Rehabilitering

Fremskrittspartiet vil styrke rehabiliteringstjenestene og ta i bruk den kapasiteten og kompetansen som er tilgjengelig på feltet.

Fremskrittspartiet vil

  • Øke rehabiliteringskapasiteten
  • Likestille offentlige og private tilbydere
  • Satse på forebygging og tidlig innsats. Behandlende lege pålegges å informere om muligheten for rehabilitering ved egnede sentre
  • Vurdere nasjonale tilbud for oppfølging av enkelte pasientgrupper som for eksempel ALS og tidligere koronapasienter
  • Etablere forebyggende tiltak for senskader ved alvorlige diagnoser som kreft

Helse- og omsorgstjenesten skal ikke bare behandle sykdom. Det er en vel så viktig oppgave er å gi den enkelte mulighet til å mestre eget liv og håndtere ulike påkjenninger. For FrP er det et viktig mål at pasienter skal få mest mulig oppfølging i eget hjem. For å få til dette må samarbeidet mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten styrkes.

Det skal være den enkeltes egne mål og ressurser som skal være utgangspunktet for helsehjelpen som gis og rehabilitering må ses i et livsløpsperspektiv.

Fra 1. januar 2020 ble det innført fritt behandlingsvalg på fire nye områder, blant annet ved rehabilitering for MS og Parkinsons sykdom. Dette fyller et grunnleggende behov for å flytte makt tilbake til pasienter. Pasienter som får tilbake styring og kontroll over sitt eget liv, blir også mer motivert for behandling og får bedre resultater.

© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Fremskrittspartiet vil styrke rehabiliteringstjenestene og ta i bruk den kapasiteten og kompetansen som er tilgjengelig på feltet. Det økonomiske ansvaret for rehabiliteringstjenestene skal ligge hos staten, mens pasienten selv i samråd med sin lege skal kunne velge mellom institusjoner som kan gi det nødvendige tilbudet. Statlig finansiering skal gjelde uavhengig av om tilbudet er offentlig eller privat.

For å sikre et helhetlig tilbud innenfor helsesektoren er det viktig å se rehabilitering i sammenheng med andre tjenester innen sektoren. Forebygging og tidlig innsats er viktig for å dempe behovet for behandlings- og rehabiliteringstjenester. Det må sikres et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, slik at rehabiliteringsplasser ikke blir benyttet til langtidsliggende sykehjemspasienter.

Videre bør flere kommuner stimuleres til å tilby rehabilitering i utlandet for pasienter som kan ha nytte av dette.

Vi mener også det er nødvendig å vurdere om det bør opprettes flere nasjonale tilbud for oppfølging av for eksempel ALS-pasienter eller rehabilitering etter koronasykdom.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.