Videregående utdanning

Videregående utdanning i Norge må ha et høyt nivå. Skal ambisjoner om progresjon og dybdelæring kunne følges opp, må skolen ha frihet til å organisere skoledagen og undervisningen.

Fremskrittspartiet vil

  • øke borteboerstipendet for å sikre alle elever muligheter for videregående utdanning
  • ha valgfri sidemålsvurdering i videregående utdanning
  • øke utstyrsstipendet for elever på yrkesfaglinjene
  • at elever må ha bestått grunnskolen for å komme inn på videregående skole

Partiprogram 2021 - 2025

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring.

Det er viktig at elevene får god kjennskap til det mangfoldet som finnes i utdannings-Norge. Ved siden av vanlig videregående skole med studieforberedende linje og ulike yrkesfaglinjer, og høyskole-/universitetsutdanning finnes det en rekke ulike fagskoler og bransjeskoler som gir mange muligheter for en verdiskapende karriere i yrkeslivet. Rådgivningstjenesten må styrkes både i grunnskolen og i videregående skole. Utdanningstilbudet bør i størst mulig grad gjenspeile det forventede behovet i samfunnet.

Videregående utdanning i Norge må ha et høyt nivå. Skal ambisjoner om progresjon og dybdelæring kunne følges opp, må skolen ha frihet til å organisere skoledagen og undervisningen. For at elevene i klassene skal få tilpasset opplæring, må lærerne få organisere klassen på den måten de mener er mest effektiv for optimal og tilpasset læring.

Det må kunne stilles ulike krav for å komme inn på en videregående skole, avhengig av hvilken relevans de forskjellige karakterer har for videre studier. På denne måten vil man gi muligheter for de som har best forutsetninger innenfor de forskjellige fagretningene.

For mange elever faller fra i løpet av sin videregående utdanning, noe som får uheldige konsekvenser både for samfunnet og den enkelte. Vi vil derfor se på mulige tiltak for å redusere frafallsprosenten, slik som økt praktisk undervisning og fleksibel skoledag. Muligheten til å strekke utdanningsløpet ved å kombinere arbeid og utdanning i større grad enn i dag, kan også være et alternativ.

Fremskrittspartiet mener at man må ha bestått grunnskolen, før man får starte med videregående opplæring. Elever med lavere karakter skal gis mulighet til å forbedre disse gjennom å ta eksamener om igjen, og til å ta forkurs før de begynner på vgs. gjennom et samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen.

Det er viktig at skolene tilpasser seg samfunnsutviklingen. Eksempelvis bør det nå tilbys studiespesialisering med e-sport, på linje med andre idrettslinjer. På samme måte som med annen sport stilles det store krav til talent, treningsdisiplin, søvn og kosthold for å prestere innen e-sport.

Det må legges til rette for videofilming av muntlig eksamen på videregående skole innenfor Datatilsynets retningslinjer for personvern, for å kunne sikre klageadgang ved spørsmål om eksamenskarakter i ettertid.

De senere år har det vært en sentralisering av videregående utdanning inn mot regionsentrene, slik at flere elever nå bor langt unna de videregående skolene. Borteboerstipendet kompenserer i liten grad faktiske bokostnader for disse elevene, slik at mange må ta opp studielån for å gjennomføre videregående utdanning. Vi vil rette opp denne skjevheten ved å øke borteboerstipendet for studier på videregående skole.

Yrkesfagene er et prioritert område for Fremskrittspartiet, og mange opplever at det er store utgifter til utstyr på en del yrkesfaglinjer. Vi vil derfor øke utstyrsstipendet

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.