Foto av Sylvi Listhaug
© Elin Eike Worren

Vil forenkle Norge

FrPs programkomité har lagt frem forslag til politikk for flere arbeidsplasser, lavere avgifter, trygghet for liv og helse og en enklere hverdag for folk flest.

Sylvi Listhaug la tirsdag frem programkomiteens førsteutkast til FrPs nye prinsipp- og handlingsprogram. Der varslet hun blant annet at komiteen vil prioritere avgiftslettelser fremfor skattelettelser i neste stortingsperiode, fordi det kommer folk flest til gode.

– Det har vært tid- og ressurskrevende arbeid for programkomiteen å lage et utkast til nytt partiprogram i en tid der verden rundt oss er urolig. Vårt utgangspunkt har vært konsekvensene av koronapandemien, bekjempelse av grønn sosialisme og utfordringene knyttet til økt migrasjon. Det har vært viktig for komiteen å ta hensyn til at programmet må tilpasses samfunnsutviklingen og hverdagsutfordringene til folk flest, sier Listhaug.

Asylpolitikken skal styres i Norge

Hun forteller at komiteen har utformet en utenriks- og forsvarspolitikk som tar innover seg at verden er urolig.

– Vi mener vi må øke tilstedeværelsen i nord, og øke Forsvarets årlige budsjett til 2 % av BNP (bruttonasjonalprodukt), i tråd med NATOs ambisjoner. I tillegg må vi samarbeide med andre vestlige allierte, og bidra til bekjempelse av islamsk ekstremisme. Samtidig må vi sikre at FN-operasjoner ikke går på bekostning av internasjonale operasjoner med nære allierte, sier hun.

– Som tidligere slår dette programutkastet fast at FrP sier nei til norsk EU-medlemskap og vil reforhandle deler av EØS-avtalen. Det er viktig for oss at asylpolitikken skal styres i Norge, og ikke fra Brüssel. Derfor sier vi blant annet nei til et felles asylsystem i EU. Isteden vil vi innføre et nytt asylsystem i Europa der man ikke lenger kan få opphold ved å søke asyl ved grensen. legger hun til.

Begrenset antall kvoteflyktninger

– Vi vil ta imot et begrenset antall flyktninger årlig, når vi har kontroll på innvandringen, sier Listhaug.

Hun legger til at programkomiteen også foreslår å få på plass en ordning der privatpersoner gis ansvaret for bosetting og oppfølging av kvoteflyktninger, på frivillig basis, i tillegg til en rekke innstramminger når det gjelder familiegjenforening.

Økt olje- og gassvirksomhet

Listhaug påpeker at Norge har mange utfordringer knyttet til økte offentlige utgifter, samtidig som stadig færre bidrar inn til statskassen. Per 21. oktober var det 188 900 arbeidsledige i Norge.

– Samtidig vil enkelte politikere ta fra oss noen av de mest innbringende arbeidsplassene vi har, i olje- og gassektoren, som følge av deres grønne sosialisme. Olje- og gassektoren er den viktigste næringen vi har, og FrP vil derfor legge til rette for økt olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel, sier hun.

Prioriterer kutt i avgifter

Sylvi Listhaug er tydelig på at programkomiteen vil prioritere å senke avgiftene i Norge.

– Vi må slutte å sponse Sverige, og derfor vil vi sette avgiftene på grensehandelsutsatte varer ned. Stengte grenser som følge av koronapandemien har gitt oss flere arbeidsplasser og milliarder i ekstra inntekter, så dette er et viktig punkt. Vi vil prioritere kutt i avgifter fremfor skattelette, men vi vil ha et flatere og enklere skattesystem med solid bunnfradrag som skjermer dem som har minst. Lavere avgifter vil komme folk flest til gode, sier Listhaug, og fortsetter:

– Vi går heller ikke med på at bensin- og dieselbiler forbys i Norge. Tvert imot vil vi redusere drivstoffavgiften og redusere omregistreringsavgiften betydelig. I tillegg skal vi ta pensjonistene på alvor ved å fjerne underreguleringen av pensjon og fjerne avkortningen i pensjon for gifte og samboende helt.

Skal få ned helsekøene

Hun forteller videre at programkomiteen har hatt fokus på politikk som bidrar til å redusere helsekøene.

– Regjeringen kan ikke, eller vil ikke, svare på hvor lange helsekøene er, men vi vet de er lange og har vokst under pandemien. Vi skal få ned køene ved å bruke privat kapasitet, sikre valgfrihet og et trygt og godt helsetilbud over hele landet. Vi mener at lokalsamfunnene i Norge må sikres tilgang på kvalifisert legehjelp, og vil løse dette blant annet ved å legge ned de regionale helseforetakene, overføre ansvaret for et forsvarlig lege- og legevakttilbud i kommunene til helseforetakene og legge til rette for flere kveldsåpne fastleger, sier hun.

– Så har vi for mange dårlige sykehusbygg rundt i hele landet. Det må bli slutt på at vi struper pasientbehandling for å bygge sykehus. Derfor vil vi ha en nasjonal investeringsplan for sykehusbygg, på samme måte som vi har langtidsplan for Forsvaret og nasjonal transportplan, legger Listhaug til.

Vil forenkle Norge

Listhaug påpeker at programkomiteens forslag vil bidra til å forenkle Norge. Blant annet ønsker komiteen at forvaltning av strandsonen skal skje lokalt, og at forvaltningen av rovdyrpolitikken skjer lokalt.

– Vi vil også tillate salg av lovlige varer i hele butikkens åpningstid, og gi kommunal bestemmelsesrett over søknader om salgsbevilling også for bensinstasjoner, sier hun, og legger til:

– Mer makt til lokalsamfunnet betyr også mer makt til folket. Vi ønsker at folk skal få være mer delaktige når noen vil bygge massive vindturbiner i den vakre naturen vår, og vil kreve flertall i folkeavstemning før etablering av vindkraft på land.

Hjelpe de mange, ikke de få

Programkomiteens førsteutkast innebærer en bistandspolitikk som hjelper de mange, fremfor de få.

– Vi vil bruke maks 0,7 prosent av BNP. Det vil frigjøre 11,4 milliarder kroner. Det er ikke antall kroner som er viktig, men hvordan de brukes. Derfor vil vi bruke betydelige deler av bistandsbudsjettet på flyktningleire i land i nærområdene til krig og konflikt, for å bedre situasjonen for mennesker på flukt og lokalbefolkningen i området. Samtidig vil vi blant annet sørge for at norsk bistand ikke bidrar til korrupsjon og terrorisme, og at fungerende returavtaler er en forutsetning for å motta norsk bistand, sier Listhaug.

Strengere straffer

Listhaug understreker at programkomiteen ønsker å slå hardere ned på kriminalitet.

– Vi vil skjerpe straffene og øke maksstraffen til 50 år for alvorlig kriminalitet, samtidig som vi sørger for å gjeninnføre respekten for politiet, gjennom blant annet å ha nulltoleranse for politivold og skjerpe straffene for dette, sier Listhaug.

– Det er også helt nødvendig å sette inn tiltak for å bekjempe overgrep mot barn, som dessverre har vist seg å være et større problem i Norge enn det mange kanskje har trodd. Derfor tar programkomiteen til orde for kjemisk kastrering av personer som er dømt for grove overgrep mot barn, et offentlig register for personer som har begått overgrep mot barn slik at lokalsamfunn kan varsles om personer som gjentatte ganger har blitt dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot barn, og å jobbe internasjonalt for å stanse norske pedofile som reiser til utlandet for å misbruke barn, avslutter hun.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.