© Johnér

Skole og utdanning

Trygge klasserom og undervisning tilpasset elevens nivå

Klasserommet skal være trygt for både lærere og elever. Voldsspiralen i norske skoler er uakseptabel, og Fremskrittspartiet jobber for at skolene nå må gis virkemidler for å håndtere farlige situasjoner og at alle elever skal få nivåtilpasset undervisning.

Mer tilpasset undervisning

Mange elever opplever at skolen ikke gir dem det de trenger; de får ikke nok stimulans eller så føler de at de ikke mestrer. Dette kan være en viktig årsak til at elever blir bråkmakere. Tilpasset opplæring må gjelde for alle elever, lærlinger, lærekandidater. Det må bli mer tilpasset undervisning, med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Fremskrittspartiet vil:

 • Utrede om nivådelt undervisning skal bli hovedregelen i ungdomsskolen
 • At de som sliter teoretisk, men er praktisk anlagt må få undervisning som er tilrettelagt for dem, for eksempel ved mer samarbeid med private bedrifter, bilverksted, snekkere og andre som kan hjelpe elever som har en interesse i deres retning. Når lærerne ser at elever mistrives med teori, må elevene få hjelp til å dyrke det de er gode til.
 • At teoriflinke ungdomsskoleelever skal få forsterket undervisning i fagene de liker, eksempelvis ved at yngre elever går sammen med eldre hvis de er veldig talentfulle.

Lærere må ha autoritet i klasserommet, de må ha virkemidler som gir trygghet, og de må være sikre på at de støttes opp av kolleger, skoleledelse og skoleeier. God læring er umulig å oppnå uten trygge skoler og klasserom. Både elevers og læreres rettigheter må følges bedre opp.

 • En av fire lærere i grunnskolen har opplevd vold og trusler.
 • For å få slutt på dette må vi gi lærerne mer makt i klasserommet – lærere må ha lov til å føre elever ut av klasserommet.
 • Det må gjøres en gjennomgang av Opplæringsloven §9A, for å styrke lærerens posisjon.
 • Det må gis karakterer i orden og oppførsel.

God læring er umulig å oppnå uten trygge skoler og klasserom

Nulltoleranse mot mobbing

Mobbing er en uakseptabel ukultur som ikke barer hemmer trivsel og læring, men også kan føre til svært store personlige konsekvenser som ødelagt helse, depresjon, uførhet og i verste fall selvmord eller forsøk på selvmord. Mobbing har store negative konsekvenser både for den enkelte som blir rammet og for familien. I tillegg har det store negative samfunnsøkonomiske effekter.

Mobbing har store negative konsekvenser, og må slås hardt ned på. © 2017

I 2018 ble det besluttet å opprette en nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombud. Dette er noe FrP kjempet for i årevis. Nå vil FrP videreføre kampen mot mobbing, og få etablert et mobbetilsyn med et nasjonalt ansvar som foreldre og elever kan henvende seg direkte til. Mobbetilsynet skal få overført tilsynsansvaret fra statsforvalteren, og sanksjonsmyndighet dersom rektorer og skoleeier har brutt loven eller ikke har fulgt opp godt nok. FrP mener at skoleledere må kunne bli stilt til ansvar for manglende handling. Både foreldre og barn skal være trygge på skolen, og da må det være klare retningslinjer for oppfølging og ansvar.

Det må være klare retningslinjer for oppfølging og ansvar i forbindelse med mobbing

En av fire lærere i grunnskolen utsatt for vold og trusler

Klare retningslinjer og ansvar er viktig for både lærere og elever. Dessverre er det mange lærere som føler seg sviktet og alene når det oppstår problemer, og de opplever at de ikke får skikkelig støtte og oppfølging fra sjefer og kolleger. Dette er uakseptabelt når vi vet at mange av landets lærere daglig blir utsatt for trusler og vold. I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2021 kom det frem at én av fire lærere i grunnskolen er utsatt for vold og trusler. Slik kan vi ikke ha det i norsk skole.

Fremskrittspartiet har foreslått flere tiltak for å styrke lærernes og skoleledelsens mulighet til å beskytte både seg selv og andre elever. Fremskrittspartiet vil blant annet gi skoler utvidet fullmakt til å bortvise elever, styrke lærernes og skoleledelsens muligheter og virkemidler til å håndtere og reagere på vold og trusler som skjer i skolen, danne oppfølgingsteam ved sterkt belastede skoler, innføre rutiner om politianmeldelse ved alvorlig vold og trusler, og sette større krav til foreldreinvolvering ved alvorlige overtramp.

Lærernes mulighet til å beskytte seg selv og andre elever må styrkes.

Skoleledelsens muligheter og virkemidler til å håndtere og reagere på vold og trusler som skjer i skolen må styrkes. Det må også legges til rette for involvering av foreldre og foresatte ved alvorlige overtramp av ordensreglementet i skolen. Innføring av faste rutiner for politianmeldelse fra skolens side ved alvorlig vold og trusler, og rapporteringsplikt om volds- og trusselutviklingen i norsk skole må innarbeides i Opplæringsloven.

Ansvar for å anmelde vold og trusler

FrP er enige med Utdanningsforbundet, som lenge har ønsket at arbeidsgiver pålegges å anmelde vold og trusler. Her må kommunen som skoleeier ta ansvar, og ha full åpenhet om problemer i skolen. Uten åpenhet klarer vi ikke å løse problemene.

Arbeidsgiver må pålegges å anmelde vold og trusler.

Fremskrittspartiet vil:

 • Styrke sanksjonsmulighetene i antimobbearbeidet
 • Styrke lærernes og skoleledelsens mulighet til å beskytte både seg selv og andre elever mot vold og trusler
 • Ha nulltoleranse mot krenkende adferd og/eller mobbing
 • At mobberen må bytte skole når skolebytte er eneste utvei ved alvorlig mobbing
 • Gjøre det enklere å skifte ut skoleledelse og lærere som over tid ikke håndterer mobbesaker
 • Ha full åpenhet om tilstanden på den enkelte skole - problemene må frem i lyset om vi skal ha håp om å kunne løse dem.

Stem FrP for en tryggere skolehverdag

Kommunen som skoleeier og de enkelte skolene må benytte alle verktøy de har i verktøykassen for å sikre et godt og trygt skolemiljø for både elever og lærere. I arbeidet med dette skal FrP gå i front.

Fremskrittspartiet går til valg for mer frihet. Dette gjelder også friheten til å lære under trygge og gode forhold i skolen. Vi vil ha tryggheten tilbake i klasserommet.

Stem Fremskrittspartiet 11. september for en tryggere og bedre skole.

Et trygt og godt liv

Vi vil ha trygghet på alle områder i kommunene våre
Klikk her for å lese mer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.