Alternativ energi

Offentlige myndigheter må utvise vilje til å utnytte landets fornybare energiressurser, for å sikre strømforsyning både for husholdninger og næringsliv.

Fremskrittspartiet vil

  • Ha økt satsing på forskning innenfor fornybar energi og alternative energiproduksjonsmetoder
  • Intensivere forskning på kjernekraft, med vekt på thorium

Stabil og rimelig energiforsyning er grunnleggende for utviklingen av et moderne velstandssamfunn.

Norge er en av verdens ledende energinasjoner, med tilgang på nesten ubegrenset ren og fornybar energi. Med denne bakgrunnen er Norge en viktig aktør i det globale energibildet. Offentlige myndigheter må utvise vilje til å utnytte landets fornybare energiressurser, for å sikre strømforsyning både for husholdninger og næringsliv.

Energisektoren skaper grobunn for teknologiutvikling, høy verdiskaping og god levestandard. Dette vil også komme landets innbyggere og næringsliv til gode gjennom tilgang til energi til en fornuftig pris.

© Colourbox

Partiprogram 2017 - 2021

  • Det finnes mange ulike alternativer som kan ha et potensial i vår energiforsyning – enten direkte gjennom termisk energi eller via elektrisitetsproduksjon. Noen av disse er bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, jordvarme, solceller, fusjonsenergi, vindkraft og vindturbiner til havs. Økt bruk av nye fornybare energikilder kan bidra til å gjøre energibruken mer fleksibel og bidra til verdiskaping.
  • Investeringer i anlegg til for eksempel jordvarme eller sjøvarme bør gjøres fradragsberettiget for alle, slik at den miljøvennlige energitilgangen økes.
  • En slik tilnærming til alternative energikilder sikrer mest mulig energi til lavest mulig pris, samtidig som man skal legge til grunn viktige momenter som støy og miljøpåvirkning. Det bør stimuleres til utvikling av nye energiteknologier, men man bør avvente storstilt implementering av slike teknologier til de viser seg å være robuste og lønnsomme.
  • Stat, fylkeskommune eller kommune bør ikke kunne pålegge etablerte bygg å knytte seg til alternative energikilder dersom dette medfører kostnader utover normale etableringskostnader.
  • I årene foran oss vil behovet for energi øke betraktelig, og kjernekraft vil utgjøre en stor andel av verdens energimiks. Som energinasjon bør Norge arbeide aktivt for å utvikle nye energiteknologier som kan bidra til å dekke energibehovet. En satsing på forskning og teknologiutvikling er sentralt for å utvikle mer bærekraftige løsninger innenfor kjernekraft.
  • Fremskrittspartiet mener at vi må satse mer på forskning og teknologiutvikling innenfor kjernekraft, som for eksempel thorium. I Norge har vi et miljø som aktivt jobber med denne type arbeid både på teknologiutvikling innenfor reaktorteknologi, men også forskning og teknologiutvikling rundt kjente thoriumforekomster, deriblant i Telemark.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.