Helse og omsorg

Temaer

Eldreomsorg

 • Valgfrihet i tjenestene
 • Kjøkken på sykehjem
 • Flere aktivitetstilbud
Lenke til artikkel om Eldreomsorg

Sykehus

 • Likebehandle offentlige og private sykehus
 • Styrke brukermedvirkning og valgfrihet
 • Øke midlene til medisinsk forskning
Lenke til artikkel om Sykehus

Psykisk helse

 • Forebygging
 • Sikre psykologtjenestene i kommunene
 • Flere psykiatriambulanser
 • Styrke barne- og ungdomspsykiatrien
Lenke til artikkel om Psykisk helse

Rusomsorg

 • Styrke forebyggingsarbeidet
 • Bruke ledig kapasitet også i det private
 • Utvide bruk av Naltreksjon og Nalokson
Lenke til artikkel om Rusomsorg

Tannhelse

 • Fokus på forebyggende tannhelse
 • Reduserte egenandeler
 • Tennene er en del av kroppen
Lenke til artikkel om Tannhelse

Kommunale helsetjenester, legevakt og legetjenester

 • Styrke primærhelsetjenesten
 • Styrke jordmortjenesten
 • Sikre et godt helsetilbud til foreldre og barn
Lenke til artikkel om Kommunale helsetjenester, legevakt og legetjenester

Gen- og bioteknologi

 • Norsk helsevesen skal være proaktive
 • Forskningsinnsatsen i Norge styrkes
 • Økt transplantasjonskapasitet
Lenke til artikkel om Gen- og bioteknologi

Verdensledende på helseteknologi

 • Norge som ledende produsent, utvikler og eksportør av helseteknologi
 • Økt bruk av velferdsteknologi
Lenke til artikkel om Verdensledende på helseteknologi

Legemidler

 • Selvforsynt med viktige legemidler
 • Holde egenandelene lave
 • Flere reseptfrie legemidler i butikk
Lenke til artikkel om Legemidler

Personer med nedsatt funksjonsevne

 • Like muligheter
 • Tilrettelegging
 • Rett til brukerstyrt personlig assistanse
Lenke til artikkel om Personer med nedsatt funksjonsevne

Rehabilitering

 • Øke kapasiteten
 • Likestille offentlige og private
 • Satse på forebygging og tidlig innsats
Lenke til artikkel om Rehabilitering

Brukerne skal selv få velge behandling

 • Den enkelte skal selv bestemme hvem de mottar hjelp fra
 • Den enkelte skal selv få velge institusjon
Lenke til artikkel om Brukerne skal selv få velge behandling

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.