Helse og omsorg

Ti punkter for en varm, trygg og verdig eldreomsorg

Staten må ta over ansvaret for å sikre like gode tjenester over hele landet. I tillegg er valgfrihet, bedre tjenester og et løft for de ansatte blant punktene Fremskrittspartiet mener må på plass for å sikre en varm, trygg og verdig eldreomsorg.

Vedtatt resolusjon på Fremskrittspartiets landsmøte 2023

Alle eldre og pleietrengende skal være trygge på at de får både hjelp og omsorg når de trenger det uavhengig av hvilken kommune man bor i. De siste ukene har det imidlertid dukket opp en rekke saker som viser omsorgssvikt, nedprioritering og dårlig behandling av eldre. Dette kan vi ikke akseptere, dette må vi ta tak i.

Samtidig ser vi at terskelen for å få hjelp er for høy. De pleietrengende skal oppleve trygghet, mestring og omsorg, og da må tiltakene tilpasses den enkeltes pleie- og omsorgsbehov.

Staten må ta over ansvaret

Stadig flere er avhengig av kommunens helse- og omsorgstjenester, og kravene til kommunene har økt. Samtidig har kommunene fått flere oppgaver også på andre områder, og dermed risikerer eldreomsorgen å bli nedprioritert. Fremskrittspartiet har i lang tid sagt nei til lottotilstander i eldreomsorgen, og vil derfor flytte finansieringsansvaret fra kommune til staten, for å sikre at det ikke er kommunens økonomi eller den enkeltes lommebok som avgjør hvor gode tjenester du får.

Rekruttering av helsepersonell

Knapphet på helsepersonell er en stor utfordring i Norge. Framskrivninger viser at mangelen vil bli større i årene som kommer. Derfor må vi bruke kompetansen riktig. Rett kompetanse må brukes på rett sted til rett tid. Sykepleiere skal bruke sin tid på pasientbehandling, og helsefagarbeiderne skal bruke sin kompetanse på best mulig måte for å gi best mulig tjenester til brukerne.

Vi bør arbeide for å rekruttere folk fra andre yrkesgrupper for å kunne hjelpe til med praktiske oppgaver som tiltak for trivsel, aktivitet og sosialt samvær. I tillegg bør ugunstige arbeidstider kompenseres i større grad enn de gjør i dag. Dette kan gjøres ved å øke tilleggene på kvelds- natt og helgevakter, for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse gjennom alle døgnets tider.

Fremskrittspartiet mener studenter kan være et godt bidrag til trivsel i omsorgstjenestene. Studentboliger kan bygges i kombinasjon med sykehjem, hvor studenter kan bo rimelig og samtidig bidra til aktivitet og trivsel blant beboere.

Pårørende har en viktig rolle i eldreomsorgen, og de bør få bidra mer, dersom de selv ønsker det. En styrking av tilskudd til pårørende vil bidra til å avlaste helsesektoren, og gi mer valgfrihet til hver enkelt familie.

God mat og aktivitet

Fremskrittspartiet vil jobbe for brukerens helsevesen, der brukeren selv er i sentrum. Vi må ha nok sykehjemsplasser til alle som trenger det, men sykehjemmene skal også være av høy kvalitet og ha et stort fokus på trivsel. Sykehjemmene bør ha egne kjøkken, der maten lages etter beboernes ønsker, og beboerne skal få tilstrekkelig med aktivitet i hverdagen. Matlukt vekker både sult og appetitt, og gjør kroppen klar for å spise. Aktivitet er viktig for å sikre matlyst og kvalitetssøvn. Fremskrittspartiet mener det bør gjennomføres en ernæringsreform som ser på hjemmelaget mat i kombinasjon med aktivitet for å styrke ernæringen blant eldre.

Roboter vil aldri kunne erstatte mennesker

Velferdsteknologien kan ta oss langt i eldreomsorgen, men roboter vil aldri kunne erstatte mennesker. Fremskrittspartiet har tro på at alle kan være med å bidra i samfunnet, og at man gjennom NAV kan sikre gode bidrag til eldreomsorgen. Mange som står på utsiden av arbeidslivet kan fungere som ressurspersoner og bidra til sosialt Saksnotat 3 samvær, trivsel og aktivitet i eldreomsorgen. I Norge er det i dag om lag 360 000 som mottar uføretrygd.

Frihet til å velge

I Oslo har vi tidligere sett glimrende eksempler på kreativitet, innovasjon og trivsel i eldreomsorgen. Eksempelvis hadde beboerne på Manglerudhjemmet egen fotballpub og matbutikk. På Villa Skaar i Lier har beboerne en rekke aktiviteter som sikrer trivsel. I den danske eldreomsorgen er det krav om at alle eldre skal få velge mellom minimum to tjenestetilbydere. Fremskrittspartiet mener valgfrihet, selvbestemmelse og konkurranse er med på å gi gode og innovative tjenester. Fremskrittspartiet vil derfor jobbe for flere private og mer valgfrihet i eldreomsorgen.

Fremskrittspartiet mener trivsel, gode tjenester og godt arbeidsmiljø henger sammen. For å skape gode tjenester er man avhengig av godt arbeidsmiljø, og god ledelse. Dette er også helt avgjørende for å beholde kompetansen og arbeidskraften man allerede har i eldreomsorgen i dag.

Ti punkter for en varm, trygg og verdig eldreomsorg:

  • Staten bør overta finansieringsansvaret i eldreomsorgen
  • En tydeligere oppgavedeling i omsorgssektoren, og å sikre at rett kompetanse brukes på rett sted til rett tid
  • Tillegget for ugunstig arbeidstid i omsorgssektoren må styrkes
  • Flere kombinerte sykehjem og studentboliger, og at investeringstilskuddet til nye sykehjems- og omsorgsplasser skal økes
  • Omsorgslønn- og stønad må styrkes
  • Gjennomføre en ernæringsreform som ser på hjemmelaget mat i kombinasjon med aktivitet for å styrke ernæringen blant eldre
  • Se på muligheten for å benytte ressurspersoner som står utenfor arbeidslivet til å bidra med sosialt samvær, trivsel og aktivitet i eldreomsorgen
  • Legge til rette for at private tjenestetilbydere kan etableres i eldreomsorgen i kommunene, og sikre at det fortsatt skal føres ventelister på hvor mange som venter på en sykehjemsplass i kommunen
  • Eldreombudet må videreføres
  • Fritt brukervalg i alle helse- og omsorgstjenester, og flere bruker- og pårørendeundersøkelser

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.