Høyere utdanning og forskning

Norge må videreutvikles som kunnskapsnasjon.

Fremskrittspartiet vil

  • styrke finansieringen av universiteter og høyskoler
  • tilbakeføre eier- og finansieringsansvaret for fagskolene til staten
  • sikre et poengsystem som gir sømløse overganger mellom relevante fagskole- og universitets-/høyskoleutdanninger
  • at utenlandske studenter ikke skal ha særfordeler ved høyere utdanning i Norge
  • arbeide for et konkurransedyktig ph.d.-system
  • gjøre det mer attraktivt å ta en integrert ph.d.-utdannelse

Partiprogram 2021 - 2025

Fagskolene må styrkes ved å gi mer fleksible rammevilkår, og ved å tilbakeføre ansvaret og finansieringen av fagskolene til staten. For å få flere fagskoler som gir tilbud om markedsstyrt utdanning av høy kvalitet, vil vi legge bedre til rette for bransjestyrte fagskoler. Ulike former for samarbeid mellom skole og næringsliv, også rent private, bransjedrevne fagskoler, vil gi oppdatert kunnskap til elever som ønsker fagutdanning. Dette sikrer også at utdanningen er i samsvar med næringslivets behov. Utdanningsinstitusjonene må i større grad tilpasse sitt tilbud etter hva næringslivet etterspør av kompetanse.

Det er viktig å sikre et poengsystem som gir effektive og sømløse overganger mellom relevante fagskole og universitets-/høyskoleutdanninger.

Norge må videreutvikles som kunnskapsnasjon. For å nå det målet må vi ha et tilbud innenfor høyere utdanning som er konkurransedyktig internasjonalt. I tillegg må vi gjøre det attraktivt for de rette kandidatene i Norge å søke på ph.d. studier. Utenlandske doktorander har mer enn doblet seg de siste 10 årene, og i dag står de for 40 prosent av de avlagte doktorgradene. Halvparten av de utenlandske statsborgerne forlater landet etter endt studietid, noe som fører til at norske universiteter må utdanne nesten 50 prosent flere kandidater for å få igjen den kapasiteten vi ønsker som kunnskapsnasjon. De utenlandske kandidatene er med på å skape et internasjonalt forskningssamarbeid, men vi trenger også at masterstudenter i Norge tar en slik utdannelse for å videreutvikle Norge som en kunnskapsnasjon. Det norske ph.d.-systemet må derfor ha en finansieringsordning som er lukrativ nok til at norske masterstudenter velger en forskerutdanning i Norge.

Universiteter og høyskoler må kombinere undervisning med forskning og ha nær kontakt med internasjonale institusjoner med høyt nivå på undervisning og forskning. Studentene bør aktivt ta del i forskningen ved utdanningsinstitusjonene.

Finansieringsordningene bør i større grad brukes til å styre de høyere utdanningsinstitusjonenes kapasitet, for å styrke de utdanningene hvor arbeidslivet i størst grad etterspør kompetanse. Høyere læreinstitusjoner skal innenfor denne rammen kunne bestemme sitt studietilbud og sin måte å organisere opplæringen på innenfor nasjonale krav og rammer. Fagskoler, universiteter og høyskoler bør også selv kunne fastsette opptakskrav til studentene innenfor de minimumskravene som er gitt sentralt.

Norge har en stor andel kunnskapsintensiv industri som er avhengig av arbeidskraft med kompetanse innen realfag. Å få flere norske elever og studenter til å bli gode i realfag vil styrke norsk innovasjonsevne, og gi det verdiskapende arbeidslivet bedre tilgang på den kompetansen som trengs.

Norge er avhengige av innovasjon, verdiskaping og effektiv utnyttelse av all kompetanse. Et tett samarbeid mellom næringsliv og akademia er viktig for økt innovasjon og verdiskaping. Målet er å skape flere arbeidsplasser innenfor fremvoksende næringer. Næringslivet må gis enklere tilgang til støtteordninger for å drive forskning med utgangspunkt i næringslivets behov.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.