Vannkraft

Norge er i en unik posisjon, der den regulerbare vannkraften står for nær 90 % av den fornybare energiproduksjonen i Norge, og spiller en sentral rolle for strømforsyning og verdiskapning i landet. Fremskrittspartiet ønsker å stimulere til oppgradering gjennom skattesystemet.

Fremskrittspartiet vil

  • Bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen
  • Stimulere til økt kraftproduksjon og bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft
  • Ha økt satsing på forskning innenfor fornybar energi og alternative energiproduksjonsmetoder
  • Tillate skånsomme og kunnskapsbaserte utbygginger i vernede vassdrag
© Colourbox

Kraften fra fallende vann har vært brukt i hundrevis av år til å drive mekaniske innretninger som møller og kverner direkte, men det var først på 1800-tallet at vannkraft kunne brukes effektivt til å produsere strøm.

Norges klima og topografi gjør at det ligger spesielt godt til rette for vannkraft her. Utbyggingen av vannkraft skjøt fart tidlig på 1900-tallet, og i dag produseres om lag 130 TWh årlig i Norge.

I Norge er en meget stor del av den elektriske kraftproduksjonen fra vannkraft (98 prosent). Ved inngangen til 2015 var Norges vannkraftpotensial på om lag 214 TWh per år. Om lag 62 prosent er utbygd.

Partiprogram 2017 - 2021

  • Den store regulerbare vannkraften er ryggraden i kraftsystemet vårt. Fremskrittspartiet vil arbeide for at vannkraft kan utnyttes i enda større grad. Vannkraft er en fornybar og miljøvennlig energi som har gitt norsk næringsliv et viktig konkurransefortrinn. Norsk vannkraft og vassdragsregulering spiller en viktig rolle for forsyning og verdiskaping, som klimatiltak, og for demping av flom. Det er viktig å legge til rette for at bruk av vannkraftressursene kan videreutvikles. Vi er positive til utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsomme og miljøtilpassede vassdragsprosjekter. Vi vil legge til rette for utbygging av allerede vernede vassdrag knyttet til randsonen.
  • Vannkraften bidrar til lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. Nye utbyggingsprosjekter i fremtiden kan møte utfordringer med tanke på lønnsomhet. For å sikre fremtidig verdiskaping må det legges opp til en vurdering av den totale skatte- og avgiftsbelastningen for vannkraftproduksjon.
  • Staten må stimulere til opprusting/oppgradering av eksisterende vannkraftverk gjennom skattesystemet. Konsesjonsbehandling av vannkraft må ytterligere forenkles. Dette gjelder særlig stor vannkraft, men også med hensyn til utbygging av små-, mini- og mikrokraftverk som samlet har stort potensial og positive miljøeffekter. Vi vil ytterligere legge til rette for at konsesjonsbehandling av små vindkraftverk, små- mini- og mikrokraftverk overlates til kommunene.

Gjennomslag

Endret skattesystemet for å stimulere til økt produksjon av vannkraft

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.