Seniorer

Vi ønsker å bidra til holdningsendringer som fører til et positivt syn på seniorer og en verdig behandling av dem som får behov for samfunnets bistand i eldre år.

Fremskrittspartiet vil

  • arbeide for at seniorene blir sett på som en ressurs, ikke et problem
  • avskaffe øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven og la ordinære bestemmelser om oppsigelse gjelde alle, uavhengig av alder adgangen
  • sikre at seniorer har rett på dagpenger og sykepenger frem til forventet pensjonsalder

Eldre skal ikke kunne sies opp utelukkende basert på alder

© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Seniorene blir en stadig større gruppe i samfunnet som vi trenger å løfte frem som en ressurs, ikke et problem. De fleste er spreke og greier seg utmerket selv. Nordmenn lever stadig lenger og mange er friske og raske i flere tiår etter at de har gått av med pensjon. Mange seniorer gjør en kjempeinnsats og er en uvurderlig ressurs som frivillige og som hjelpere i hverdagen for barn og barnebarn.

Pensjonsordningen som ble innført i 2011, innebærer en rett til opptjening av pensjon frem til fylte 75 år. Fremskrittspartiet har fått kjempet gjennom å fjerne adgangen til å si opp arbeidstakere utelukkende basert på alder, frem til fylte 72 år i både privat og offentlig sektor. Det er et mål at øvre aldersgrense skal heves ytterligere, til 75 år.

Pensjonsordningen fra 2011 innebærer at alle født etter 1963 må stå i arbeid til om lag fylte 72 år for å få alderspensjon på linje med de som i den gamle ordningen fikk ved fylte 67 år. De gis i dag imidlertid ikke rett på dagpenger ved arbeidsledighet etter fylte 67 år og en svært begrenset rett til sykepenger. Fremskrittspartiet mener det må være sammenheng med forventet pensjonsalder og rettigheter i Folketrygden, og vil sikre rett til dagpenger og sykepenger for de mellom 67–72 år.

Helse, generell tilstand og egnethet må legges til grunn ved vurdering av evnen til å kjøre bil, Begrensninger kun basert på alder fjernes. Disse kriteriene skal også legges til grunn ved vurdering av arbeidsevne, autorisasjoner i helsevesenet og lignende.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.