Ukrainsk flagg som flagrer i vinden. Foto.

Situasjonen i Ukraina: Dette mener FrP

Russlands invasjon av Ukraina har store konsekvenser på en rekke områder, både i og utenfor Norge. Her finner du oppdatert informasjon om Fremskrittspartiets standpunkt.

Situasjonen i Ukraina er uoversiktlig og i rask endring. Partiet behandler nye problemstillinger løpende, og oppdaterer denne siden i tråd med ny informasjon.

Flyktningsituasjonen

Dersom krigen ikke snarlig opphører er det ventet en stor flyktningstrøm. Hittil er det anslått at mellom to og fire millioner mennesker vil legge på flukt ut av Ukraina. Hvordan situasjonen utvikler seg videre er vanskelig å si, men mye tyder på at mange av dem som flykter vil bli internt fordrevet i Ukraina, og at de fleste som forlater landet vil ende i Ukrainas naboland. Hvor mange som vil reise videre i Europa er vanskelig å si, men det bør tas høyde for at det kan komme mange.

Fremskrittspartiet har lang tradisjon for å fronte at flyktninger skal hjelpes, og at den beste hjelpen gis i nærområdene. FrP mener også at det er nærområdene som bør ta den største byrden når det gjelder mottak av flyktninger. Nå har det brutt ut krig i Europa, og Europa er vårt nærområde.

Den humanitære situasjonen kommer til å bli kritisk, og Fremskrittspartiet ber derfor regjeringen omprioritere fem milliarder kroner innenfor bistandsbudsjettet som øremerkes til humanitær hjelp i Ukraina og til ukrainere i nabolandene. I tillegg ber vi regjeringen snarest bidra med materiell, personell og utstyr for å avhjelpe nabolandene med å håndtere flyktningstrømmen fra Ukraina.

Fremskrittspartiet ber også regjeringen umiddelbart stanse henting av kvoteflyktninger fra andre områder i verden og prioritere å hjelpe europeiske flyktninger fra Ukraina. Hvis det blir behov for ytterligere å avhjelpe nabolandene gjennom å ta imot flere ukrainske flyktninger utover kvoten på 3000, stiller FrP seg positive til det. Det er en del av vårt ansvar å hjelpe flyktninger i nærområder. FrP mener at alle flyktninger som kommer til Norge skal få midlertidig opphold for så å reise hjem og bidra til å bygge opp igjen Ukraina så fort det er trygt og praktisk mulig.

Våpen og militært materiell

Norske myndigheter har meldt om at de vil tillate videreeksport av norskprodusert ammunisjon til Ukraina, og å sende militært beskyttelsesutstyr. Fremskrittspartiet støtter regjeringens beslutning om å tillate videreeksport av norsk ammunisjon. FrP støtter også regjeringens avgjørelse om at Norge kan forsyne Ukraina med militært utstyr og stiller seg positive til å sende A-materiell til Ukraina dersom dette ikke svekker Norges forsvarsevne.

Fremskrittspartiet ber i tillegg regjeringen vurdere å avsette 1 milliard kroner som Ukraina kan bruke til å kjøpe våpen.

FrP positive til å sende våpen til Ukraina

Les mer her

Matsikkerhet

Ukraina kalles Europas kornkammer, og er en av verdens største eksportører av korn. Krigen kan raskt gjøre dramatiske endringer i kornproduksjonen i Ukraina, og sanksjonene mot Russland kan få innvirkning på Russlands forsyning av disse varene.

I Norge er kornproduksjon lite lønnsom for bøndene på grunn av lave priser og høye kostnader, og mange bønder produserer derfor ikke korn. På grunn av de ekstraordinære gjødselprisene er sannsynligheten stor for lavere kornproduksjon i år. På grunn av vår økonomi, vil Norge med stor sannsynlighet få tak i det kornet vi trenger, men prisene vil antakeligvis øke kraftig på grunn av krigen.

Regjeringen har sagt at de ikke kommer med noen flere tiltak før jordbruksoppgjøret i april/mai, men det må sendes et signal fra Stortinget om at man er villig til å gå inn økonomisk slik at vi sikrer at bønder som kan produsere korn velger dette.

Regjeringen har sagt at de ikke kommer med noen flere tiltak før jordbruksoppgjøret i april/mai, men det må sendes et signal fra Stortinget om at man er villig til å gå inn økonomisk slik at vi sikrer at bønder som kan produsere korn velger dette.

FrP vil styrke matproduksjonen i Norge

Les mer

Olje og gass

Krigen kan påvirke tilgangen til olje og gass kraftig, og viser hvor problematisk det er at Europa er avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning.

Det er først og fremst gass som kan bli brukt for å skape utfordringer for Europa. Russland er en stor leverandør av gass til Europa, og har frem til nå levert i henhold til inngåtte avtaler, men det er usikkerhet knyttet til om Russland vil tilbakeholde gassleveranser som mottrekk til sanksjonene. Dette vil i så fall ha store konsekvenser for Europa. Strømprisene vil nå nye høyder og det kan bli en energiforsyningskrise.

Sett i lys av den sikkerhetssituasjonen Europa nå er i, der energiforsyning og avhengighet av Russland er en sårbarhet, er det viktigere enn noen gang at Norge setter fullt trykk på letevirksomheten på norsk sokkel. Europas energiforsyningssikkerhet i årene vil bli svært viktig. Derfor foreslår Fremskrittspartiet å igangsette 26. konsesjonsrunde, som regjeringen har satt på vent. Å igangsette en konsesjonsrunde vil ikke gi noe umiddelbar økning av gassproduksjonen, men det er viktig på sikt og et viktig signal til våre allierte om at vi tar ansvar for å gjøre Europa mindre avhengig av Russlands energiforsyning fremover.

Oljefondets investeringer i Russland

Fremskrittspartiet støtter regjeringens linje om at oljefondet fryser sine investeringer i Russland og selger seg kontrollert ut. Oljefondet hadde ved årsskifte investert rundt 25 milliarder i Russland. Etter invasjonen har verdien av disse investeringene falt betraktelig. Å selge seg ut nå vil bety store økonomiske tap, men det er ikke den største bekymringen nå.

Sett i lys av den sikkerhetssituasjonen Europa nå er i, der energiforsyning og avhengighet av Russland er en sårbarhet, er det viktigere enn noen gang at Norge setter fullt trykk på letevirksomheten på norsk sokkel. © Colourbox

Equinors virksomhet i Russland

Det er et viktig prinsipp at staten ikke skal intervenere i børsnoterte selskaper. FrP støtter Equinors beslutning om å trekke seg ut av Russland.

Forsvar og norsk sikkerhetspolitikk

Et av de store spørsmålene i situasjonen som har oppstått er hva dette betyr for Norges sikkerhet. Få trodde Russland ville gå til et fullskala militært angrep på Ukraina. Når dette nå har skjedd er det naturlig å spørre seg hva Putin er i stand til. Noen mente før krigen brøt ut at det var USA og NATO som hisset opp situasjonen. Fasiten er at NATO og USA hadde helt rett i den informasjonen de ga. Deres etterretningsinformasjon viste seg å være svært god. Vladimir Putin har varslet at han øker atomberedskapen. Dette er selvsagt svært skremmende. En så alvorlig situasjon vil ha stort potensiale til å eskalere ytterligere og dette må det tas høyde for. Heldigvis har President Biden vært helt tydelig på at USA vil stille opp for å sikre NATOs territorium. Dette er svært viktig for Norge.

Norges forsvar har siden den kalde krigen blitt vesentlig redusert. I senere tid er forsvaret likevel styrket noe igjen og en opptrappingsplan er i gang. Når vi ser hva Russland tydeligvis er i stand til vil det være helt naturlig å vurdere hva Norge gjør, og kan gjøre, for å styrke forsvaret, både på kort og lang sikt. Det er helt nødvendig å sette i gang en rask planlegging for å styrke vår forsvarsevne når vi nå går inn i mer usikre sikkerhetspolitiske tider.

Heimevernet er en viktig del av det norske forsvaret og kanskje den styrken som man raskest kan sette i en høyere beredskap. Tidligere hadde alle HV-soldater våpen og ammunisjon hjemme for å kunne respondere hurtig. I senere tid har ikke soldatene hatt tennstift hjemme, slik at våpenet ikke er funksjonelt. Etter hvert som HV har gått over til forsvarets nye våpen HK416, har heller ikke selve våpenet vært med soldatene hjem. Etter FrPs syn kan det også være nødvendig med en høyere beredskap også på dette feltet.

Fremskrittspartiet mener investeringer i forsvarsmateriell og bevilgninger til Forsvaret må styrkes på kort og lang sikt, og at Norge skal følge opp vedtak som fattes sammen med våre allierte i NATO.

I tillegg vil FrP be om en ny vurdering av Stortingets vedtak fra 2021 om å øke samarbeidet med Russland innenfor forskning og utdanning.

Fremskrittspartiet mener investeringer i forsvarsmateriell og bevilgninger til Forsvaret må styrkes på kort og lang sikt, og at Norge skal følge opp vedtak som fattes sammen med våre allierte i NATO. © FrP

Norges NATO-medlemskap og mulig utvidelse av NATO

FrP har lenge vært en sterk forkjemper for Norges NATO- medlemskap. Det er bare Rødt og SV som er mot dette av partiene på Stortinget i dag. I forsvars- og utenrikspolitikk er lange linjer og stødighet viktig.

NATO er et av kjernetemaene i konflikten. Det har ikke vært aktuelt med et Ukrainsk NATO- medlemskap de siste årene. Alt tyder på at Putin har brukt dette som et påskudd for å starte krigen mot Ukraina og aggresjonen mot NATO. Fredag kom talspersoner fra Kreml med nye advarsler mot svensk og finsk NATO-medlemskap. For Norge og våre allierte har det vært helt essensielt at alle land har en selvstendig rett til å bestemme over sin egen utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette kan ikke styres av Putin eller andre.

Fremskrittspartiet stiller seg bak regjeringens og NATOs linje om at alle selvstendige land selv skal bestemme sin utenriks- og forsvarspolitikk. Vi mener i tillegg at Norge bør ta initiativ til at NATO drøfter hvordan man skal forholde seg til cyberangrep.

FrP fordømmer angrepet på Ukraina

Les mer her

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.