Gen- og bioteknologi

FrP har fått viktige gjennomslag

FrP har fått gjennomslag for flere viktige endringer i bioteknologiloven som blant annet styrker nødvendig helsehjelp til unge kvinner og familier som i dag er ufrivillig barnløse.

Fremskrittspartiet vil

  • At norsk helsevesen skal være proaktiv i bruk av gen- og bioteknologi
  • Øke forskningsinnsatsen i Norge ytterligere
  • Opprette et ledende internasjonalt forskningssenter for stamcellebruk og -anvendelse i Norge
  • Øke transplantasjonskapasiteten ved Rikshospitalet
  • Sikre at man har faste donoransvarlige ved «donorsykehusene»

FrP har fått gjennomslag for flere viktige endringer i bioteknologiloven som blant annet styrker nødvendig helsehjelp til unge kvinner og familier som i dag er ufrivillig barnløse. Fremskrittspartiet har ønsket store moderniseringer i bioteknologiloven, men har stått alene på borgerlig side i flere av punktene.

For FrP er det viktig å lage trygge og gode rammer for barn. FrP har lenge ønsket å tillate eggdonasjon på samme vilkår som for sæddonasjon, og nå er det en realitet. Vi mener det ikke er en prinsipiell forskjell på sæd- og eggdonor, og for oss er det viktigst at barnet skal vokse opp i en familie med biologisk tilknytning til minst én forelder. Eggdonasjon tillates kun for par som kan stille med halvparten av genmaterialet selv.

© Colourbox

Assistert befruktning

Hvert år reiser hundrevis av norske kvinner til andre land for å få assistert befruktning. Ved å tillate assistert befruktning i Norge gir det oss mulighet for å lage trygge og gode rammer for barna. Vi har lovfestet barnas rett til å kjenne donors identitet senest fra det året barnet fyller 15 år. Vi lovfestet samtidig foreldrenes plikt til å informere om det, og det etableres et nasjonalt donorregister slik at denne opplysningen er enkel å få tak i.

Bedre tilgang på fosterdiagnostikk tidlig i svangerskapet er viktig å tilby ut fra et menneskelig hensyn, da familier skal slippe å gå ukesvis med vonde bekymringer. Det finnes diagnoser der barn nesten alltid dør rett etter fødsel, eller lever et kort liv uten kognitive funksjoner med døgnkontinuerlig pleiebehov. Lovendringene som vi foreslo, og fikk gjennomslag for, vil kunne avverge enorm lidelse for både barn og foreldre. Tidlig avdekking av potensielle problemer kan også medvirke til å redusere risikoen for sykdom og skader hos både foster og mor.

Partiprogram 2017 - 2021

Gen- og bioteknologi

Mange mennesker lever i dag lengre og har bedre liv takket være utviklingen innenfor gen- og bioteknologi. Fremskrittspartiet har en positiv holdning til mulighetene som åpner seg ved forskning og bruk av gen- og bioteknologi. Vi mener derfor at Norge ikke skal ha en strengere regulering enn andre land det er naturlig å sammenlikne med. Så lenge det er medisinsk og etisk forsvarlig, bør Norge være et foregangsland innenfor forskning og utvikling av gen- og bioteknologi.

Det bør opprettes et ledende internasjonalt forskningssenter for stamcellebruk og anvendelse i Norge, slik at bruken av stamcellebehandling derigjennom kan utvides til nye pasientgrupper.

Norge har strenge regler med hensyn til behandling av ufrivillig barnløshet. Dette fører til at metoder som tilbys i andre land, og som der er akseptert som medisinsk forsvarlig, ikke er en del av det norske behandlingstilbudet.

Det må være en lovmessig forutsetning for assistert befruktning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far. Det vil således være en forutsetning for eggdonasjon og sæddonasjon at donor er kjent.

De mulighetene gen- og bioteknologi gir til å forbedre og utvikle menneskers liv, er positive så lenge dette skjer innenfor trygge, og vitenskapelig godkjente former.

Det bør være mulig å benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og ultralyd skal kunne brukes også før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig forsvarlig.

Organdonasjon

  • Fremskrittspartiet ser behov for økt fokus på organdonasjon. Fremtidens helsekort vil gi bedre muligheter for registrering av donorer.
  • Vi bør satse mer på informasjonsarbeid om organdonasjon, og ordningen med donoransvarlig på «donorsykehus» bør utvikles og forsterkes. Likeledes må transplantasjonsavdelingen ved Rikshospitalet få økt kapasitet i takt med økt tilgang på donororgan.

Xenotransplantasjon

Fremskrittspartiet innser at behovet for materiale til transplantasjoner av organer vil øke, og er derfor positive til at det forskes for å kartlegge, og eventuelt forbedre, mulighetene til bruk av materiale fra dyr til transplantasjoner på mennesker i de tilfellene der dette blir mulig. Forskning og eventuelt utprøving av slik praksis forutsetter at også dyreetiske prinsipper ivaretas. Grundig vurdering av et offentlig oppnevnt fagpanel må avgjøre om nye metoder og prosedyrer er faglig og etisk forsvarlige.Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.