Energi

Norge en viktig aktør i det globale energibildet. Offentlige myndigheter må utvise vilje til å utnytte landets energiressurser, for å sikre strømforsyning både for husholdninger og næringsliv.

Norge er en av verdens ledende energinasjoner, med tilgang på nesten ubegrenset ren og fornybar energi.

Tilgang på kraft og et marked preget av effektiv konkurranse skal gi norske forbrukere og vår industri stabil tilgang til en pris som sikrer norsk konkurransekraft.

Vi må utvise vilje til å utnytte landets fornybare energiressurser, samtidig som natur og miljø ikke utsettes for uhensiktsmessige belastninger.

Energisektoren skaper grobunn for teknologiutvikling, verdiskaping og god levestandard. Det må legges til rette for bruk av de energikilder som totalt sett er mest lønnsomme, miljøvennlige og effektive for samfunnet.

© Colourbox

Partiprogram 2017 - 2021

  • Stabil og rimelig energiforsyning er grunnleggende for utviklingen av et moderne velstandssamfunn.
  • Norge er en av verdens ledende energinasjoner, med tilgang på nesten ubegrenset ren og fornybar energi. Med denne bakgrunnen er Norge en viktig aktør i det globale energibildet. Offentlige myndigheter må utvise vilje til å utnytte landets fornybare energiressurser, for å sikre strømforsyning både for husholdninger og næringsliv.
  • Energisektoren skaper grobunn for teknologiutvikling, høy verdiskaping og god levestandard. Dette vil også komme landets innbyggere og næringsliv til gode gjennom tilgang til energi til en fornuftig pris.
  • Det må legges til rette for bruk av de energikilder/-bærere som totalt sett er mest lønnsomme, miljøvennlige og effektive for samfunnet. Symbolhandlinger som virker mot sin hensikt miljømessig og er fordyrende, må unngås.
  • Det er viktig å stimulere til smart bruk av energi. Skatte- og avgiftslettelser på energibesparende tiltak både for privatpersoner og næringsliv må videreføres med langsiktighet og forutsigbarhet, med å videreføre skattefradrag og en rettighetsbasert ordning for ENØK i husholdningene.
  • Strømnettet er avgjørende for kraftforsyningen, og myndighetene har et overordnet ansvar for denne infrastrukturen. Det er behov for en effektiv og rasjonell organisering av nettselskapene, slik at drift og vedlikehold av nettet blir optimalt, leveringssikkerheten høy og forbrukernes kostnader lave. Det er viktig at nettselskapene stimuleres til å bygge ut nett som muliggjør lønnsom kraftutbygging. Vi ønsker færre og mer robuste nettselskaper. Det vil gi generelt lavere nettleiekostnader for folk flest.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.