Uniformerte politifolk i rekke. Uklart bilde uten synlige ansikter. Foto
FrP vi ha mer synlig politi i gatene våre. © FrP

Justis og beredskap

Et trygt lokalsamfunn med synlig politi

Norge skal være et trygt land å bo i, som også oppleves som trygt for innbyggerne. Det offentlige sin viktigste oppgave er å beskytte innbyggerne mot interne og eksterne trusler.

Trygghet i lokalsamfunnet

Opplevelsen av trygghet begynner i lokalsamfunnet, og vi kan aldri akseptere at innbyggerne i norske lokalsamfunn føler seg utrygge. Derfor vil vi gi politiet de ressurser og virkemidler de trenger for å holde våre lokalsamfunn trygge.

Synlig politi

Et synlig og tilstedeværende politi er en av grunnsteinene i et trygt samfunn. Dette gjør politiet i stand til å oppklare og bekjempe kriminalitet raskt og effektivt. Politiets tilstedeværelse har også en forebyggende effekt, som hindrer at kriminalitet begås. Fremskrittspartiet i regjering sørget for en storstilt satsing på politiet, og har i våre alternative statsbudsjett de siste årene vært de som bevilger klart mest til politiet.

Politiets tilstedeværelse er viktig for å bekjempe kriminalitet raskt og effektivt. © FrP

Generell bevæpning av politiet

Det er viktig at politiet gis de nødvendige virkemidlene og verktøyene de trenger for å ivareta sitt samfunnsoppdrag. Kriminalitetsutviklingen er dessverre slik at det er nødvendig med en generell bevæpning av norsk politi, for at de skal være best mulig i stand til å bekjempe kriminalitet, holde befolkningen trygg og samtidig ivareta sin egen sikkerhet. Dette er noe politiets største fagforening – Politiets Fellesforbund – har bedt om i over 10 år.

Fremskrittspartiet mener det er på høy tid å gi politiet de nødvendige og etterspurte verktøyene, og går derfor inn for en generell bevæpning av politiet.

Politiet må få de verktøyene de trenger for å ivareta sitt samfunnsoppdrag. © FrP

Nulltoleranse mot angrep på politiet

Angrep mot politiet og deres myndighetsutøvelse er et økende problem. Situasjonen er nå så alvorlig at over halvparten av norske politifolk frykter vold og trusler mot seg selv eller sin familie, utelukkende på bakgrunn av de arbeider som politi. Vi kan aldri akseptere en situasjon hvor våre politifolk ikke får utført sitt samfunnsoppdrag av frykt for gjengjeldelse fra kriminelle. Taper vi denne kampen har vi heller ikke evnen til å beskytte andre viktige verdier, fordi vi har mistet evnen til i ytterste konsekvens å håndheve lover og rettsavgjørelser ved tvang.

Fremskrittspartiet vil derfor ha en kraftig skjerpelse av straffene for angrep på politiet og deres myndighetsutøvelse.

Vi må ha strengere straffer for angrep på politiet

Fortsatt forbud mot narkotika

Det har som følge av forslaget til rusreform som ble nedstemt i Stortinget våren 2021, oppstått en uholdbar situasjon hvor mange ungdommer tror at narkotika nå er lovlig. Som en del av etterspillet etter den havarerte rusreformen, har også politiet mistet mange av sine virkemidler i arbeidet med å beskytte samfunnet og spesielt ungdommen mot narkotikabruk og dens skadevirkninger. Kombinasjonen av disse to innebærer at samfunnet er i ferd med å svikte i sin oppgave med å beskytte de oppvoksende generasjoner mot narkotika.

Fremskrittspartiet mener et trygt lokalsamfunn er et lokalsamfunn uten fri flyt av narkotika.

Mer aktiv bruk av område- og oppholdsforbud

Flere steder i Norge ser vi en kriminalitetsutvikling hvor enkelte geografisk avgrensede områder blir stadig mer kriminalitetsbelastet. Dette er en utvikling man har sett i andre europeiske land, og erfaringene derfra er at hvis en slik utvikling ikke stanses så vil de belastede områdene gradvis øke i omfang. Dersom en slik utvikling tillates, vil samfunnet også svikte de lovlydige borgerne som bor i de områdene de kriminelle forsøker å overta. Fremskrittspartiet mener en forutsetning for et trygt lokalsamfunn er at kriminaliteten ikke får blomstre i enkelte områder. Vi går derfor inn for økt bruk av område- og oppholdsforbud, slik at kriminelle gjengangere forbys å oppholde seg i utsatte områder.

Skjerpede straffesoner

Et annet egnet virkemiddel er innføring av straffeskjerpelsessoner i områder som er særlig utsatt for kriminalitet, hvor straffene dobles for kriminalitet begått i disse områdene. Dette vil være et effektivt virkemiddel for å forhindre det samfunnsskadelige fenomenet hvor det utvikles lovløse tilstander i enkelte områder. Samtidig vil det beskytte de lovlydige borgerne som bor i disse områdene mot de kriminelles herjinger. Fremskrittspartiet vil innføre slike straffeskjerpelsessoner hvor straffene dobles for kriminalitet begått i særlig utsatte områder.

Fremskrittspartiet vil:

  • Styrke politiet og sikre et synlig og tilstedeværende politi i hele landet
  • Sikre en generell bevæpning av politiet
  • Synliggjøre samfunnets nulltoleranse mot angrep på politiet
  • Sikre og tydeliggjøre at bruk av narkotika fremdeles er straffbart
  • Sørge for at politiet har tilstrekkelige virkemidler til å beskytte samfunnet fra narkotikaens skadevirkninger
  • Øke adgangen og bruken av område- og oppholdsforbud for kriminelle gjengangere
  • Innføre straffeskjerpelsessoner i kriminalitetsutsatte områder

Stem FrP for mer trygghet

Fremskrittspartiet går til valg for mer frihet. Det handler også om friheten fra å føle seg utrygg i kommunen sin. Du skal ikke gå rundt og bekymre deg for gjenger og kriminalitet der du bor. FrP vil satse på mer synlig politi i kommunene våre, og at kampen mot kriminalitet prioriteres. Den økende volds- og kriminalitetsspiralen må stanses.

Stem Fremskrittspartiet 11. september for mer trygghet.

Et trygt og godt liv

Vi vil ha trygghet på alle områder i kommunene våre
Klikk her for å lese mer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.