Legemidler

FrP vil styrke medisinsk forskning

FrP har fire viktige mål for legemiddelpolitikken: Å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, at legemidler skal ha lavest mulig pris, at det skal være likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og at det skal legges til rette for forskning og innovasjon.

Fremskrittspartiet vil

  • Styrke medisinsk forskning og utvikling
  • Holde egenandeler på et moderat nivå
  • At flere reseptfrie legemidler kan selges i butikk
  • Sikre pasientene rask tilgang til nye og effektive legemidler
  • Ta i bruk protonbehandling og opprette et fond for finansiering av kreftmedisiner

Norge er helt avhengig av import av legemidler. Legemiddelmangel er et alvorlig og voksende problem. Fremskrittspartiet mener at produksjonsmiljøer i Norge må settes i stand til å ha beredskapsproduksjon på kritiske legemidler og foreslår at deler av offentlige innkjøp tildeles norske private aktører.

Fremskrittspartiet vil ha en systematisk gjennomgang av legemidler for beboere i sykehjem. De får ofte for mange legemidler og uheldige kombinasjoner av legemidler. Feilmedisinering kan føre til uheldige bivirkninger, at sykdommen blir forverret, at behandlingen ikke fungerer som den skal, og i verste fall at personen dør.

© Colourbox

Vaksinasjonsprogram for voksne

Fremskrittspartiet mener det er viktig å sikre den voksne befolkning tilgang til nok vaksiner mot pneumokokker, influensa og oppfriskningsvaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksiner beskytter barn mot smittsomme og svært alvorlige sykdommer, men ikke alle vaksinene gir beskyttelse livet ut. Blant annet må vaksinene mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio oppdateres hvert tiende år. Fremskrittspartiet har derfor foreslått og fått vedtatt et program for voksne som sikrer at befolkningen får nødvendige vaksiner gjennom hele livet.

Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å kutte i regjeringens forslag om å øke egenandelene for helsetjenester og medisiner i statsbudsjettet for 2021. Det nye sammenslåtte taket for egenandeler er 2.460 kroner. Fremskrittspartiets gjennomslag gjør at syke mennesker i Norge sparer over en milliard kroner i egenandeler sammenlignet med hva regjeringen la opp til.

Partiprogram 2017 - 2021:

Norge har gjennom sine forskningsmiljøer og tilgang på kapital gode forutsetninger for å kunne ligge i forkant når det gjelder utprøvende medisin. Fremskrittspartiet skal være positive til private initiativtagere som bidrar med nye produkter på området som ikke tilbys av staten, for eksempel immunterapi og CyberKnife.

Egenandeler på legemidler må holdes på et moderat nivå, og reseptfrie legemidler må kunne selges i butikk.

Protonbehandling er en type strålebehandling som er mer presis enn den konvensjonelle behandlingen, og gir mindre senvirkninger. Det må opprettes protonsenter ved Radiumhospitalet som kan bidra til å sikre hele landets befolkning likeverdig kreftbehandling. På sikt bør det etableres protonsentre ved universitetssykehusene. Det bør opprettes et fond for finansiering av kreftmedisiner.

Antallet pasientgrupper som tilbys bruk av cannabis som en del av behandlingen, bør utvides. Dagens system er også svært byråkratisk, slik at mange som ønsker ikke får dette tilbudet. Pasienter som vil kunne ha nytte av cannabis i behandlingen, kan ha f.eks. MS, Parkinson, kreft osv.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.