Vi skal ha trygge veier for alle som ferdes i kommunen vår. © FrP

Samferdsel

Trygt å ferdes uansett hvor du skal

Fremskrittspartiet vil bygge flere firefeltsveier, ha tryggere skoleveier og øke vedlikeholdet på riks- og fylkesveier.

Vil fortsette hovedveiutbyggingen

Den store mangelen i det norske veisystemet er et høyhastighetsveinett som bygger landsdelene sammen. Etableringen av veiutbyggingsselskapet Nye Veier AS har gitt oss raskere og mer sammenhengende hovedveiutbygging. Fremskrittspartiet vil fortsette hovedveiutbyggingen med møtefrie firefelts veier og styrke Nye Veier sin rolle i utviklingen av samferdselssektoren.

Fremskrittspartiet foreslo i alternativt statsbudsjett for 2023 oppstart på utbygging av flere viktige hovedveiprosjekter på E134, E16 samt E6.

Trygge veier for alle reisende

God kapasitet i veinettet er viktig for både effektiv trafikk avvikling og sikkerhet. Nye veier må bygges ut med en kapasitet som tar høyde for betydelig vekst i biltrafikken. Møtefrie veier er viktig for trygghet på hovedveinettet. Fremskrittspartiet mener at nye hovedveier skal bygges ut som møtefrie firefeltsveier som gir både best kapasitet og trafikksikkerhet.

Fremskrittspartiet har i denne stortingssesjonen foreslått at utbygging av hovedveier med 2/3-felts standard skal erstattes med firefelts standard.

Møtefrie veier er viktig for tryggheten på hovedveinettet

Trygge skoleveier for barn og unge

En av de viktigste oppgavene i trafikksikkerhetsarbeidet er å skape trygghet for barn og unge. Fremskrittspartiet vil prioritere å etablere skoleveier adskilt fra annen trafikk som har stor betydning for alle trafikanter. For å sørge for at vi får mer bygging av gang- og sykkelveier for pengene som investeres må det etableres enklere standarder for utbygging.

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslo Fremskrittspartiet 200 mill.kr til øremerket skolevei utbygging. Dette skal være en søkbar pott for fylker og kommuner som selv stiller med delfinansiering for sine prosjekter.

Trygge skoleveier er viktig for å skape trygghet for barn og unge

Vedlikehold av veiene vi allerede har

Fremskrittspartiet vil redusere vedlikeholdsetterslepet på både riks- og fylkesveinettet. Vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet er på 38 milliarder kroner (Regjeringen). FrP mener at vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet skal hentes inn. Det er like viktig å ta vare på de veiene vi allerede har, som det er å bygge nye veier.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet er på anslagsvis 70 milliarder kroner (NAF). Fremskrittspartiet mener at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier skal reduseres og at staten må bidra til dette.

Vi vil også at fylkesveier med høyt trafikkgrunnlag, stor næringstransport eller av stor regional betydning skal omklassifiseres til riksvei. Noe av det viktigste som kan gjøres for trafikksikkerheten er å sørge for et godt veidekke. Mangelfull veikvalitet er en medvirkende årsak til mange ulykker.

Det er like viktig å ta vare på de veiene vi allerede har, som det er å bygge nye.

Fremskrittspartiet vil:

  • Etablere et høyhastighetsveinett som bygger landsdelene sammen
  • Hente inn vedlikeholdsetterslepet på riksveier og mener staten skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier
  • Bompengeordningen skal avvikles. Utbygging og vedlikehold av veier er et offentlig finansielt ansvar
  • Staten skal bidra til mer utbygging av trygge skoleveier gjennom finansiering og enklere utbyggingsstandarder
  • Avvikle nullvekstmålet for biltrafikken
  • Lavere kjøretøy og drivstoffavgifter

Stem FrP for mer trygghet

Fremskrittspartiet går til valg for mer frihet. Det handler også om friheten fra bekymringer knyttet til trygghet i hverdagen. Vi mener trygghet handler om mer enn bare politi og kriminalitet. Derfor skal vi prioritere at du som reisende er trygg uavhengig av om du er passasjer, kjørende, syklende eller gående. Vi har ingen å miste, og skal ha trygge og gode veier i hele landet.

Stem Fremskrittspartiet 11. september for mer trygghet.

Et trygt og godt liv

Vi vil ha trygghet på alle områder i kommunene våre.
Klikk her for å lese mer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.