© Pia Sønstrød

Ulovlige gaver til politiske partier?

Fremskrittspartiet har så langt i år blant annet mottatt fem millioner kroner fra Aksjon for borgerlig valgseier. Dette møter sterk kritikk fra enkelte medier og venstresiden, som selvsagt misliker at bidragene utjevner noe av den økonomiske forskjellen mellom rødgrønt samrøre og ikke-sosialistiske partier. Godt over 100 millioner skiller Ap og FrP i eksterne bidrag fra 2017.
Finn Egil Holm

Generalsekretær og stabssjef

Tel. 23135400

feh@frp.no

Fra flere hold hevdes at det aktuelle bidraget er i strid med lovens intensjon om åpenhet rundt bidrag til de politiske partiene. Videre hevdes det at det er åpenhet rundt gavene til Ap. Mon det.

Det er full åpenhet om hva Aksjon for borgerlig valgseier mener og hvordan de er organisert.

Der det ikke er åpenhet, er i styrerommet til Ap. Jeg registrerer at Ap sier at alle prosessene er åpne. Det er åpenbart ikke riktig. LO & co har flere sentrale posisjoner som medlem av sentralstyret, programkomiteen og leder av valgkomiteen i Ap. Hvis partiet skal følge opp sine egne ord er det da slik at et samlet pressekorps og velgere får tilgang til valgkomiteens møter neste gang Ap skal ha ny leder eller nestleder? Eller ønsker de oss alle velkommen inn i alle møtene og alle samtalene som pågår om programmet når LO og andre fagforeninger skal sette sitt stempel på politikken før valget i 2025?

Jeg tviler på at det skjer.

Alt dette er essensielt fordi det mellom LO & co og Ap er et bytteforhold mellom penger og daglig innflytelse. Det handler om møte-, tale-, forslags- og stemmerett i partiets organer, og verv som følge av representasjon. Så kommer pengene den andre veien.

Økningen av fagforeningsfradraget, som koster alle landets skattebetalere 675 millioner kroner i året mer enn i 2021, er et eksempel på en slik sak.

Partiloven sier at det ikke skal være bindinger. Hvordan kan man si at det ikke er bindinger mellom AP og LO & co? Det snakkes om amerikanske tilstander, men kanskje finnes det mer treffende karakteriserende begreper på det hele? LO & co betaler og får både politikk, makt og posisjon tilbake.

Hvorfor er ikke Partilovnemnda og norske medier opptatt av dette? Mellom FrP og Aksjon for borgerlig valgseier eller andre av våre bidragsytere, er det ingen bindinger, ingen gjenytelser.

I debatten blir det vist til at man ikke vet om gaven kommer fra utenlandske aktører. Aksjonsgruppen er registrert i foretaksregisteret, de har åpne nettsider med både deres standpunkter, formål og vedtekter.

Vi vet altså hvor gaven kommer fra og hvordan de er organisert, og hva de står for. Giver er altså en norsk forening med lett tilgjengelig informasjon på egne nettsider og i foretaksregisteret.

Hvilke lovbestemmelser gjelder:

  • Partilovens § 17 og 17a
  • § 17. Adgangen til å motta bidrag Det er tillatt for alle å gi bidrag til politiske partier og partiledd med de begrensninger som følger av § 17 a.
  • § 17 a. Forbud mot bidrag fra enkelte bidragsytere. Særskilte plikter i tilknytning til ulovlige bidrag (1) Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag dersom giveren er ukjent for partiet (anonyme bidrag).
  • (2) Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag fra: a. rettssubjekter under statens eller annen offentlig myndighets kontroll, b. utenlandske givere, det vil si privatpersoner som ikke er norske statsborgere eller som ikke oppfyller vilkårene for å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, jf. valgloven § 2-2, eller juridiske personer som er registrert i utlandet.
  • (3) Med bidrag menes i denne paragraf enhver form for støtte.
  • (4) Ulovlige bidrag skal tilbakebetales til giver innen fire uker etter at de er mottatt. Bidrag som ikke kan tilbakebetales til giver, skal overføres til statskassen innen samme frist.
  • (5) Alle politiske partier og partiledd plikter å innberette ethvert bidrag etter denne paragraf som ikke er tilbakebetalt til giver eller overført til statskassen innen fristen i fjerde ledd. Reglene i § 19 første og annet ledd og § 20 femte ledd gjelder tilsvarende. Slik innberetning skal gis senest fem måneder etter regnskapsårets avslutning.

Jeg forstår det slik at noen mener dette er problematisk. Det hevdes at det er ukjent om utenlandske statsborgere står bak. Utenlandske statsborgere kan i henhold til loven ikke gi penger til partiene. Fellesforbundet skriver selv på sine nettsider at de har «mange tusen» utenlandske medlemmer. Det er altså «mange tusen» som bidrar til at Ap & co får overføringer som de får gjenytelser for. Hvordan dette forholder seg i andre foreninger og organisasjoner som gir midler kjenner jeg ikke til.

Skjermbilde fra Fellesforbundets nettsider der de forteller hvem som kan være medlemmer.

Hvorfor problematiseres ikke dette forholdet?

Men, når vi har tatt opp dette forholdet også tidligere blir det stille fra både medier, partier og partilovnemnda.

Ja, så stille har det blitt at det er snart 2 år siden FrP foreslo at det skulle gjennomføres en utredning om en rekke forhold for å sikre likebehandling og en avklaring på hvilke bindinger og relasjoner det kan være mellom bidragsyter og det politiske partiet.

Til tross for vårt initiativ, også direkte til nemnda, er det fortsatt ingen avklaringer. Fremskrittspartiet er fortsatt positive til en utredning om hvorvidt lovens og regelverket etterfølgelses av alle partier og givere. Men ved utredning om denne type bidrag er det en forutsetning at også problemstillingene som reises her er en del av en slik utredning.

For øvrig: Fagforbundet kjøper annonser som direkte støtter Ap & co, men dette har tidligere ikke blitt rapportert som en gave. På denne problemstillingen er det også merkelig taust fra våre kritikere.

Inntil utredningen er på plass ønsker vi alle bidrag til FrP og vår vedtatte politikk, og som i er i tråd med partilovens bestemmelser, velkommen.

FrP har bedt om utredning – hva har skjedd?

  • Tolkningsuttalelse om utenlandske bidrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Konklusjon: Partilovnemnda legger som vi ser av uttalelsen, til grunn at det er den personen eller den organisasjonen som overfører pengene til partiet, som skal regnes som bidragsyter og som skal identifiseres etter reglene i partiloven.
  • Brev fra partilovnemnda til partiene
  • Brev fra FrP til partilovnemnda

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.