Dame som triller eldre mann i rullestol ute i naturen.Omgitt av høstfarger. Foto.
Våre eldre skal selv få velge hvilken hjelp de mottar, betalt av staten. © Colourbox

Helse og omsorg

En eldreomsorg preget av omsorg og kvalitet 

Fremskrittspartiet jobber for en varm, trygg og verdig eldreomsorg, der de eldre kan bestemme over sin egen hverdag. Kvalitet, valgfrihet og livsglede skal stå i sentrum.

Valgfrihet i eldreomsorgen

Det er kvaliteten på tjenesten som er avgjørende, ikke om tilbyderen er offentlig, ideell eller privat. Et sykehjem skal ikke være en oppbevaringsplass, men et hjem. Derfor er valgfrihet viktig.

Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på, eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen. De skal få velge selv når de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den.

Staten skal ta regningen

Fremskrittspartiet mener staten bør ta over ansvaret for å finansiere eldreomsorgen. I dag er det opp til hver enkelt kommune, og vi ser dessverre at det er alt for stor forskjell mellom norske kommuner. Eldreomsorgen har blitt et postkodelotteri, hvor postadressen din avgjør om du får gode eller dårlige tjenester. Vi har dessverre også sett eksempler på at eldre flytter ut av hjemkommunen sin fordi de er redde for å ikke få tjenestene de har krav på. Sånn kan vi ikke ha det i Norge. Derfor mener FrP at staten burde overta finansieringsansvaret, slik at pengene følger pasienten.

Kommunens økonomi skal ikke avgjøre kvaliteten på omsorgen du får

God mat og aktivitet

Fremskrittspartiet vil jobbe for brukerens helsevesen, der brukeren selv er i sentrum. Vi må ha nok sykehjemsplasser til alle som trenger det, men sykehjemmene skal også være av høy kvalitet og ha et stort fokus på trivsel. Sykehjemmene bør ha egne kjøkken der maten lages etter de eldres ønsker, og de skal i tillegg få tilstrekkelig med aktivitet i hverdagen. Matlukt vekker både sult og appetitt, og gjør kroppen klar for å spise. Aktivitet er viktig for å sikre matlyst og bedre søvn.

Fremskrittspartiet vil ha matlukten inn på sykehjemmene © Colourbox

Fritt brukervalg

Det er dessverre få norske kommuner som lar de eldre og deres pårørende velge sykehjem og hjemmehjelp selv. Fritt brukervalg handler om at eldre selv skal velge hvem som skal levere hjemmesykepleie til dem, uansett om det er offentlig eller privat. Kommunen skal fortsatt ha ansvar for at tjenesten er forsvarlig og at brukerne får de tjenestene de har krav på.

Eldre skal selv få velge hvilken hjelp de mottar

Beholde og rekruttere ansatte

Knapphet på helsepersonell er en stor utfordring i Norge. Vi vet også at mangelen vil bli større i årene som kommer. Derfor må vi sørge for at det blir bedre oppgavedeling i helsesektoren. Sykepleiere skal få bruke sin tid på pasientbehandling og ikke på alle mulige andre oppgaver, som kunne vært gjort av andre.

Vi bør arbeide for å rekruttere folk fra andre yrkesgrupper for å kunne hjelpe til med praktiske oppgaver. FrP vil ha flere matverter og aktivitører på sykehjemmene for å avlaste helsepersonell og skape trivsel for beboerne.

Fremskrittspartiet mener at ugunstige arbeidstider må kompenseres i større grad enn de gjør i dag. Dette kan gjøres ved å øke tilleggene på kvelds,- natt og helgevakter, for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse gjennom alle døgnets tider.

Fremskrittspartiet vil sørge for at du alltid skal bli møtt med åpne, varme og kompetente hender © Johnér

Fremskrittspartiet mener studenter kan være et godt bidrag til trivsel i omsorgstjenestene. Studentboliger kan bygges i kombinasjon med sykehjem, hvor studenter kan bo rimelig og samtidig bidra til aktivitet og trivsel blant de eldre.

Pårørende har en viktig rolle i eldreomsorgen, og de bør få bidra mer, dersom de selv ønsker det. En styrking av tilskudd til pårørende vil bidra til å avlaste helsesektoren, og gi mer valgfrihet til hver enkelt familie.

Fremskrittspartiet vil:

 • Innføre statlig finansiert eldreomsorg.
 • Innføre full og reell valgfrihet i alle omsorgstjenestene.
 • Ha større fokus på kvalitet og innhold i eldreomsorgen, enn hvem som leverer tjenesten.
 • Innføre nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser for alle sykehjem.
 • Gi tilsynsmyndighetene mandat til å iverksette sanksjoner overfor institusjoner som ikke leverer på kvalitetskrav, uavhengig av om institusjonen er offentlig eller privat.
 • Legge til rette for full åpenhet omkring kvalitet og avvik på sykehjem.
 • Organisere mulighet for hjemmeboende eldre til å kjøpe og få levert mat.
 • Videreføre eldreombudet.
 • Styrke tillegget for ugunstig arbeidstid i omsorgssektoren.
 • Styrke omsorgslønn- og stønad.
 • Gjennomføre en ernæringsreform som ser på hjemmelaget mat i kombinasjon med aktivitet for å styrke ernæringen blant eldre, både på sykehjem og i hjemmetjenesten.
 • Legge til rette for at private tjenestetilbydere kan etableres i eldreomsorgen i kommunene, og sikre at det fortsatt skal føres ventelister på hvor mange som venter på en sykehjemsplass i kommunene.

Stem FrP for mer omsorg i hverdagen

Fremskrittspartiet går til valg for mer frihet. I tillegg ønsker vi mer omsorg i hverdagen for alle som har behov for helse- og omsorgstjenester. Det skal være tid til omsorg, ikke kun behandling. Vi vil at våre eldre selv skal få bestemme hvilken hjelp de mottar. Det viktigste er at hjelpen er god, preget av omsorg og kvalitet - ikke hvem som tilbyr den. Du skal få den omsorgen, behandlingen, teknologien og medisinen du trenger, betalt av staten.

Stem Fremskrittspartiet 11. september for mer omsorg i hverdagen.


Omsorg betyr å bry seg

FrP vil ha bedre omsorg i kommunene våre
Klikk her for å lese mer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.