Skilt til rusmottak på sykehus. Foto.
© FrP

Helse og omsorg

FrP sier nei til avkriminalisering av narkotika

Resolusjon vedtatt i Fremskrittspartiets landsstyre

FrPs Landsstyre ber Stortingsgruppen avvise regjeringens forslag til ny rusreform. Vi vil ha en rusreform som styrker behandlingstilbudet til de som lider av avhengighet og som er syke, en reform som hjelper ungdom ut av rusbruk, ikke en reform som i praksis legaliserer narkotika.

Minst narkotikabruk blant unge

Norge er blant landene i verden med minst narkotikabruk blant unge. FrPs Landsstyre er bekymret for at det forebyggende arbeidet opp mot barn og unge vil svekkes med regjeringens rusreform. Dersom det ikke gis passende reaksjoner på bruk og besittelse for ungdom, er signalet at narkotika ikke er så farlig. Politiet beskriver en virkelighet hvor debatten om avkriminalisering allerede er i ferd med å endre de unges holdning til narkotiske stoffer. Dette er svært alvorlig.

FrPs Landsstyre har merket seg at det ikke finnes tung, bred forskning som viser at straff ikke har preventiv effekt. Vi frykter at regjeringens rusreform vil svekke folkehelsen gjennom en økning i narkotikabruken som fører til flere rusavhengig.

Truer nasjonale sikkerhetsinteresser

Regjeringens forslag vil svekke politiets evne til å forebygge og etterforske. Politiet vil ikke lenger kunne ransake eller ta rusprøver i narkotikasaker som gjelder bruk, innehav og erverv. Sammen med faste terskelverdier for hva som er straffbart vil dette utgjøre en gavepakke til gjengmiljø og organisert kriminalitet.

Forsvaret forklarte under høringen på Stortinget at forslaget til regjeringen vil kunne true nasjonale sikkerhetsinteresser ved at slike saker ikke lenger vil komme frem på «rullebladet».

Hjelp fremfor straff

FrPs Landsstyre ønsker å sikre at tungt rusavhengige får tilbud om hjelp i stedet for straff. Vi registrerer at regjeringen skriver «de fleste som idømmes fengselsstraff for narkotikakriminalitet dømmes for mer alvorlige forhold hvor bruk og innehav til egen bruk kan inngå, men uten betydning for straffeutmålingen». Tungt rusavhengige vil derfor fortsatt kunne få bøter for annen kriminalitet utløst av rusatferd. Det finnes i dag muligheter for å sone i behandling i stedet for fengsel for denne gruppen. Dette ønsker FrP at også skal gjelde for bøtegjeld.

FrPs Landsstyre ønsker ungdom og unge voksne som er på vei inn i rusbruk, får hjelp til å komme seg ut av dette. Det er ubegripelig at regjeringen legger frem en rusreform som skal gi hjelp ikke straff, uten et eneste forslag om å bedre behandlingstilbudet. Spesielt viktig er det å sikre et godt oppfølgingsapparat for unge over hele landet, samt å sikre et godt ettervern for rusavhengige etter behandling og soning.

FrPs landsstyre ber stortingsgruppen:

  • Ta initiativ til en reform av hjelpeapparatet for unge som er på vei inn i rus etter modell fra Tiur- prosjektet i Ringsaker, «Lik praksis» gjennom Konfliktrådet i Trøndelag, eller tilsvarende tilbud. Unge over hele landet må kunne få tilbud som legger til rette for tett og forpliktende oppfølging som et alternativ til straff.
  • Ta initiativ til en ettervernsreform der rusavhengige blir fulgt opp på en systematisk måte etter behandlings- og fengselsopphold. Rusavhengige som opparbeider seg bøter må få valg mellom bøtesoning, bøtetjeneste eller behandling.
  • Avvise avkriminalisering av narkotika og på den måten ivareta politiets hjemler og ivareta samfunnssikkerheten.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.