Bli med på laget

Som medlem i Fremskrittspartiet får du mulighet til å påvirke og skape en enklere hverdag for folk flest.
Du får også stemmerett på årsmøte. Hvis du ønsker å delta aktivt vil du kunne være valgbar til ulike verv og posisjoner.
I tillegg får du tilsendt vårt magasin Fremskritt med fem utgaver i året. 

Våre priser på medlemskap er som følger:
Hovedmedlem kr. 350,-
Husstandsmedlem kr. 175,-
Honnørmedlem kr. 175,-
Ungdomsmedlem kr. 225,-
Medlem FpU kr. 100,-

*Ungdomsmedlem gjelder for de mellom 15 og 30 år i både FrP/FpU 

Til innmeldingsskjema