Fabrikker og kjernereaktorer foran en by (skyline). Alt i blåtoner. Illustrasjon.
© Colourbox

Norge bør støtte utvikling av trygg kjernekraft i Europa

Resolusjon vedtatt på FrPs landsmøte 2022.

Denne vinterens høye strømpriser, energisituasjonen i Europa og krigen i Ukraina har synliggjort Europas avhengighet av russisk gass. Dette har aktualisert debatten om alternativ energiforsyning, og løftet frem kjernekraftdebatten i mange land. Norge som energinasjon må være tett på den utviklingen.

Behovet for energi i verden vil øke betraktelig. Fremskrittspartiet ønsker at Norge skal arbeide aktivt for å utvikle nye energiteknologier og fortsatt være en ledende energinasjon. Kjernekraft er en del av fremtidens energiløsning, fordi det er effektivt, rent og miljøvennlig. Samtidig har mange mennesker en frykt for konsekvensene av uhell ved tidlige versjoner av kjernekraftverk. Det er derfor viktig at fremtidens kjernekraftverk tar i bruk enda bedre teknologiske løsninger og brensler.

Som en av verdens ledende energinasjoner, bør vi bidra til å sørge for at verdens energiforsyning er god også i fremtiden. Gjennom bidrag til teknologiutvikling og sikkerhetstenkning har vi mulighet til å bidra i utvikling innenfor kjernekraft går i positiv retning.

Ifølge en OECD rapport har Norge thorium-reserver tilsvarende nesten 90.000 tonn råstoff. Norge blir dermed plassert høyt på listen over land i verden med mengde utvinnbart thorium. Dette er ressurser som kan komme Norge til gode, både via eksport av råstoff, men også gjennom utvikling av teknologiske løsninger innen fremtidens energi. Det er god politikk å legge opp til utvinning og foredling av thorium som kan gi betydelig nærings- og teknologiutvikling i Norge, og bidra til arbeidsplasser og velstand for landets innbyggere.

Kraftproduksjonen fra kjernekraft er svært stabil og forutsigbar. Dette er en betydelig fordel sammenlignet med sol- og vindkraft, som har uforutsigbar produksjon og krever betydelig med backup kapasitet. Kjernekraft er også svært lite arealkrevende sammenliknet med andre fornybare energikilder.

Kjernekraft er ofte forbundet med store og kapitalkrevende installasjoner. Samtidig den viser den teknologiske utviklingen at det er mulig å bygge mindre enheter som kan være mobile. Lykkes man med å kommersialisere dette, kan det bety at langt flere land får tilgang til trygg kjernekraft, og derved redusere behov for å importere fossil energi. Det vil øke energiuavhengigheten for mange land.

Europa er et av verdens mer «rolig» geologisk område uten ekstremvær, og dermed godt egnet for kjernekraftinstallasjoner. Faktorer som for eksempel jordskjelv, tsunami og tornadoer, utgjør ikke en risiko for ulykker slik vi har sett andre steder i verden.

De farene vi tidligere merket oss om strålefare og radioaktivt avfall blir kraftig redusert med høyteknologiske løsninger. Bruk av Thorium er en viktig innsatsfaktor for dette. Med ny teknologi blir også avfallet gjenvunnet på trygg måte, og mye av dagens eksisterende avfall kan gjenbrukes. Norge som energi- og miljønasjon bør ha en interesse i at man lykkes med dette arbeidet.

Vedtak:

Fremskrittspartiets landsmøte mener Norge må ta en aktiv rolle og forske videre på trygg kjernekraft med vekt på thorium, og bidra til verden kan realisere små kjernekraftverk som kan gjøre flere land selvforsynt med strøm.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.