Foto. FrP logo

Foto: FrP

Medlemsvekst i FrP

I løpet av 2020 har Fremskrittspartiet hatt medlemsvekst. – Et godt utgangspunkt for arbeidet i 2021, sier generalsekretær Finn Egil Holm.

Ved utgangen av 2019 hadde Fremskrittspartiet 15 735 betalende medlemmer. Ved årsskiftet nå er medlemstallet økt til 17 258. Det betyr at Fremskrittspartiet samlet har fått 1 523 flere betalende medlemmer i 2020.

– Det er en utvikling vi selvsagt er glade for. Fremskrittspartiet skal være en organisasjon som involverer medlemmer og gir muligheter til å delta i politikkutformingen vår. Vi skal se enkeltmenneskene, vi skal skape en enklere hverdag for folk flest. Da trenger vi medlemmer som gir oss innspill på hva som rører seg, mener Finn Egil Holm.

Det er viktig for FrP å stadig jobbe med å gi medlemmene et bedre tilbud slik at flere kan bidra til partiets utvikling både politisk og organisatorisk.

Medlemsutviklingen i FrP siste fem år:

2020 – 17 258
2019 – 15 735
2018 – 17 968
2017 – 14 585
2016 – 15 200