Energi og miljø

Temaer

Energi

 • Forenkle konsesjonsbehandlingen
 • Stimulere til økt kraftproduksjon
 • Økt satsing på fornybar energi
Lenke til artikkel om Energi

Vannkraft

 • Mer miljøvennlig vannkraft
 • Økt kraftproduksjon
 • Satsning på fornybar energi
Lenke til artikkel om Vannkraft

Klima

 • Føre var-prinsippet
 • Faktabasert
 • Nei til symbolpolitikk
Lenke til artikkel om Klima

Vindkraft

 • Lokal aksept
 • Kutt i subsidier
 • Oppryddingsgaranti
Lenke til artikkel om Vindkraft

Forurensning og utslipp

 • Bekjempe plast i havet
 • Internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser
 • Styrke støtte- og tilskuddsordninger
Lenke til artikkel om Forurensning og utslipp

Kraftkrevende industri

 • Konkurransedyktige vilkår
 • Mer kraftkrevende industri
 • Styrke Enovas satsing
Lenke til artikkel om Kraftkrevende industri

Olje og gass

 • Økt petroleumsvirksomhet på norsk sokkel
 • Økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge
 • Økt utvinningsgrad
Lenke til artikkel om Olje og gass

Alternativ energi

 • Bedre forhold for eksport og import av elektrisk kraft
 • Økt satsing på forskning
 • Intensivere forskning på kjernekraft
Lenke til artikkel om Alternativ energi

Naturvern og friluftsliv

 • Lokal forvaltning av strandsonen
 • Ivareta allemannsretten
 • Universell utforming på turstier
Lenke til artikkel om Naturvern og friluftsliv

Ressursforvaltning og avfallshåndtering

 • Konkurransestimulere avfallssektoren
 • Differensierte avfallsgebyrer
 • Gode rammebetingelser for kildesortering og gjenbruk
Lenke til artikkel om Ressursforvaltning og avfallshåndtering

Havbunnsmineraler

 • kartlegge forekomster av mineraler på norsk sokkel
Lenke til artikkel om Havbunnsmineraler

Hydrogen

 • stimulere til økt forskning og satsning på hydrogen som mulig alternativ energikilde
Lenke til artikkel om Hydrogen

Kjernekraft

 • Intensivere forskning på kjernekraft, med vekt på thorium
Lenke til artikkel om Kjernekraft

Strømnettet

 • Nei til rushtidsavgift på strøm
 • Det offentlige må dekke merkostnader for strømnettutbygginger som kommer som følge av offentlige pålegg
 • Kreve leveringssikkerhet til både privathusholdninger og industrien
Lenke til artikkel om Strømnettet

Sirkulær økonomi

 • at all innsamlet plast går til gjenbruk og gjenvinning
 • redusere avgiftssatser på naturgass i transportsektoren og sikre utbygging av biogassproduksjon
 • utrede momsfritak for gjenbruksbutikker
Lenke til artikkel om Sirkulær økonomi

Marin forsøpling

 • Styrke den økonomiske støtten til lokale oppryddingstiltak
 • Prioritere mer av bistandsmidlene til konkrete tiltak rettet mot marin forsøpling
 • Arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser
Lenke til artikkel om Marin forsøpling

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.