Samfunnssikkerhet og beredskap

Det er et overordnet nasjonalt ansvar å sikre det norske samfunnet og gi trygghet til innbyggerne. Derfor er det svært viktig med en god beredskap som er tilpasset de utfordringer vi kan forvente å stå overfor.

Fremskrittspartiet vil

 • sikre produksjon av nødvendig medisinsk utstyr og medisiner i Norge
 • etablere en nasjonal ordning for lagring av kritisk helseutstyr og medisiner
 • etablere en krisereserve med personer utenfor helsevesenet som har helsefaglig kompetanse
 • styrke matvareberedskapen i Norge
 • sikre bedre mobildekning og gode nasjonale varslingsrutiner
 • øke bevilgninger til PST for å styrke forebygging
 • etablere et digitalt grenseforsvar
 • Videreutvikle Felles cyberkoordineringssenter og Nasjonalt cybersikkerhetssenter, og sikre hjemmelsgrunnlag for å kunne iverksette nødvendige beskyttelsestiltak.
 • modernisere og forsterke Sivilforsvarets evne til å støtte nødetatene
 • styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner
 • bidra til økt redningsfaglig samarbeid i Norden
 • ha en gjennomgang av struktur, sektorinndelinger, tydeligere ansvarslinjer ved kriser
 • etablere et masterprogram i beredskap og kriseledelse for etatsledere
© FrP

Partiprogram 2021 - 2025

Det er et overordnet nasjonalt ansvar å sikre det norske samfunnet og gi trygghet til innbyggerne. Derfor er det svært viktig med en god beredskap som er tilpasset de utfordringer vi kan forvente å stå overfor.

Det er nødvendig med en jevnlig gjennomgang og oppdatering av vår samfunnsberedskap. Beredskapen avhenger av god ledelse og god samhandling mellom alle involverte sektorer og etater, med en avklart oppgavefordeling og tydelige kommandolinjer. En god beredskap forutsetter regelmessige øvelser hvor alle relevante offentlige og sivile aktører deltar.

Både Sivilforsvaret og frivillige redningsorganisasjoner er en viktig del av vår totalberedskap. Fremskrittspartiet ønsker at frivillige som driver med beredskap, skal få lønnskompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.

Det viktigste beredskapsarbeidet er forebyggende for å hindre at hendelser oppstår og for å minimere konsekvenser av eventuelle hendelser. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til forebyggende formål må prioriteres innen ulike samfunnsområder. Når en krisesituasjon oppstår, er det avgjørende med rask og god varsling, gode rutiner for evakuering og tilgang på medisinsk utstyr og helsefaglig personell.

I en tid hvor vi reiser og handler mer enn noen gang over landegrensene, øker også risikoen for spredning av sykdommer. Covid 19 har for alvor vist oss viktigheten av en god beredskap også for pandemier. Når slike pandemier oppstår, må Norge ha nødvendig beredskap og kapasitet nasjonalt. Det må etableres beredskapslagre med viktige medisiner og nødvendig medisinsk utstyr, og det bør etableres produksjon av viktige medisiner i Norge. Det må også kartlegges hvilke totale ressurser som finnes av helsefaglig personell som kan bistå i en krisesituasjon.

Strukturen og kapasiteten ved norske sykehus må innrettes på en måte som raskt sikrer kapasitet, også i en krisesituasjon.

Det er viktig at Norge har en god matvareberedskap som ivaretar flere ulike trusselbilder. Fremskrittspartiet foretrekker en desentralisert modell der korn og andre matvarer lagres lokalt, fordi dette er rimeligere og fremstår som en mer robust løsning enn en modell med sentraliserte lagre. Det er viktig å kunne tilpasse og utvide matvareberedskapen raskt i krisetider.

Verden har på få år opplevd en stor endring gjennom digitalisering. Dette gir oss mange fordeler, men også noen nye og alvorlige trusler. Både det offentlige og det sivile samfunn er utsatt for cyberkriminalitet. For å forebygge cyberkriminalitet er det nødvendig å styrke kapasitet og spisskompetanse, både i politiet og i Forsvaret.

God nasjonal etterretning og et godt internasjonalt etterretningssamarbeid er avgjørende for å forebygge fysiske og digitale terrorangrep mot Norge.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.