Bli medlem

Sammen skaper vi en enklere hverdag. Som medlem i Fremskrittspartiet får du mulighet til å påvirke din egen hverdag. Du får stemmerett på årsmøter og være valgbar til verv. I tillegg får du vårt magasin, Fremskritt med seks utgaver i året.