Modernisering av offentlig sektor

Det er behov for en modernisering av norsk offentlig forvaltning, med hensikt å forenkle og deregulere samfunnet, og redusere omfanget av offentlig administrasjon.

Fremskrittspartiet vil

  • Gjennomføre modernisering av offentlig sektor
  • Erstatte statsforvalterembeter med en forvaltningsdomstol
  • Sikre den private eiendomsretten
  • Sikre retten til fritt brukervalg
  • Gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger for å sikre effektivisering og økt kvalitet
  • Gjøre lov om offentlige anskaffelser mer fleksibel
  • At kostnader ved offentlige utredninger, utvalg og lignende skal synliggjøres
  • Fjerne krav om sidemål i det offentlige
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Det er behov for en modernisering av norsk offentlig forvaltning, med hensikt å forenkle og deregulere samfunnet, og redusere omfanget av offentlig administrasjon. Det gjelder blant annet en reduksjon i antall forvaltningsnivåer og reduksjon i antall direktorater og underliggende etater. En modernisering må avgrense det offentliges virksomhet og skille mellom forvaltningsrollen og tjenesteutøvelsen.

Dagens ordning med statsforvaltere fører til ulik forvaltning og ulikt bruk av skjønn rundt om i landet. I tillegg bidrar statsforvalterens innsigelsesrett til å undergrave det lokale selvstyret, spesielt i arealsaker, men også gjennom regionalt planarbeid i regi av fylkeskommunene. Vi ønsker derfor å avvikle dagens ordning med statsforvaltere. Samtidig må det etableres gode tilsynsordninger og ordninger for legalitetskontroll som er likeverdige i hele landet, og som ivaretar innbyggernes rettigheter.

Tilsyn bør være mest mulig uavhengig for å sikre likebehandling mellom private og offentlige tjenesteleverandører, samt sikre at avvik faktisk rettes opp. Enkelte tilsyn kan utføres av private på vegne av det offentlige.

Konkurranse er viktig for de offentlige virksomhetene. All informasjon om ressursbruk, målte resultater og kvalitet i offentlig sektor skal være offentlig tilgjengelig.

Krav om utsmykking av offentlige bygg fjernes, og den statlige etaten Kunst i Offentlige Rom (KORO) avvikles.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.