Grunnutdanningen

Fremskrittspartiet ønsker ingen enhetsskole. Alle elever skal få tilpasset undervisning basert på den enkeltes ferdigheter.

Fremskrittspartiet vil

  • innføre fleksibel skolestartalder med skolestart senest ved syv år
  • at undervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt i ungdomsskolen
  • legge til rette for flere internasjonale skoler og privatskoler
  • innføre fritt skolevalg og sikre åpenhet rundt skolens resultater
  • at tilrettelagt innsats skal settes inn umiddelbart når eleven sliter i fag, uansett klassetrinn
  • opprettholde forbudet mot heldekkende plagg på alle undervisningsinstitusjoner, og innføre forbud mot hijab på barnetrinnet.
  • kjempe imot kjønnsdelt undervisning
  • likebehandle offentlige og private skoler med hensyn til finansiering
  • innføre anonym retting av heldagsprøver
  • at elevene skal ha mulighet til å evaluere lærerne sine

Grunnlaget for all utvikling, forskning og verdiskaping legges på barneskolen. Hvis man ikke klarer å få barna til å like å lære, og å mestre lesing, skriving og regning får vi verken vekst eller velstand. FrP skal jobbe hardt for at tidlig innsats, fra første klasse av, blir iverksatt best mulig, og i alle kommuner. Barn elsker å lære, den lysten må utnyttes, både i barnehagen og i første klasse og de andre klassetrinnene.

Fremskrittspartiet mener at nasjonale prøver og andre former for kartlegging er viktige verktøy, som gjør at den enkelte rektor, lærere og skoleeier til enhver tid er kjent med situasjonen på den enkelte skole. Slik kan man sette inn nødvendige tiltak slik at alle elever lærer det de har krav på. Det må være full åpenhet, slik at også foreldrene får tilgang til kunnskap om skolenes kvalitet. Informasjon om resultater på nasjonale prøver i lesing og regning, grunnskolepoeng, læringsmiljø – og andelen elever som oppgir at de blir mobbet eller holdt utenfor må være allment tilgjengelig.

Partiprogram 2021 - 2025

Fremskrittspartiet ønsker ingen enhetsskole. Alle elever skal få tilpasset undervisning basert på den enkeltes ferdigheter. Vi mener at både faglig sterke og svake elever skal motiveres gjennom muligheten til å ta fag på et nivå tilpasset dem selv slik at de opplever mestring og motivasjon. Dette inkluderer muligheten til å ta fag på høyere utdanningsnivå.

Vi vil i sterkere grad vektlegge basisfag som er avgjørende for elevens videre utvikling, slik at de i voksen alder skal kunne fungere i det norske og internasjonale samfunnet. Gode kunnskaper i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og IKT, samt forståelse av det norske samfunnet og norske verdier, vil bli stadig viktigere i en internasjonal verden. Elevene skal ha kjennskap til norsk og vestlig kultur, språk og historie. Den kristne og humanistiske arven skal stå i en særstilling.

Opplæringsloven bør mykes opp for å gi skoleeier større frihet til å velge hvordan skolehverdagen skal organiseres. Skolen må i større grad målstyres, og i mindre grad detaljstyres. Blant annet bør nivåbasert opplæring tillates.

Kapitaltilskuddet til de private skolene bør økes til et nivå som dekker de faktiske kapitalkostnadene. Private skoler bør også gis rett til mva-kompensasjon på husleiekostnader og adgang til å ta opp lån i Husbanken.

Fremskrittspartiet ønsker ikke sentrale forskrifter om leksehjelpsordning, men mener at spørsmål om lekser og leksehjelp må være opp til den enkelte skole. Det samme gjelder for skolemat.

Det må legges til rette for videofilming av muntlig eksamen i grunnskolen innenfor Datatilsynets retningslinjer for personvern, for å kunne sikre klageadgang ved spørsmål om eksamenskarakter i ettertid.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.