser og forekomstene av olje og gass i de samme havområdene gjør at norsk militær tilstedeværelse er påkrevet.

Norge må i første omgang kunne håndtere en eventuell krise i landet og i nordområdene med egne ressurser. Allierte mottak må sikres gjennom vår evne å opprettholde suverenitet i en innsettelsesfase.

Forsvarsstrukturer er tidkrevende å endre, men sikkerhetsbildet kan endre seg raskt. De senere års utvikling bekrefter dette. Strukturene som er bygget opp og kapasiteter som implementert, må derfor være fleksible.

Internasjonal terrorisme representerer en ny dimensjon i de sikkerhetspolitiske vurderingene. Videre utgjør spredning av masseødeleggelsesvåpen uforutsigbarhet. Trusselvurderinger som er foretatt, viser at også vårt land er utsatt.

Terror rammer tilfeldig og på tvers av landegrenser. Dette har bidratt til intensivert internasjonalt samarbeid. Det er viktig at Norge tar aktiv del i dette samarbeidet bilateralt, gjennom NATO og andre etablerte mekanismer for utveksling av informasjon. Cyber-forsvaret bør derfor styrkes utover det som ligger i den vedtatte langtidsplanen.

Økt globalisering har også gitt nye utfordringer som spredning av epidemiske sykdommer, organisert kriminalitet og islamsk fundamentalisme. Den teknologiske utviklingen bidrar til å gjøre verden mindre, noe som skaper utfordringer og muligheter.

Etableringen av ISIL har vist at islamsk fundamentalisme har ekspansive ambisjoner. Islamister søker allianser med mål om å bekjempe dem som defineres som vantro og felles fiender. Dette gjør trusselen fra ekstremister enda større og farligere enn tidligere. Norge må bidra til bekjempelse av islamsk ekstremisme og jihadisme.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.