Læreryrket som statusyrke

Norge har mange dyktige lærere, men har samtidig også et sterkt behov for enda flere flinke lærere i tiden som kommer.

En god skole er avhengig av gode lærere. Vi vil gi alle de dyktige lærerne i norsk skole bedre utviklingsmuligheter og økt status. Kravene for å komme inn på lærerstudiet er blitt strengere, utdanningene er blitt bedre, og tidenes etterutdanningsreform er gjennomført. Det gir gode lærere som kan ta en sterkere faglig ledelse, og være pådrivere for faglig utviklingsarbeid i skolen, samtidig som de har undervisning som hovedoppgave.

Fremskrittspartiet vil også arbeide for flere karriereveier i skolen, for å gi lærerne flere valgmuligheter og utfordringer. Fremskrittspartiet vil også forbedre situasjonen for nyutdannede lærere ved å arbeide for en bedre veiledningsordning for nyutdannede lærere, slik at de får en god start på yrkeskarrieren sin.

Fremskrittspartiet vil:

  • At lærerne skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning
  • At opptak til lærerutdanningen kan skje gjennom intervjuprosesser
  • Etablere en egen ordning for kompetanseutvikling for lektorer som jobber i videregående skole
  • Redusere byråkratiet i skolen
  • Sikre alle nyutdannede lærere i grunnskolen og videregående skole rett til kvalifisert veiledning de to første årene av sin første lærerjobb
  • Redusere stillingsvernet i skolen
FrP vil styrke læreryrkets status © Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Norge har mange dyktige lærere, men har samtidig også et sterkt behov for enda flere flinke lærere i tiden som kommer. Et av de viktigste virkemidlene for å få flere gode lærere er å styrke læreryrkets status.

Målet skal ikke være at en lærer kan litt om alt, men at læreren skal være dyktig med faglig tyngde innenfor sine felt. Med et slikt system vil vi få lærere med høy kompetanse som underviser i nettopp sitt fagfelt.

Det er viktig at skolen får utnyttet den kompetansen som er i lærerstaben. Planlegging og gjennomføring av undervisning, evaluering og tilbakemeldinger av elevarbeid må være lærerens hovedoppgaver. Skolen må derfor ha et annet apparat til å behandle rapportering, spesialoppfølging og merkantile oppgaver. Lærerens hovedoppgave er å være lærer, ikke byråkrat.

Det er viktig at lærere får mulighet til videre- og etterutdanning. Dette gjelder også yrkesfaglærere som foreløpig ikke har noe yrkesfaglig utdanning som ender i master.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.