Psykisk helse

Tilbudet må styrkes

Fremskrittspartiet mener tilbudet innen psykisk helse må styrkes. Forebygging og tidlig innsats svært viktig for å lykkes med arbeidet med psykisk helse, og enkeltindivider må bli sett og lyttet til. Derfor er økte bevilgninger innenfor dette feltet nødvendig.

Fremskrittspartiet vil

 • Likebehandle offentlige og private tjenestetilbydere
 • Styrke forebyggingsarbeidet
 • Sikre nok kapasitet

God psykisk helse har lenge vært en viktig prioritering for FrP. Fra 1. januar 2020 skal alle kommuner ha psykologkompetanse, alle fylker har fått mobbeombud, vi har fått livsmestring inn i skolen og styrket helsestasjonene. Vi er opptatt av å gi barn og unge alle de verktøyene man trenger for å få en bedre psykisk helse.

Det har vært en stor nedbygging av institusjonstilbudet til psykisk syke de siste tjue årene. Dette betaler de sykeste prisen for, som ikke får den hjelpen og tryggheten de trenger. Det går også utover andre personer og lokalsamfunn fordi mange syke personer burde fått mer hjelp. Antallet institusjonsplasser i psykiatrien må derfor økes. Det er positivt at de fleste alvorlig psykisk syke kan bo og få hjelp i sin egen kommune, men det har i for stor grad gått på bekostning av tilbudet og hjelpen til de som er en fare for seg selv og andre.

Fremskrittspartiet mener tilbudet innen psykisk helse må styrkes. © Colourbox

Tvungent psykisk helsevern

Det er en utfordring i Norge at mennesker med alvorlige psykisk lidelser havner mellom helsevesen og rettsvesenet. De er for syke til å kunne straffeforfølges, samtidig som de er for friske til å kunne tvangsinnlegges. Fremskrittspartiet har de siste årene sørget for flere lovendringer på dette feltet, blant annet ved å senke terskelen for bruk av tvungent psykisk helsevern. Av hensyn til både enkeltpersoner og samfunnet er det viktig at personer som kan skade seg selv og andre får hjelp på et tidlig tidspunkt.

Fremskrittspartiet vil:

 • Likebehandle offentlige og private tjenestetilbydere
 • Styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelsetjenesten
 • Sikre nok kapasitet i behandlingsforløpet, også nok institusjonsplasser
 • Sikre psykologtjenesten i kommunene
 • Styrke tilbud om psykiatriambulanser
 • Ha en gjennomgang av finansieringsordningen for barne- og ungdomspsykiatrien
 • Styrke tidlig innsats i psykiatrien
 • Styrke ettervernet i psykiatrien, og også bruke frivillig sektor for å styrke tilsyn etter utskriving fra spesialisthelsetjenestene
 • Styrke arbeidet for å forhindre selvmord

Partiprogram 2021 - 2025

Fremskrittspartiet er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Vi prioriterer derfor en styrking av tilbudet innen psykisk helse. Fortsatt er det for mange som faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager. Behandlingstilbudet må tilpasses den enkelte pasient.

Mange av de som i dag sliter med psykisk sykdom, bør behandles utenfor institusjon gjennom tett faglig oppfølging. Samtidig må det være tilstrekkelig kapasitet for de pasientene som har behov for institusjonsopphold. Personer med langvarige alvorlige psykiske sykdommer skal ha anledning til å ha åpen plass på psykiatrisk institusjon.

Et differensiert tilbud er avgjørende for å redusere bruk av tvang og tung medisinering i psykiatrien. I dag nedprioriteres tidlig oppfølging og behandling av kommunene, fordi de økonomiske rammene er for små. Derfor er det nødvendig med en endring av finansieringssystemet slik at pengene følger den enkelte pasient til behandlingsstedet og på denne måten sikre pasientens grunnleggende rettigheter. Det må være en selvfølge at både private og offentlige tjenestetilbydere kan benyttes i behandlingsforløpet, både for å redusere ventetidene og for å få på plass mangfoldet og en sunn konkurranse basert på kvaliteten i tjenestene som pasientene skal motta. Samhandlingsreformen må evalueres.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.