Modernisering av offentlig sektor

Det er behov for en modernisering av norsk offentlig forvaltning, med hensikt å forenkle og deregulere samfunnet, og redusere omfanget av offentlig administrasjon.

Fremskrittspartiet vil

  • Gjennomføre modernisering av offentlig sektor
  • Erstatte statsforvalterembeter med en forvaltningsdomstol
  • Sikre den private eiendomsretten
  • Sikre retten til fritt brukervalg
  • Gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger for å sikre effektivisering og økt kvalitet
  • Gjøre lov om offentlige anskaffelser mer fleksibel
  • At kostnader ved offentlige utredninger, utvalg og lignende skal synliggjøres
  • Fjerne krav om sidemål i det offentlige
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Det er behov for en modernisering av norsk offentlig forvaltning, med hensikt å forenkle og deregulere samfunnet, og redusere omfanget av offentlig administrasjon. Det gjelder blant annet en reduksjon i antall forvaltningsnivåer og reduksjon i antall direktorater og underliggende etater. En modernisering må avgrense det offentliges virksomhet og skille mellom forvaltningsrollen og tjenesteutøvelsen.

Dagens ordning med statsforvaltere fører til ulik forvaltning og ulikt bruk av skjønn rundt om i landet. I tillegg bidrar statsforvalterens innsigelsesrett til å undergrave det lokale selvstyret, spesielt i arealsaker, men også gjennom regionalt planarbeid i regi av fylkeskommunene. Vi ønsker derfor å avvikle dagens ordning med statsforvaltere. Samtidig må det etableres gode tilsynsordninger og ordninger for legalitetskontroll som er likeverdige i hele landet, og som ivaretar innbyggernes rettigheter.

Tilsyn bør være mest mulig uavhengig for å sikre likebehandling mellom private og offentlige tjenesteleverandører, samt sikre at avvik faktisk rettes opp. Enkelte tilsyn kan utføres av private på vegne av det offentlige.

Konkurranse er viktig for de offentlige virksomhetene. All informasjon om ressursbruk, målte resultater og kvalitet i offentlig sektor skal være offentlig tilgjengelig.

Krav om utsmykking av offentlige bygg fjernes, og den statlige etaten Kunst i Offentlige Rom (KORO) avvikles.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.