Læreryrket

Et av de viktigste virkemidlene for å få flere gode lærere er å styrke læreryrkets status. Da må vi sørge for å gjøre læreryrket mer attraktivt. Dette gjør vi blant annet ved å øke mulighetene for etter- og videreutdanning.

En god skole er avhengig av gode lærere. Vi vil gi alle de dyktige lærerne i norsk skole bedre utviklingsmuligheter og økt status. Kravene for å komme inn på lærerstudiet er blitt strengere, utdanningene er blitt bedre, og tidenes etterutdanningsreform er gjennomført. Det gir gode lærere som kan ta en sterkere faglig ledelse, og være pådrivere for faglig utviklingsarbeid i skolen, samtidig som de har undervisning som hovedoppgave.

Fremskrittspartiet vil også arbeide for flere karriereveier i skolen, for å gi lærerne flere valgmuligheter og utfordringer. Fremskrittspartiet vil også forbedre situasjonen for nyutdannede lærere ved å arbeide for en bedre veiledningsordning for nyutdannede lærere, slik at de får en god start på yrkeskarrieren sin.

Fremskrittspartiet vil:

  • At lærerne skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning
  • Gi alle ansatte i skoleverket rett til et «kompetansebyggingssemester» hvert sjuende år
  • At lønn til lærere skal fastsettes lokalt
  • Styrke statusen til læreryrket
  • At yrkestittelen «lærer» blir en beskyttet tittel for de som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning
  • At ufaglærte ansatte får en egen yrkestittel, for eksempel lærerassistent/underviser
  • At lærernes dokumentasjonskrav fastlagt gjennom statlige retningslinjer gjennomgås i sin helhet med sikte på å forenkle lærernes arbeidshverdag
  • At ordningen med krav om karakteren 4 i matematikk evalueres etter 3 år
  • Redusere byråkratiet i skolen
FrP vil styrke læreryrkets status © Colourbox

Partiprogram 2017 - 2021

Norge har mange dyktige lærere, men har samtidig også et sterkt behov for enda flere flinke lærere i tiden som kommer. Et av de viktigste virkemidlene for å få flere gode lærere er å styrke læreryrkets status. Da må vi sørge for å gjøre læreryrket mer attraktivt. Dette gjør vi blant annet ved å øke mulighetene for etter- og videreutdanning.

Fremskrittspartiet vil satse videre på økt kompetanse, og vil innføre et frivillig rettighetsbasert kompetansesemester hvert sjuende år, der de ansatte får mulighet til å ta etter- og videreutdanning, forske i fagfeltet sitt, hospitere i næringslivet eller ha andre opplegg for kompetanseutvikling. Innholdet i dette kompetansesemesteret må avgjøres av den enkelte lærer i samarbeid med skoleeier, basert på hva slags kompetanse skolen og læreren har behov for.

Norge er et privilegert land med mange dyktige lærere som legger sin sjel i å formidle kunnskap til landets barn og unge. Læreryrket kan best øke sin status gjennom gode lærerutdanninger som gir lærerne kunnskap av god kvalitet og lærer dem å bli gode og tydelige kunnskapsformidlere og gode klasseledere med autoritet. Det bør åpnes for at lærerutdanningene gis anledning til å foreta intervju av søkerne i forbindelse med opptak.

For å styrke de faglærte lærernes status bør yrkestittelen «lærer» bli beskyttet for de lærerne som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning. Skolen er avhengig av at også andre profesjoner enn lærere tilknyttes skolen. Disse får egne titler. Andre ansatte må dermed få en egen tittel som ikke gjenspeiler tittelen «lærer».

Målet skal ikke være at en lærer kan litt om alt, men at læreren skal være dyktig med faglig tyngde innenfor sine felt. Med et slikt system vil vi få lærere med høy kompetanse som underviser i nettopp sitt fagfelt.

Det er viktig at skolen får fullt ut nyttet den kompetansen som er i lærerstaben. Planlegging og gjennomføring av undervisning, evaluering og tilbakemeldinger av elevarbeid må være lærerens hovedgjøremål. Skolen må derfor ha et annet apparat til å behandle rapportering, spesialoppfølging og merkantile oppgaver. Lærerens hovedoppgave er å være lærer, ikke byråkrat

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.