Like rettigheter og plikter i Norge uansett bakgrunn

Hovedprinsippet i Fremskrittspartiets innvandringspolitikk er likebehandling der ingen grupper gis særbehandling. Det må legges vekt på at alle som har lovlig opphold i Norge, skal være sikret en rettferdig behandling.

Fremskrittspartiet vil

 • At det innføres et objektivt ansvar for foreldrene i å hindre kjønnslemlestelse av egne barn
 • Forby barnehijab
 • At foreldre som sender barn til utlandet mot deres vilje, skal straffeforfølges og fratas omsorgsretten for egne barn

Partiprogram 2021 - 2025

Barn i Norge kommer i befatning med helsetjenesten flere ganger i løpet av oppveksten. Dette skal sikre at eventuelle sykdomstegn avdekkes og at barna vaksineres mot skadelige sykdommer. Det er viktig at det obligatoriske barnevaksineringsprogrammet følges av alle.

I tillegg skal helsetjenesten bidra til å forsikre oss om at barna har det bra, og at de ikke blir utsatt for vold, overgrep og kjønnslemlestelse. Vi vet at kjønnslemlestelse praktiseres i mange flyktningers hjemland, men det er selvsagt ulovlig i Norge. Alle som gjennomgår introduksjonskurset blir gjort tydelig oppmerksom på dette, men likevel kan det forekomme. Foreldre som ikke tar med barna på helsekontroll, skal oppsøkes slik at barna blir fulgt opp. Det skal gjennomføres en helkroppsundersøkelse som også kan avdekke kjønnslemlestelse.

For å stimulere til integrering må det innføres aktivitetsplikt ved flere kommunale ytelser og støtteordninger, som for eksempel ved redusert foreldrebetaling, bistand til boligkjøp og barnehage.

Fremskrittspartiet vil forby bruk at religiøse plagg i offentlige stillinger med myndighetsutøvelse, og vi vil innføre forbud mot bruk av hijab i grunnskolen. Videre vil vi forby bruk av heldekkende plagg (burka, nikab og lignende) i alle undervisningsinstitusjoner, i tillegg til forbud mot kjønnsdelt undervisning. I tilfeller hvor barn over tid ikke deltar i pliktig undervisning skal Barnevernet kobles inn. Heldekkende ansiktsplagg skal ikke være tillatt i det offentlige rom. Dette gjelder også for offentlig ansatte.

Norge har i flere generasjoner vært et sekulært samfunn. Det er derfor vanskelig for mange å forestille seg den makten religion fortsatt har i mange samfunn. Historisk har religion og politikk ofte vært to sider av samme sak. Slik er det fortsatt i mange land. Religion og religiøse ledere har stor innflytelse på flere innvandrergrupper i Norge.

Det er derfor skadelig for integreringen å legge til rette for at religiøse ledere med ekstreme synspunkter og som sprer hat mot vestlige samfunn og oppfordrer til terrorisme, eller en livsførsel som er i strid med norske verdier, skal kunne komme til Norge. Norge bør som Danmark innføre en liste over ekstreme imamer og andre religiøse ledere som skal nektes innreise til landet vårt.

Nesten fire av ti somaliske ungdommer som er født i Norge eller som kom til Norge før skolealder, oppgir at de har gått på skole i utlandet. Ifølge Fafo benyttes skoler i utlandet som et verktøy for å disiplinere barn.

Det er et grovt overgrep mot barn å sende dem til koranskoler i utlandet der unge utsettes for vold og fysisk avstraffelse. Dessverre ser vi at foreldre sender barna til religiøse koranskoler i foreldrenes hjemland i frykt for at barna skal bli «for norske». Lange opphold i foreldrenes opprinnelsesland vil i alle tilfeller motvirke integrering, og bør derfor møtes med sanksjoner.

Hovedprinsippet i Fremskrittspartiets innvandringspolitikk er likebehandling der ingen grupper gis særbehandling. Det må legges vekt på at alle som har lovlig opphold i Norge, skal være sikret en rettferdig behandling.

Sosiale ytelser bør i større grad knyttes til statsborgerskap eller andre hensiktsmessige avgrensinger. Det bør også være en forutsetning for enkelte sosiale ytelser at innvandreren integrerer seg og lærer norsk.

Særordninger med stønader for innvandrere skal opphøre.

Fremskrittspartiet vil:

 • at det innføres et objektivt ansvar for foreldrene i å hindre kjønnslemlestelse av egne barn
 • at Barnevernet alltid skal vurdere omsorgsovertakelse for jenter utsatt for kjønnslemlestelse
 • at helsepersonell og andre offentlig ansatte skal ha plikt til å varsle politi og barnevern ved mistanke om kjønnslemlestelse
 • at kjønnslemlestelse strafferettslig skal betraktes som grov vold mot barn
 • at avvergingsplikten mot kjønnslemlestelse skal utvides til å omfatte alle, ikke bare bestemte yrkesgrupper
 • forby barnehijab
 • at foreldre som sender barn til utlandet mot barnets vilje, skal straffeforfølges og fratas omsorgsretten for egne barn
 • at foreldre med midlertidig oppholdstillatelse som sender barn til utlandet mot deres vilje, skal miste oppholdstillatelsen
 • at foreldre med permanent oppholdstillatelse som sender barn til utlandet mot deres vilje, får nullstilt opptjeningstiden for å oppnå statsborgerskap
 • at foreldre som sender barn på lengre utlandsopphold som hemmer integreringen, skal fratas barnetrygden og ytelser skal tilbakebetales fra den dagen barna forlot Norge
 • gi mulighet til å inndra barnets pass ved risiko for utsendelse mot barnets vilje
 • at skoler som ikke melder fra til Barnevernet når barn reiser på lengre utenlandsopphold, skal bøtelegges
 • at foreldre til barn som ikke møter på skolen etter ferier, må meldes til Barnevernet av skolene
 • at det må sendes et skriftlig varsel fra skolene til Barnevernet innen en uke, om ikke fraværet er godkjent fra skolens side
 • innføre kommunal vetorett ved etablering av asylmottak
 • at religiøse ledere ikke inkluderes i spesialistkvoten

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.