Foto av Stortinget sett fra Eidsvolls plass

Listhaug krever svar fra Tajik

Partileder Sylvi Listhaug krever svar på 20 spørsmål fra Ap-statsråd Hadia Tajik og utelukker ikke at pendlerboligsaken kan ende som kontrollsak i Stortinget.

– Så langt har ikke Hadia Tajik lagt frem dokumentasjon som fjerner mistanken om at dette fremstår som skatteunndragelse og at det er utarbeidet en fiktiv leiekontrakt for å spare skatt, sier Listhaug.

Fortsatt mange spørsmål

Det er fortsatt mange spørsmål to uker eter at VG kom med avsløringene om nestlederen i Arbeiderpartiet, som også er arbeids- og sosialminister i Støre-regjeringen.

Først fikk Tajik avslag på sin søknad om å få skattefri pendlerbolig da hun som 23-åring ble politisk rådgiver for daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Så fikk hun innvilget søknaden, etter å ha lagt frem en leiekontrakt på en bolig som aldri ble benyttet.

– Jeg synes denne saken er meget alvorlig, Det holder ikke å skylde på at hun var 23 år. Myndighetsalderen i Norge er 18 år. Reglene er de samme for vanlige folk som politikere. Men jeg mener vi politikere bør være ekstra påpasselige med å følge lover og regler. Tajik studerte den gangen juss og burde vite at det ikke finnes noen unnskyldning dersom det viser seg at hun har begått et lovbrudd, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug sier Tajiks pendlerboligsak er meget alvorlig. FrP stiller 20 konkrete spørsmål om saken til Tajik og statsminister Jonas Gahr Støre. © Bjørn Inge Bergestuen

– Meget alvorlig

Listhaug har forfattet 20 konkrete spørsmål til Tajik og hennes sjef, statsminister Jonas Gahr Støre som hun ber om svar på før FrP tar stilling til hva som skal skje med saken.

– Jeg synes denne saken er meget alvorlig. Dersom det som har kommet frem ikke blir tilbakevist, utelukker jeg ikke at dette bør ende som en kontrollsak i Stortinget, sier Listhaug.

Hun minner om at Tajik ikke bare er nestleder i Arbeiderpartiet, men som arbeids- og inkluderingsminister. Hun er dermed øverste ansvarlige for NAV, en etat som praktiserer et meget strengt regelverk for dem som mottar ytelser.

– Vi vet hvor store konsekvenser det har fått for personer som har gjort en liten feil og krysset av på feil sted i et skjema. Jeg skjønner veldig godt at mange reagerer på det som har kommet frem om Tajik som er øverste ansvarlig for NAV.

Fremstår ikke troverdig

Listhaug mener det er spesielt at Tajik hevder hun hadde boutgifter hjemstedet gjennom økonomiske bidrag overfor foreldrene, som så langt ikke er dokumentert.

– Det er påståtte bidrag fra henne, som legitimerer at hun skulle få skattefri pendlerbolig i Oslo. Det fremstår ikke som troverdig, så lenge hun ikke kan dokumentere det. Dersom det har vært faste bidrag med bankoverføringer, må det være mulig å kunne dokumentere det, sier hun.

Listhaug reagerer også på at mediene fremstiller det som at Tajik frivillig har sagt seg villig til å betale tilbake skatt.

Dette er FrPs spørsmål:

 • Hadia Tajik omtaler kontrakten som dokumenterte at hun hadde boutgifter for en leilighet som hun verken hadde boutgifter eller flyttet inn i som uryddig. Dette fremstår som en fiktiv kontrakt som ble brukt for å få gratis pendlerleilighet i Oslo. Hva er deres kommentar til det?
 • Tajik sendte først inn søknadskjema med kryss ved at «jeg har ikke utgifter til bolig på hjemstedet». Seks dager etter at hun hadde fått beskjed at hun måtte skatte av pendlerboligen kom det ny søknad der hun krysset av for at hun hadde boutgifter på hjemstedet. Ble det som fremstår som en fiktiv kontrakt laget for å spare utgifter til skatt?
 • 1. desember 2006 krysset Tajik av for at hun ikke hadde boutgifter på hjemstedet. Den fiktive leiekontrakten med en nabo ble signert 30. november. Ble leiekontrakten reelt inngått før eller etter 1 desember?
 • Når endret Tajik adresse i folkeregisteret til leiligheten i kontrakten? Var dette før eller etter at hun fikk beskjed om at pendlerboligen måtte skattes av?
 • Verdien av gratis pendlerbolig var beregnet til over 10 000 kroner per måned. Men Tajik flyttet aldri inn og betalte aldri leie. Dette fremstår som skatteunndragelse. Hva er deres kommentar til det?
 • Tajik hevder hun har dekket utgifter for sine foreldre. Hvorfor vil hun ikke dokumentere dette?
 • Har utgiftene som Tajik dekket for sine foreldre vært et fast beløp? i så fall hvilket? har det vært betalt kontant eller gjennom overføring fast eller sporadisk i bank? Dersom bank er benyttet er det forsøkt å ta kontakt med dem for å få dokumentasjon?
 • Som innvalgt representant fra Oslo fikk Tajik pendlerbolig fra Stortinget. Hun oppga den gangen en hjemadresse i Stavanger som hun aldri har bodd i. Det fremstår som Tajik løy om hjemadresse i Stavanger og ba om urettmessig pendlerbolig når hun ble innvalgt fra Oslo. Hva er deres kommentar til det?
 • Om ikke Tajik-saken hadde vært foreldet kunne dette vært en sak som skattemyndighetene anså for å være en straffbar handling. Mener Tajik at hun på denne bakgrunnen kan fortsette som Arbeids- og sosialminister når det fremstår som saken hennes kunne gitt fengselsstraff og minst tilbakebetaling om den ikke var foreldet?
 • Kjell-Ingolf Ropstad og Eva Kristin Hansen måtte trekke seg for å ha utnyttet pendlerboligordningen. I Tajiks sak stilles det også spørsmålstegn ved om dette kunne bli vurdert til å være en straffbar handling. Hvordan kan Statsministeren ha tillit til Tajik etter at det fremstår som hun har utvist så dårlig dømmekraft?
 • I avtalen som Tajik inngikk med SMK står det at hvis noen av opplysningene endrer seg vil administrasjonen meddeles dette. Hvorfor ble ikke dette gjort?
 • Tajik hevder at hun har hatt utgifter på hjemstedet og at hun ikke har gjort noe galt men at det har vært «uryddig». Hvorfor velger Tajik å etterbetale skatt dersom hun selv mener hun ikke har gjort noe galt? Er dette en erkjennelse av at hun har unndratt skatt i årevis?
 • Hvis folk flest kommer opp i en lignende situasjon og saken ikke er foreldet må de betale både renter og straffeskatt. Vil Tajik ta initiativ til dette?
 • Boligforhold var tema mellom SMK og Tajik før hun ble statsråd i høst. Mener SMK at de opplysningene som har kommet ut og som fremstår som misbruk av pendlerboligordningen, fiktive kontrakter, potensiell skatteunndragelse ikke var alvorlig nok til at alarmen gikk eller unnlot Tajik å informere om disse forholdene?
 • Tajik fikk pendlerbolig av Stortinget i 2019 da hun skulle selge sin leilighet i Oslo. Hun henviser på Facebook og i mediene til at dette var nødvendig av sikkerhetshensyn. Hvorfor ble dette ikke nevnt i søknaden som ble sendt til Stortinget om pendlerbolig?
 • Tajik skriver til Aftenposten at hun hadde fått råd fra PST om å flytte til en pendlerbolig av hensyn til hennes egen sikkerhet. Kommunikasjonsrådgiver i PST avviser imidlertid overfor Aftenposten at de har gitt råd til Tajik om dette. Hvorfor hevder Tajik at det har kommet anbefalinger fra PST i denne saken når dette ikke stemmer?
 • PST sier om at Tajik valgte å bo i pendlerbolig i 2019: «Men det var ikke noe vi anbefalte. Det er noe hun gjorde på egenhånd. Vi tenkte det var et bra tiltak, men det var uten PSTs vurdering og involvering. Det var ikke vi som kom med den løsningen på hvor hun skulle bo. Det var hun som kom med den løsningen». Hvorfor skaffet ikke Tajik seg leilighet for egen regning som folk flest må i samme situasjon?
 • Tajik er ansvarlig for NAV. Å krysse av feil på skjemaer eller på annen måte gi feil opplysninger til NAV medfører svært strenge sanksjoner. 80 personer er uriktig dømt for trygdesvindel og har stått frem med sterke historier der de har fått fengselsstraff for å ha krysset av feil på skjemaer eller oppgitt ifølge NAV uriktige opplysninger. Hvordan kan Tajik hvor det fremstår som kan ha utarbeidet en fiktiv kontrakt, begått skatteunndragelse sitte som øverste ansvarlige for NAV?
 • Var statsministeren kjent med noe av det som har kommet frem i Tajik saken da hun ble utnevnt til statsråd høsten 2021?
 • Dersom svaret er nei. Ville hun bli utnevnt dersom disse forholdene var kjent på det tidspunktet?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.