Tannhelse

Tennene er en del av kroppen

Tennene er en del av kroppen, og sykdom i munnhulen må derfor sees på som en ordinær diagnose

Fremskrittspartiet vil

  • Opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, særlig overfor unge og syke eldre
  • Vurdere å utvide rettighetene til tannbehandling for pensjonister med dårlig økonomi
  • Stimulere til samhandling mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helse- og omsorgstjenesten
  • Bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling
  • Sikre tilstrekkelig informasjon til de gruppene som har krav på å få dekket tannbehandling
  • Redusere egenandel på nødvendig tannregulering av barn
  • Likebehandle tannhelse og øvrige helseutfordringer økonomisk

Det ble gjennom budsjettenigheten for 2021 mellom regjeringen og Fremskrittspartiet bevilget 42 millioner kroner til et tannhelseprosjekt. Pengene skal gå til prøveprosjekt for å styrke tannhelsetilbudet til eldre som mottar hjemmesykepleie eller bor på sykehjem. Prosjektene skal løses ved å ta i bruk private tannhelsetilbydere.

Personer som i dag havner i ulykker, får ikke nødvendigvis dekket behandling av eventuelle tannskader som oppstår. Fremskrittspartiet mener det er urettferdig at personer som utsettes for ulykker og skader, selv må dekke kostnadene for nødvendig tannbehandling av tannskadene. Tennene er også en del av kroppen, og det er like stor risiko for å havne i ulykker hvor man får skade på tenner, som å brekke en fot eller en arm. Det har vi fremmet forslag på Stortinget om å rydde opp i.

© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Fremskrittspartiet mener at tannhelsetjenesten må styrkes gjennom bedre refusjonsordninger. Tannlegene må være en integrert del av helsesektorens samhandling. Samhandling er nødvendig for pasientsikkerheten, fellesinnsatsen mot livsstilssykdommer og for å sikre pasientenes økonomiske rettigheter. Tennene er en del av kroppen, og sykdom i munnhulen må derfor ses på som en ordinær diagnose.

Mange eldre pensjonister som ikke mottar hjemmesykepleie eller bor på sykehjem sliter med å greie å finansiere nødvendig tannbehandling. Fremskrittspartiet mener det er nødvendig å se på om retten til tannlegehjelp skal utvides for pensjonister med dårlig økonomi.

Pasienter som mottar hjemmesykepleie eller sykehjemstilbud, skal kunne fortsette hos sin faste tannlege, og kostnader for dette refunderes fra det offentlige på lik linje med det en offentlig tannhelseklinikk ville fått for samme type behandling

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.