Skole og utdanning

Temaer

Grunnutdanningen

 • Fleksibel skolestart
 • Økt fysisk aktivitet
 • Valgfritt sidemål
Lenke til artikkel om Grunnutdanningen

Bekjempelse av mobbing

 • Nulltoleranse mot mobbing
 • Mobberen må bytte skole
 • Styrke sanksjonsmulighetene
Lenke til artikkel om Bekjempelse av mobbing

Yrkesfag

 • Styrke yrkesfagene
 • Gjøre det enklere for fagfolk å bli lærere
 • Stimulere flere til å velge yrkesfag
Lenke til artikkel om Yrkesfag

Læreryrket som statusyrke

 • Styrke læreryrkets status
 • Rett og plikt til etter- og videreutdanning
 • Redusere byråkrati
Lenke til artikkel om Læreryrket som statusyrke

Videregående utdanning

 • Fritt skolevalg i hele landet
 • Valgfritt sidemål
 • Styrke rådgivningstjenesten
Lenke til artikkel om Videregående utdanning

Høyere utdanning og forskning

 • Styrke finansiering av universiteter og høgskoler
 • Sikre et rettferdig poengsystem
 • Utenlandske studenter skal ikke ha særfordeler
Lenke til artikkel om Høyere utdanning og forskning

Realkompetanse

 • Realkompetansevurdering bør være en rettighet
Lenke til artikkel om Realkompetanse

Spesialundervisning

 • Elever er ulike og har ulike behov
 • Plikt til å sikre nødvendige hjelpemidler
 • Mer tilpasset opplæring
Lenke til artikkel om Spesialundervisning

Forskning

 • Øke bevilgninger til FoU
 • Mindre byråkrati
 • Konkurransedyktige vilkår
Lenke til artikkel om Forskning

Realfagssatsing

 • Styrke realfagene
 • Sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft
 • Prioritere studieplasser innen realfagene
Lenke til artikkel om Realfagssatsing

Studiefinansiering

 • 11 måneders studiestøtte
 • Alle skal ha mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av økonomi
 • Øke utbyggingstakten for studentboliger
Lenke til artikkel om Studiefinansiering

Livslang læring

 • Gode etterutdanningsmuligheter
 • Effektiv voksenopplæringssektor
 • Incentivordninger for livslang læring
Lenke til artikkel om Livslang læring

Kristendom

 • Sikre kristen kulturarv i grunnopplæringen
 • Mulig å søke fritak
 • Kristendommen skal ha sentral plass i KRLE og formålsparagrafen
Lenke til artikkel om Kristendom

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.