Samferdsel

FrP vil slippe bremsen og gi gass for å bygge Norge

Fremskrittspartiet vil bygge veier og jernbane raskere enn regjeringen, og foreslår å bruke 200 milliarder kroner mer de neste 12 årene. Vi vil bygge moderne veier for fremtiden, ikke tenke kortsiktig som den sittende regjeringen som nedskalerer veiprosjekt.

Vil binde landet sammen

- Aldri før i moderne tid har det blitt bygd mer vei enn da Fremskrittspartiet satt i regjering. Med en gang vi forlot regjeringen ble det tråkket på bremsepedalen. Når dagens regjering har valgt å nedskalere en rekke planlagte motorveier og utsette flere viktige prosjekter, er det ingen tvil om at det er behov for en ny regjering med et sterkt FrP som vil slippe bremsepedalen og tråkke på gassen for å bygge Norge, sier partileder Sylvi Listhaug.

Fremskrittspartiet vil bygge ut, fjerne flere flaskehalser på de viktigste hovedveiene og binde landet sammen. Da Fremskrittspartiet satt i regjering opprettet vi selskapet Nye Veier AS som satte fart i veibyggingen.

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann, Frank Sve

Sylvi og Frank om NTP

-Nye Veier AS har siden oppstart bygget ut 120 km ny vei og redusert kostnadene med 30 mrd.kr sammenliknet med Statens Vegvesen sine anslag. Nå foreslår vi styrke Nye Veier sin posisjon og tilføre selskapet 72 milliarder kroner mer i perioden, sier transportpolitisk talsperson Frank Sve.

Mer jernbane for pengene

Vi ønsker å bruke suksessmodellen bak Nye Veier på jernbanesektoren for å sikre konkurranse som vil gi mer effektiv utbygging av norsk jernbane i fremtiden

- Jernbanen er svært viktig særlig i det sentrale østlandsområdet. Tilbudet i dag er under enhver kritikk og det er ikke akseptabelt at togtilbudet er så ustabilt. Vi må ha konkurranse om utbygging, kontroll med kostnadene og redusert vedlikeholdsetterslep. Derfor skal Nye Veier også konkurrere med Bane Nor. Vi vil ha mer jernbane for pengene, sier jernbanepolitisk talsperson Morten Stordalen.


Jernbanepolitisk talsperson i FrP, Morten Stordalen

Fremskrittspartiet sier nei til at bilistene skal betale for utbyggingen av store prosjekter. Partiet fjerner 100 milliarder i planlagte bompenger, og vil avvikle byvekstavtaler og bypakker med nullvekstmål der det stadig blir vanskeligere og dyrere for folk i de store byene å bruke bil.

- Bompengene øker og øker, mens tilbudet til bilistene blir dårligere. Vi aksepterer ikke at bilistene skal betale for kollektivtrafikk og sykkelveier. Vi vil ha slutt på at bilen blir behandlet som et problem. Nullvekstmålet skal bort og bilhatet bekjempes. Bilen er også en del av løsningen for å få hverdagen til å gå rundt for en del innbyggere, sier Sve.

Vil halvere vedlikeholdsetterslepet

Store deler av veinettet har større behov enn noen gang for vedlikehold.

- Fremskrittspartiet vil halvere etterslepet på vedlikehold på riksveier de neste 12 årene. Store deler av veinettet er fylkesveier. Det er helt avgjørende at vi sørger for å sette disse i bedre stand. Derfor lanserer vi også en egen vedlikeholdspakke for fylkesvei på 12 milliarder. Dette skal være et spleiselag og forutsetter at fylkene selv også er med å betaler. Fylkesveier med høyt trafikkgrunnlag kan omgjøres til riksvei, sier Sve.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at det er nødvendig å prioritere flere prosjekter som er avgjørende for landets forsvarsevne og tar hensyn til at våre to naboland Sverige og Finland har blitt medlemmer i NATO.


Fremskrittspartiets partileder, Sylvi Listhaug

- Behovet for beredskap er større enn det har vært på 35 år. Med NATO- utvidelsen kan Norge bli mottaksland for allierte styrker og militært utstyr som skal sendes østover mot Sverige og Finland. Dagens infrastruktur holder ikke mål for å kunne innfri dette. FrP vil ha en beredskapspakke på 40 milliarder, som øremerkes utbygging og utbedring av veier, jernbane og havner som er viktig for at vi skal kunne følge opp våre NATO- forpliktelser, sier partileder Sylvi Listhaug.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.