Bekjempe terror og internasjonal kriminalitet

I en tid med grenseløs terrorisme og klanbasert organisert kriminalitet, er det feil å ha åpne grenser der hvem som helst kan melde seg og søke om asyl.

Fremskrittspartiet vil

  • arbeide for å opprette en internasjonal straffedomstol for terrorisme og alvorlige forbrytelser mot menneskeheten begått i land uten et fungerende rettsapparat
  • sørge for at forbrytelser skal straffeforfølges der forbrytelsen ble begått
  • internere alle utlendinger som ikke kan sendes ut av landet, dersom de er ansett å utgjøre en fare mot nasjonen eller det norske folk
  • gi utvidet myndighet til å ta statsborgerskapet fra personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet eller vitale nasjonale interesser
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

I en tid med grenseløs terrorisme og klanbasert organisert kriminalitet, er det feil å ha åpne grenser der hvem som helst kan melde seg og søke om asyl. Asyldrevet migrasjon medfører reelle sikkerhetsutfordringer.

Det kan ikke være slik at terrorister, krigsforbrytere og kriminelle utlendinger som begår handlinger som drap og voldtekt, ikke kan utvises, utleveres til eller straffeforfølges i utlandet fordi de tilfeldigvis har begått forbrytelser i et land hvor de kan bli utsatt for dødsstraff. Norge skal ikke være en frihavn for disse personene og den norske befolkningen skal ikke utsettes for økt risiko fra disse. FrP mener det er behov for en internasjonal straffedomstol på dette området, slik at personene kan dømmes og stilles til ansvar for de forbrytelsene de har begått. De bør heller ikke sone sin straff i det landet de har oppsøkt.

Fremskrittspartiet mener det i tilfeller der utsendelse av svært farlige personer ikke kan gjennomføres, må vedkommende interneres. Dagens praksis, som er utledet av internasjonale konvensjoner, fører til at innbyggerne i Norge må leve i forhøyet risiko for å beskytte en farlig terrorist. Innbyggernes sikkerhet skal settes i høysetet og at Norge i slike tilfeller skal internere den farlige personen.

Vilkårene for å tilbakekalle norsk statsborgerskap ved spesielt alvorlig kriminalitet må skjerpes. Dette gjelder deltakelse i terrorrelaterte kriminalitet som for eksempel fremmedkrigere, terrorhandlinger i Norge og IS-kvinner. Men det kan også gjelde deltakelse i terrorrekruttering og finansiering. I tillegg skal det vurderes å tilbakekalle norsk statsborgerskap for personer som deltar i alvorlig gjengkriminalitet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.