© Kzenon

Redd fastlegeordningen nå!

Resolusjon vedtatt på FrPs landsmøte 2022.

Fastlegeordningen var ment for oppfølging over tid og å skape trygghet og forutsigbarhet for pasienten og innbyggerne våre.

I de senere årene er stadig flere arbeidsoppgaver blitt lagt over på fastlegene uten at antallet fastleger er blitt økt tilsvarende. Arbeidsmengden til den gjennomsnittlige fastlege er beregnet til 55,6 timer i uken under kartlegging fra Helsedirektoratet i 2018. Fastleger blir blant annet pålagt kommunale oppgaver som legevakt, helsestasjon, skolehelsetjeneste og sykehjem i tillegg til ordinær åpningstid på fastlegekontoret. Nettopp dette advarte Fremskrittspartiet mot da St.meld. nr.47 (2008-2009), Samhandlingsreformen, ble hastelagt frem for Stortinget den gang. Fremskrittspartiet vil derfor åpne for en gjennomgang for å se om oppgaver som er tillagt fastlegene kan overtas av andre for å sikre at fastlegene kan bruke tiden sin for å gi enda bedre behandling til pasientene sine.

Rekrutteringen til fastlegeordningen har blitt stadig mer krevende. Flere og flere kommuner sliter med å rekruttere nok fastleger til sine innbyggere. I en rekke kommuner er det nå akutt fastlegemangel, og det er snart 150 000 som mangler fastlege. Dette gjør også at den enkeltes muligheten til å kunne bytte fastlege er også sterkt svekket som følge av krisen.

Fremskrittspartiet ønsker valgfrihet for innbyggerne våre. Dette forutsetter en god tilgang på leger i alle deler av helsevesenet, og kapasiteten i legeutdanningen må gjenspeile behovet for leger. Fastlegemangel fjerner muligheten for pasienter til å velge hvilken fastlege de selv ønsker, og vil kunne sørge for at mennesker uten fastlege risikerer å ikke få forsvarlig helsehjelp. Innbyggere uten fastlege blir henvist til å oppsøke hjelp på legevakt ved akutt sykdom, men får ikke hjelp til forebyggende helsetiltak og oppfølging ved kroniske lidelser.

Fastlegeordningen består av både kommunale og private fastleger med gjennomsnittlig 1100 pasienter hver. Kommunene tildeler hjemmel til de som skal drive fastlegepraksis i kommunen. Mange fastleger må kjøpe seg inn i en praksis. Prisen vil variere ifht. lokale forhold men kan fort koste 1 million kroner. Dette er kostnader/utgifter som mange nyutdannede leger vegrer seg mot. Vi vet at mange unge/nye fastleger som tenker å starte opp en privat praksis velger dette bort fordi de mener at dette er for dyrt og man er usikker på de økonomiske konsekvensene det å overta en praksis vil medføre. De siste årene har det vært gjentatte eksempler på fastleger som ikke får solgt praksisen sin videre, noe som også bidrar til at flere ikke tør å satse. Fremskrittspartiet mener at det er viktig å se på ordninger som kan bidra til å redusere risikoen for de som tenker å etablere fastlegepraksis. Dette kan være en gjenkjøpsordninger, tilskuddsordning i forbindelse med etablering av praksis. Samt se på andre ordninger som kan gjøre det mer attraktivt å etablere fastlegepraksis.

Basistilskuddet til fastlegene har over lang tid vært underregulert over mange år og dette må derfor økes kraftig nå. Dette gjelder også takstene til fastlegene

Nyutdannede leger må først gjennomføre turnus ved norske sykehus, såkalt LIS1 (lege i spesialisering) for å kunne bli fastleger, og dermed spesialisere seg i allmennmedisin. Antallet LIS1-stillinger samsvarer ikke med antallet som blir utdannet årlig, og er derfor en gedigen flaskehals. For å nå dette målet, må statlige tilskudd økes.

Fremskrittspartiet ser også at antallet som utdannes i Norge er alt for lavt, antallet studieplasser må derfor økes betraktelig i Norge for å sikre at vi får utdannet flere leger.

I tillegg til dette vil FrP at leger som blant annet har utdannet seg i Danmark og har gjennomført KBU som minner om den norske LIS1 ordningen vi har i Norge, skal få legge denne delen av utdannelsen til grunn for å hindre at leger utdannet blant annet i Danmark unngår å måtte gjennomføre dobbel turnus.

Fremskrittspartiet vil styrke fastlegeordningen, og sikre at alle innbyggere har tilgang på fastlege. Vi tar legemangelen på alvor, og vil bidra til at flere nyutdannede leger får spesialistutdanning.

Vedtak:

  • Fremskrittspartiet ber stortingsgruppen arbeide for en kraftig styrkning av basistilskudd til fastleger og gjennomgå takstene slik at de følger lønns og prisveksten.
  • Fremskrittspartiet ber stortingsgruppen arbeide for å øke antallet LIS1-plasser ved norske sykehus.
  • Fremskrittspartiet vil gjøre det enklere for leger med utdanning blant annet fra Danmark, og som har gjennomført KBU, å få godkjent sin opplæring i Norge, og raskere kunne innta rolle som fastlege.
  • Fremskrittspartiet ber kommunestyregruppene arbeide for å opprette flere fastlegehjemler i kommunene.
  • Fremskrittspartiet ber kommunestyregruppene arbeide for en utvidet garantiordning for salg av fastlegepraksiser tilbake til kommunen, slik at terskelen for å etablere privat allmennlegepraksis senkes.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.