Et nytt asylsystem

FrP vil ha et mer rettferdig system

FrP vil avvikle dagens asylinstitutt, og innføre et nytt og mer rettferdig system som gjør at flyktninger slipper å betale alt de eier til menneskesmuglere og risikere livet på ferden til Europa.

Fremskrittspartiet vil

 • Innføre et nytt asylsystem i Norge og Europa
 • Stoppe muligheten til å få opphold ved å søke asyl ved grensen
 • Trekke Norge fra FNs migrasjonsavtale

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk.

Fremskrittspartiet vil avvikle dagens asylinstitutt, og innføre et nytt og mer rettferdig system som gjør at flyktninger slipper å betale alt de eier til menneskesmuglere og risikere livet på ferden til Europa.

Hvor mange vil du hjelpe?

FrP-modellen

Vår løsning - FrP-modellen - er å opprette asylsentre i Afrika og Asia. Flere europeiske land tar nå til orde for en slik modell, som vil sikre et mer moderne, effektivt og humant asylinstitutt.

Flyktninger som blir reddet i Middelhavet bør transporteres tilbake til landene de reiste fra, noe som også vil virke preventivt og hindre at flyktninger legger ut på livsfarlige reiser.

Det er avgjørende for asyltilstrømningen hvilke signaler Norge sender ut. Det så vil for alvor i 2015 når blant annet Arbeiderpartiet gjorde vedtak om å motta 10000 flyktninger til Norge. Responsen lot ikke vente på seg. Antallet asylsøkere til Norge, både enslige mindreårige og andre, økte dramatisk etter dette. Fortsatt ser vi at Arbeiderpartiet vingler og er uberegnelige i innvandringsspørsmålet.

Partiprogram 2021 - 2025

Et nytt asylsystem skal bygge på prinsippet at det skal være umulig å få opphold i Norge gjennom å komme til grensen som asylsøker. På sin vei til Norge og Europa har de aller fleste migranter reist gjennom flere trygge land. Alle som kommer til Norge uten gyldig innreisepapirer, skal avvises ved grensen og returneres – ikke til fare, men til et trygt land. De som kommer inn i Norge og leverer en asylsøknad, skal overføres til et asylsenter i utlandet. Norge skal inngå avtaler med trygge tredjeland for å få på plass slike tilbud ved hjelp av bistandspenger. Det skal ikke være mulig å oppsøke et slikt asylsenter direkte for å søke om asyl. De som innvilges retten til asyl, skal få opphold i det trygge tredjelandet. Om dette asylsystemet innføres for hele Europa vil drukningene i Middelhavet stanse, menneskesmuglere bli satt ut av spill og europeiske land kan igjen ta kontrollen over sine grenser.

Asylstrømmen til Norge vil stoppe opp og vi skal bruke en større del av bistandsbudsjettet til humanitært arbeid i nærområdene, migrasjonsforebyggende tiltak og drift av asylsentre i trygge tredjeland. FNs flyktningetilbud skal rustes vesentlig opp, og Norge bør ta en ledende rolle i dette arbeidet. Forholdene for flyktninger i nærområdene må forbedres gjennom at mer penger kanaliseres dit. Det er viktig å gi menneskene i disse leirene et tilbud som gir noe å leve for og fremtidsutsikter, ikke bare et sted å eksistere. Norge og andre land skal selv bestemme hvor mange kvoteflyktninger de ønsker å motta gjennom FN- systemet.

På denne måten vil Norge bruke de store pengene på å hjelpe de mange i nærområdene, istedenfor de få som har ressurser til å komme seg til Norge ved hjelp av menneskesmuglere.

Et nytt asylsystem som hjelper dem som trenger det mest

FrP vil:

 • Innføre et nytt asylsystem i Norge og Europa
 • Stoppe muligheten til å få opphold ved å søke asyl ved grensen
 • Opprette asylsenter utenfor Europa hvor alle asylsøkere som kommer til Norge blir sendt for å få behandlet søknaden
 • At asylsøkere som får innvilget asyl får opphold i et trygt land Norge har avtale med
 • Bruke bistandsmidler til å få til avtaler med trygge tredjeland for å opprette asylsenter
 • Bruke bistandsmidler for å få på plass omsorgssenter for mindreårige asylsøkere
 • Vurdere å opprette et nasjonalt senter for studier av langsiktige konsekvenser av høy ikke-vestlig innvandring
 • Trekke Norge fra FNs migrasjonsavtale

Partiprogram 2021 - 2025: Asylsøkere

Så lenge dagens asylsystem får bestå, vil presset mot Europa bestå. Det er grunn til å frykte at en fortsatt innvandring av asylsøkere, av bare tilnærmet det omfang som man har hatt i de senere år, vil føre til alvorlige motsetninger og verdikonflikter mellom folkegrupper i Norge på sikt.

Behandlingstiden for asylsøknader og bosetting må ned. Det er ikke akseptabelt at folk skal oppholde seg i asylmottak over lang tid. Dette er særdeles viktig når barn er involvert. Asylsøknader bør behandles i løpet av maksimalt seks måneder, og asylsøkere skal sitte i lukkede asylmottak i påvente av avklart identitet.

Det må være en klar forutsetning at asylsøkere som har fått midlertidig oppholdstillatelse i Norge, skal reise hjem til sine respektive hjemland når forholdene gjør det forsvarlig.

Enslige mindreårige asylsøkere skal ikke gis opphold på bakgrunn av alder. Det er beskyttelsesbehovet som skal være førende uansett alder. Enslige mindreårige skal ikke gis rett til familiegjenforening.

Fremskrittspartiet vil føre en restriktiv politikk når det gjelder å innvilge asyl. Asylinstituttet er et meget viktig verktøy for å gi beskyttelse til mennesker som er reelt truet, og må ikke misbrukes i noen form. Asylstatus skal bare innvilges etter individuell behandling og grundig vurdering av søknader, og skal som hovedregel kun lede til midlertidig opphold. Ankemuligheter for avslag om opphold skal i hovedsak begrenses til én ankeinstans.

I Norge kan man få permanent opphold etter fem år. Fremskrittspartiet vil stramme dette kraftig inn, og mener permanent opphold ikke skal gis før etter åtte år. For å få dette skal man ha plettfri vandel og kunne forsørge seg selv.

Å oppgi falsk identitet overfor norske myndigheter er å anse som en kriminell handling som kvalifiserer til utvisning og at oppholdstillatelse ikke skal gis. Tvungen retur av asylsøkere med avslag kan finne sted til første asylland, opprinnelseslandet, antatt opprinnelsesland eller et annet land i den regionen vedkommende antas å ha kulturell tilknytning til. Norge bør fremforhandle returavtaler med flere land, og dette skal kobles til den generelle bistandspolitikken.

Folk som har fått avslag på asylsøknad, skal ut av landet

FrP vil:

 • At asylsøkere oppholder seg i lukkede mottak inntil asylsøknaden er ferdig behandlet
 • Sørge for at vedtak på utlendingsområdet aldri kan gis utsatt iverksettelse under behandling av en omgjøringsbegjæring i UNE
 • Stramme inn på retten til klageadgang
 • Avvikle særordningene for fri rettshjelp på utlendingsområdet
 • Avvikle alle alderskriterier for asylsøkere og utelukkende vurdere beskyttelsesbehov
 • Fjerne retten til beskyttelse dersom man har reist gjennom eller oppholdt seg i et trygt land før man søker asyl
 • At permanent oppholdstillatelse først kan innvilges etter åtte år, forutsatt plettfri vandel og selvforsørgelse

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.